●●● FREE COURIER DELIVERY ON ORDERS OVER R450 WITHIN RSA BORDERS ●●●

Christelik / Christian
Prayer / Gebed

Results 16 to 30 of 30
Sorted by:  Author
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776371167

Christelik / Christian: Prayer / Gebed

Christelik / Christian  -  Prayer / Gebed
R 99
Sometimes it's hard to put your needs into words when you pray. In 101 Prayers for Women, Joanna Teigen gives women fresh inspiration for intimate conversations with God. With prayers covering a range of topics like strength in sadness, patience, contentment, praying for loved ones and being hurt by a close friend, you are sure to find a prayer that fits your situation.
As you make these prayers your own and spend time listening to God's voice, you'll be reminded that God's love changes everything.
Publication date: 2022-03-28
Click to enlarge
Click to enlarge
9781431626007

Christelik / Christian: Prayer / Gebed

Christelik / Christian  -  Prayer / Gebed
R 99
Dit is soms moeilik om die regte woorde te kry wanneer jy bid. In 101 gebede vir vroue bied Joanna Teigen vir vroue nuwe inspirasie vir hulle gesprekke met God. Met gebede oor onderwerpe soos krag te midde van seerkry, geduld, tevredenheid, gebroke vriendskappe en bid vir geliefdes sal jy vir seker 'n gebed vind vir jou situasie.
Hierdie gebede sal jou help om God se stem te hoor en sy getroue leiding te ervaar in elke situasie.
Publication date: 2019-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9780928316452

Christelik / Christian: Prayer / Gebed

Christelik / Christian  -  Prayer / Gebed
R 50
Waar is God? En waar was God? Waar was God toe derduisende Boerevroue en hulle kinders in Engelse konsentrasiekampe gesterf het? Waar was God toe Christennasies mekaar met die Eerste en Tweede Wereldoorloe aan die keel gegryp het? Waar was God toe apartheid mense se lewens verwoes het? Waar was God met 9/11 in Amerika toe terroriste, nogal in die naam van Allah, in geboue vasgevlieg en duisende mense se dood veroorsaak het? Waar was God met Sharpeville? En met Marikana? Waar was God toe booswigte 'n Vrystaatse boer en sy vrou afgemaai het toe hulle na Sondagoggend- kerk by die huis aangekom het? Waar was God toe 'n kindjie van vier in 'n fratsongeluk dood is? Waar was God? Is daar ooit 'n God? Oor sulke vrae, wat tot in die hart van ons bestaan gryp, gaan dit in hierdie boek. Oor ons geloof en twyfel, oor ons "sekerhede" en ons wanhoop. Dis 'n boek wat jou uitnooi om saam te dink.
Publication date: 2016-10-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9780796322777

Christelik / Christian: Prayer / Gebed

Christelik / Christian  -  Prayer / Gebed
R 195
R 176You save R 19
Wanneer gebed iets is wat jy elke dag moet doen, 'n gesprek met die plafon of die vervelige herhaling van dieselfde woorde het die wonder van gebed vir jou verlore geraak. In hierdie heruitgawe van Ferdinand Deist se klassieke topverkoper boek oor gebed gesels hy met mense wat wil bid, maar nie kán nie. Hierdie is geen kitskursus in die kuns van gebed nie, maar 'n toeganklike sagte begeleiding vir elkeen om die geheim van gebed terug te vind.
Publication date: 2022-04-20
Click to enlarge
Click to enlarge
9781431622986

Christelik / Christian: Prayer / Gebed

Christelik / Christian  -  Prayer / Gebed
R 169
Hierdie kosbare versameling gebede is ideaal om spesifieke situasies teenoor God te verwoord. Die gebede oor sake wat die gesin raak, vriendskap, siekte, verlies, werk, en soveel meer sal lesers herinner dat God dáár is, dat Hy luister en omgee, en dat Hy gereed staan om te help wanneer ons na Hom opkyk vir inspirasie en bemoediging.
Gebede vir elke geleentheid bied meer as 150 gebede gerangskik onder vier kategorieë: oorspronklike gebede vir spesifieke geleenthede, gebede uit die Bybel, gebede uit evangelie-liedere en klassieke gebede. Agter in die boek is daar ook 'n tematiese indeks om die regte gebed vir enige geleentheid te vind.
Publication date: 2018-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781639520558

Christelik / Christian: Prayer / Gebed

Christelik / Christian  -  Prayer / Gebed
R 99
Prayer is the Christian's lifeline to God, and with it lives are changed for eternity! E. M. Bounds knew the secrets of prayer and that God has established divine principles and promises for our every need. In The Power of Prayer some of these principles are revealed in 366 daily readings. The pithy devotions in this full-color devotional will show readers how God has been answering the prayers of men and women since the beginning of time.
The Power of Prayer will encourage and enable readers to pray with burning enthusiasm and will remind them that God is with them always.
Publication date: 2022-07-15
Click to enlarge
Click to enlarge
9781431621071

Christelik / Christian: Prayer / Gebed

Christelik / Christian  -  Prayer / Gebed
R 90
Gebede uit die Woord bied Skrifgebede wat jy kan koester en oor nadink. Hierdie versameling Skrifgebede wat strek van Dawid se innige gebede tot Jeremia se hartroerende smekinge, is 'n wonderlike hulpbron wanneer jy nie woorde kan vind vir jou gebede nie. Gebede uit die Woord, wat jou herinner aan God se getrouheid en die krag van gebed, sal jou gebedslewe die hupstoot gee wat dit nodig het. Die boek word pragtig afgerond met kunswerke van die bekende kunstenaar Gustave Doré en beeld tonele uit van spesiaal uitgesoekte Skrifgebede.
Publication date: 2018-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776351251

Christelik / Christian: Prayer / Gebed

Christelik / Christian  -  Prayer / Gebed
R 250
Gebed, die weg na vrede en vervulling
Die net is gebreek brei uit op die boodskap van Psalm 124:7, “Ons, net soos 'n voël het ons ontvlug uit die net van voëlvangers: Die net is gebreek en ons, ons het ontvlug.'
Die meeste mense beland die een of ander tyd in 'n net van ellende. Die planne wat jy gemaak het, het in duie gestort, en jou lewe val uitmekaar. Jy het jou lewensmaat verloor, of jou werk, of jou gesondheid het ingegee. Jy het die moed verloor om aan te hou lewe.
In die Christelike geloof is daar die troosryke boodskap van 'n net wat inderdaad gebreek het: Met die sterwe van Jesus is die toegang tot God vry gemaak vir almal. Die prys vir die skuld van die mensdom is betaal, sodat alle mense God te alle tye met vrymoedigheid kan nader.
Die blydskap oor die gebreekte vangnet kan egter slegs ervaar word deur diegene wat weet van die net wat hulle gevange hou en waaruit hulle nie self kan ontsnap nie. Alleen die nederige persoon kan opreg bid, en nederigheid is ook die gevolg van 'n gesonde gebedslewe.

In Die net is gebreek word ons herinner dat 'n groot krisis tot innerlike groei en verryking lei. Dan kan daar betekenis wees in 'n tyd van teenspoed, en 'n nuwe pad kan uit die doodloopstraat lei.
Publication date: 2022-02-17
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776351275

Christelik / Christian: Prayer / Gebed

Christelik / Christian  -  Prayer / Gebed
R 250
Prayer, the pathway to peace and fulfilment
The Broken Snare elaborates on the message found in Psalm 124:7,“We have escaped like a bird from the fowler's snare; the snare has been broken, and we have escaped.”
Many of us end up in a net of misery at some point. The plans we made have collapsed, and our lives are falling apart. You have lost your partner, or your job, or your health has given in. You have lost the courage to keep living.
A major crisis can, however, lead to inner growth and enrichment. In our Christian faith there is the comforting message of a snare that has indeed broken: With the death of Jesus, free access to God was made possible to all. The price for human guilt has been paid so that all people can always approach God with courage and boldness.
But the joy of the broken snare can only be experienced by those who know of and acknowledge the net that holds them captive, one from which they cannot escape themselves. Only the humble can pray sincerely - and humility is the result of a healthy prayer life.

In The Broken Snare we are reminded that we can find meaning in a time of adversity, and a new path can lead from what appears to be a dead end.
Publication date: 2022-02-17
Click to enlarge
Click to enlarge
9781431623150

Christelik / Christian: Prayer / Gebed

Christelik / Christian  -  Prayer / Gebed
R 129
Gebede vir my seuntjie bied 40 kosbare gebede wat ouers oor hulle kleinding kan bid. Die gebede en beloftes uit die Skrif sal ouers lei wanneer hulle hul baba se lewe in die liefdevolle hande van die Here wil oorgee. Dit sal ouers lei om spesifiek en met verwagting te bid vir God se sorg, beskerming en seën in hulle kleinding se lewe.
Publication date: 2018-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781424560950

Christelik / Christian: Prayer / Gebed

Christelik / Christian  -  Prayer / Gebed
R 210
Ultimately, prayer is a conversation with God. You don't need to use fancy words or recite long passages of Scripture. Just talk to God. Open your heart. He loves you, and he is listening to every word you say.

Some days your prayers may be filled with gratitude, some days with repentance, and some with need. Just lay your heart and your prayers at the Father's feet and wait for his powerful response.
Publication date: 2021-05-20
Click to enlarge
Click to enlarge
9781424558179

Christelik / Christian: Prayer / Gebed

Christelik / Christian  -  Prayer / Gebed
R 110
Do you ever sit down to pray and struggle to find the right words? You want to spend time with God, but you don't know where to begin?

365 Days of Prayer for Mothers is a beautiful book of topically arranged, guided prayers and complementary Scriptures that will enhance your prayer life and offer you peace, joy, and strength every day.

God hears your voice when you direct it to him. He will step into every struggle and be your very present help in trouble. He will give you the words to say even when you find yourself lacking.

''He is able also to save forever those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them.''
Hebrews 7:25 NASB
Publication date: 2021-05-20
Click to enlarge
Click to enlarge
9781431624980

Christelik / Christian: Prayer / Gebed

Christelik / Christian  -  Prayer / Gebed
R 199
Die meeste mense besef die belangrikheid van gebed en ons weet ook dat Jesus in sy aardse bediening gereeld gebid het. Maar hoe moet ons bid? Hoe kan ons gebede prakties wees? Doelgerigte gebed is 'n “gebedskool” of handleiding wat ten doel het om mense prakties te laat bid. Dit bied 40 onderwerpe wat lesers stap vir stap wys hoe hulle die Skrif kan bid. Elke onderwerp word ondersteun deur teksverse wat reeds verwerk is tot gebede of as riglyn gebruik kan word. Aan die einde van die boek is 'n studiegids waarin lesers hulle daaglikse vordering in die 40 dae kan meet. Doelgerigte gebed is 'n praktiese gids wat Christene sal wys hoe om die Skrif te gebruik in hulle gebedstyd saam met die Vader.
Publication date: 2019-06-15
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776351398

Christelik / Christian: Prayer / Gebed

Translator: Joey Kok
Christelik / Christian  -  Prayer / Gebed
R 300
R 270You save R 30
Die lig van Sy nabyheid: Gebede wat jou naderbring aan God se hart is die Afrikaanse vertaling van die gewilde topverkoper Amerikaanse boek, The Light of His Presence: Prayers to Draw You Near to the Heart of God. Die geliefde Bybelleraar en dogter van Billy Graham deel die ryke skatkis van haar persoonlike gebede om die leser te begelei tot dieper, meer intieme daaglikse gesprekke met God. Soos baie van ons, het Anne Graham Lotz gesukkel met gebed. Deur die jare het sy ontdek dat haar gebede en gesprekke met die Here verdiep en meer intiem word wanneer sy dit neerskryf. Die lig van Sy nabyheid: Gebede wat jou naderbring aan God se hart bevat veertig van hierdie tere, eerlike gebede vir werklike situasies wat jou aanmoedig om jou eie gebedslewe te verdiep deur aanbidding, belydenis, danksegging en voorbidding. Die boek moedig die leser aan om volledig op God se beloftes te vertrou en bevat vele bemoedigende oordenkings, inspirerende aanhalings en ook ruimte vir die leser om sy/haar eie woorde aan die Here neer te skryf. New York Times het Anne Graham Lotz aangewys as een van die 5 invloedrykste evangeliste van haar generasie. Anne se boeke is topverkopers en internasionale pryswenners in verskeie tale.
Publication date: 2022-07-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781431619078

Christelik / Christian: Prayer / Gebed

Christelik / Christian  -  Prayer / Gebed
R 170
Voel dit of jou gebede nie “werk” nie? Asof dit kragteloos is? Sê nou die probleem lê nie by die gebed nie, maar by die bidder self?
Anne Graham Lotz ondersoek in Die gebed van Daniël hoe 'n gebed moet lyk om waarlik die hemel te beweeg en 'n nasie te verander. Deur van nader te kyk na Daniël se gebed in Daniël 9 beantwoord sy vrae soos:
• Hoe weet ek God luister na my gebed?
• Hoe weet ek God sal my gebed beantwoord?
• Hoekom moet ek bid?
• Maak dit saak waar ek bid?
• Maak my gesindheid saak wanneer ek bid?
• Watter verskil maak een persoon se gebed?
Ontdek hoe 'n gebed gebore uit desperaatheid jou kan lei om waarlik passievol, opreg, seëvierend en volhardend te bid totdat jy 'n antwoord kry. Die gebed van Daniël sal jou help om effektief te bid vir jou nasie, jou gesin en jouself.
Publication date: 2019-06-15

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.