●●● GRATIS aflewering op bestellings bo R500 in RSA ●●● AFSLAG SLEGS OP AANLYNBESTELLINGS ●●●

Nie-fiksie / Non-fiction
Regte / Law

Results 16 to 30 of 33
Gesorteer volgens:  Titel
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627027673

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 410
R 369Jy spaar R 41
Education in South Africa currently poses enormous challenges to everyone involved, including the State, parents, school governing bodies, principals and educators. To ensure the creation of an effective education system, a sound employment relationship between the State and educators, and thorough knowledge and understanding of the correct application and implementation of education labour law, is vital. Labour relations in education: a South African perspective focuses on those issues that influence the daily life of the education manager, the school governing body and the individual educator. This title attempts to analyse, describe and clarify the most important legal principles regulating employment relations in the education sector - the Constitution includes, in the Bill of Rights, a number of provisions that have a direct bearing on education in general and fair labour practice in education in particular. This new edition discusses recent court cases and amended legislative provisions and expands on some issues that did not receive detailed attention in the first edition. Labour relations in education is aimed at the principal as an education manager in public schools in South Africa and students of the subject of Education Law. Deputy principals and heads of departments, and in fact any teacher who is interested in the management of education, will also benefit from it.
Publikasiedatum: 2010-01-05
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781869286040

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 395
R 356Jy spaar R 39
A comprehensive guide to the Basic Conditions of Employment Act and Labour Relations Act. Includes case studies and activities, providing the optimal use of notional hours within the SAQA framework.
Publikasiedatum: 2007-01-19
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627027710

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 450
R 405Jy spaar R 45
Kwantitatiewe tegnieke vorm die ruggraat van alle statistiese, ekonomiese en bestuursmodelle ingevolge waarvan vooruitskattings gemaak en bestuursbesluite geneem word. Die doel van Kwantitatiewe statistiese tegnieke is om die rol van hierdie tegnieke aan lesers te verduidelik en hulle in staat te stel om dit te bemeester. Die kwantitatiewe beginsels word eenvoudig uiteengesit en is veral gemik op eerstejaarstudente wat 'n loopbaan in die sakesektor beplan. Die onderwerpe wat behandel word, sluit direk aan by die kwantitatiewe agtergrond wat vir bepaalde beroepe in die sakewereld vereis word.
Publikasiedatum: 2008-01-13
Geen voorblad
9780141041339

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 230
Publikasiedatum: 2010-06-30
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627036590

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 295
R 266Jy spaar R 29
The labour law applicable to the education environment is comprehensive and covers a vast variety of aspects that everyone within that environment will encounter at one time or another. In the past, most employees in education may have had a vague understanding of particular laws and regulations regarding conditions of employment, but now it is essential to have a basic understanding of all relevant laws and regulations that apply. Teachers, especially, could find themselves in a proverbial minefield if they do not ensure that they have a working knowledge of education law. This is evidenced by the numerous lawsuits, disputes, mediations, disciplinary hearings and often unpleasant implications for individuals (and their families) that arise from charges against offenders in all sectors of education. Legislative changes resulting from altered circumstances in education have led to the need to be constantly aware of the implications and applications of such changes. This urgent need applies not only to principals but to everyone involved in education. On the one hand, the responsibility for correct application and implementation of education legislation lies with the governing body and the head of an institution, but on the other hand, it affects the people who work there. The authors of this book have a keen understanding of this vital need and address it most effectively from their own invaluable experience that stems from practical involvement and thorough research in the field of education. A sound working knowledge of all the aspects that are addressed in this book undoubtedly improves the quality of teaching and learning in the classroom - a critical goal that needs to be pursued. It also creates a safer environment in which everyone can operate. I am personally very grateful for the contribution that this handy guide makes to the ultimate quality of education in South Africa.
Publikasiedatum: 2018-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627034060

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 435
R 392Jy spaar R 43
The term 'intergovernmental relations' refers to the way in which the different spheres of a government hierarchy relate to each other. This concept is of vital importance where there is a division of power at both administrative and legal levels among different spheres of government. Intergovernmental relations in South Africa examines the South African government's quest to enhance effective and efficient service delivery to the people. Case studies are included in all chapters to provide a hands-on approach to relate theory to practice. This book discusses four distinct approaches to the subject: the constitutional/legal approach, the democratic approach, the financial approach and the normative/operational approach. It culminates in a delineation of practical steps for the promotion of well-grounded intergovernmental relations, sustainable capacity building and trustworthy political accountability. The book also focuses on intergovernmental relations network and cooperative governance in South Africa as well as governmental relations in the BRICS countries. Intergovernmental relations in South Africa is suitable not only for academics but also for practitioners in the fields of public administration and management, political sciences, social sciences, law and other related disciplines.
Publikasiedatum: 2016-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627036576

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 295
R 266Jy spaar R 29
Die arbeidswetgewing wat betrekking het op die onderwysomgewing is omvattend en dek 'n groot verskeidenheid aspekte waarmee almal binne hierdie omgewing op een of ander stadium te doen kry. Waar daar in die verlede moontlik 'n vae begrip van veral wette en regulasies ten opsigte van diensvoorwaardes by meeste werknemers in die onderwys teenwoordig was, is dit nou onontbeerlik om 'n basiese begrip van alle relevante wetgewing en regulasies wat van toepassing is, te he. Veral onderwysers kan hulle in die spreekwoordelike mynveld bevind indien hulle nie seker maak dat hulle oor die basiese kennis van onderwysreg beskik nie. Dit word gestaaf deur die talle hofsake, dispute, mediasie, dissiplinere verhore en die dikwels onaangename implikasies daarvan vir indiwidue (en hul gesinne) wat voortspruit uit aanklagte teen oortreders in alle sektore van die onderwys. Wetswysigings na aanleiding van veranderde omstandighede binne die onderwys, lei tot die behoefte om voortdurend op die hoogte van die implikasies en toepassing daarvan te wees. Hierdie dringende behoefte geld nie alleen vir skoolhoofde nie, maar vir elkeen betrokke by onderwys. Aan die een kant berus die korrekte toepassing en implementering by die beheerliggaam en die hoof van 'n inrigting, maar aan die anderkant raak dit die mense wat daar werksaam is. Die skrywers van hierdie boek het nie alleen 'n deeglike besef van hierdie noodsaaklike behoefte nie, hulle spreek dit ook baie effektief aan deur middel van hulle uiters waardevolle ervaring. Hierdie ervaring spruit voort uit praktiese betrokkenheid by die onderwys asook deeglike navorsing op die terrein van onderwysreg. Kennis van al die aspekte wat in hierdie boek aangespreek word, verbeter ongetwyfeld die kwaliteit van die onderrig- en leerproses in die klaskamer - 'n broodnodige doelwit om na te streef. Dit skep ook 'n veiliger omgewing waarbinne elkeen funksioneer. Persoonlik is ek baie dankbaar vir die bydrae wat deur middel van hierdie handige handleiding gemaak word tot die uiteindelike kwaliteit van onderwys in Suid Afrika.
Publikasiedatum: 2018-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627026386

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 340
R 306Jy spaar R 34
Modern society is largely dependent on information, and the right to know is essential to any democracy.
Publikasiedatum: 2006-01-20
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627035135

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 585
R 527Jy spaar R 58
Essentially, good governance is the primary mission of the public sector. Effective policy management is a crucial component of good governance if the desired improvements in society are to be achieved. A thorough understanding of the nature, content, processes and outcomes of public policy is not only imperative for continually improving public sector governance but also vital for establishing good public management on a daily basis. The fourth edition of Improving public policy for good governance has been updated and revised substantially. It focuses on integrating the functionally specialised agencies of government, business, labour and civil society into a holistic and efficient policy network. This is necessary in an attempt to deal with the complexities of transformational leadership while addressing optimal development and public services delivery in society, amidst an ever-advancing digital era that is under increasing resource constraints. This book bridges the theory and practice of public policy by linking them in a user-friendly manner. It explains what public policy is and should be, why and how it is created, and how public policy content, processes, outputs and outcomes can be improved to promote optimal good governance. Furthermore, it shows how to achieve sustainable development goals in the information society of the 21st century, particularly in complex developing countries. This edition also contains a new chapter on competing values and the ethics of public policy. Among other issues, it addresses the intractable problems of corruption and nepotism that are endemic to any policy system. Each chapter also includes references to the latest published South African and international resources on various aspects of public policy. Improving public policy for good governance is essential reading material for all students, researchers and practitioners in the field of public policy who require knowledge, insight and/or practical skills in this important field. All contributors are experienced public-policy educators, practitioners and evaluators. Fanie Cloete is Emeritus Professor of Policy Analysis in the Department of Public Management and Governance at the University of Johannesburg, as well as in the School of Public Leadership at Stellenbosch University. He is also a legacy chair of the SA Monitoring and Evaluation Association. Christo de Coning is Professor Extraordinaire in the School for Public Leadership at Stellenbosch University, as well as the Founding Board Member of the Foundation for Sport, Development and Peace, and the Managing Director of the Institute for Sport and Development. Henry Wissink is Professor of Public Governance at the University of KwaZulu-Natal. He is also the former Dean and Head of the School of Management, IT and Governance at UKZN and former Professor and Dean of the Faculty of Commerce and Governmental Studies at the former PE Technikon, which became the Nelson Mandela Metropolitan Universit
Publikasiedatum: 2018-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627030987

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 485
R 437Jy spaar R 48
Fundamental human rights are a constitutive element of democracy and thus need to be safeguarded and upheld. Because democratic practices in schools leave indelible imprints on the youth and become embedded in the culture and ethos of a society (eventually finding expression in the life of a nation), it is imperative to establish a human rights culture in schools and enhance democracy in the education system. Fundamentals of human rights and democracy in education: a South African perspective clarifies the interrelationship between fundamental rights, education and democracy.
While not a comprehensive text on the law and education, it does provide a solid grounding for those studying the role of the Bill of Rights, constitutional values and democracy as they relate to education, school leadership and classroom practice.
Publikasiedatum: 2013-01-08
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781770228238

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 300
R 270Jy spaar R 30
The law affects us all, and even your most basic day-to-day choices and actions have legal implications. Yet few people have much knowledge of the law or understand complicated legal terminology - and lawyers' fees are beyond many people's reach. This book will provide you with the necessary information on a wide range of legal issues that may impact on your daily life - at work, in the home, on the road, in the marketplace, and in the courtroom.

Written by experts specifically for the layperson, the book's everyday language is free of obscure legal jargon. It is easily understandable, informative and essential for each and every household in South Africa.

Praise for Everyone's Guide to South African Law

'Everyone's Guide to South African Law is the book for you ... translating usually unintelligible legal jargon into a format that everyone can understand. Everything you need to know in one book.' - Citizen

'This may well be the most valuable book you'll buy all year.' - Drum

'Exactly what a how-to book should be. Go and get a copy now.' - Star
Publikasiedatum: 2016-07-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627024726

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 455
R 410Jy spaar R 45
This text focuses on guiding employers, managers, labour relations practitioners, trade unions and students alike in understanding and applying the provisions of South Africa's latest employment equity legislation - the Employment Equity Act 55 of 1998. Main features of the publication: detailed discussions on the practical implementation and application of the most important and relevant provisions of the Employment Equity Act; step-by-step, clear guidelines to help employers conduct the equity analysis, consult with the relevant stakeholders on the equity process and develop the employment equity plan and the equity report; a discussion of the Code of Good Practice for the preparation, implementation and monitoring of employment equity plans recently released by the government. Included is a reproduction of the Employment Equity Act 55 of 1998 and copies of all the relevant forms that employers are required to fill in and submit to the Director-General - the Employment Equity Report, the Income Differential Statement, a statement about demographic data and a form detailing occupational levels and categories.
Publikasiedatum: 2000-01-02
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780143538943

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 270
R 243Jy spaar R 27
In the digital age you can get into serious legal trouble at the click of a button.

The shift from passive Internet user to active digital citizen has brought about unprecedented levels of online interaction, creation and connecting. But as people begin to share more and more about themselves and their lives on social media, they are finding themselves getting into trouble for what they say and do online.

Emma Sadleir and Tamsyn de Beer, who together run one of South Africa's leading social media law consultancies, point out the social traps and legal tangles that you could find yourself facing as you navigate the murky waters of the digital age. In a fun, witty and easily accessible way, this ground-breaking book details the legal, disciplinary and reputational risks that you, your company and your children face online.

By outlining the laws and rules applicable to what you do and say on social media, and providing practical and common sense advice, Don't Film Yourself Having Sex ultimately shows you that in order to reap the extraordinary benefits of digital technology without succumbing to its risks, you need to start practising responsible digital citizenship.
Publikasiedatum: 2014-08-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627024146

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 420
R 378Jy spaar R 42
An interdisciplinary account of language and the law, this text looks at court interpreting and the nature of verbal interaction in the courtroom. Linguistic problems experienced due to personality and language factors and the intimidating nature of legal discourse are also discussed.
Publikasiedatum: 1999-01-05
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627028076

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 675
R 608Jy spaar R 67
The internet has transformed the world of work in ways that could not have been imagined even a decade ago. Almost anything we do is intimately connected to information creation, retrieval, processing or management. Regardless of perceived ethical or enforcement limitations, laws have become increasingly significant, from the protection of copyright to the enforcement of online contracts. Cyberlaw@SA III: the law of the internet in South Africa provides specialist insight into the myriad legal issues generated by the convergence of technologies and the rise of the internet. The third edition of Cyberlaw@SA is a comprehensive and updated version of the original text and covers a wide range of topics and new areas of discussion in the field of cyberlaw, including going more in-depth on issues of e-taxation, cybercrime laws, and the processing of e-evidence and its value in civil and criminal proceedings. Contents include the following: ISP liability and takedown notice procedure; IT risk management, cyber liability and dispute resolution; Internet defamation, pornography and hate speech; Telecommunication licences and regulation; Interception of online communications at the workplace; Online consumer protection and spamming; Electronic signatures, encryption and authentication; Software patents, trademarks and domain names. Cyberlaw@SA III is a specialist work aimed at researchers, lawyers, magistrates, judges, students as well as other professionals such as auditors, accountants, law enforcement officers, forensic investigators, IT managers and company directors who deal with the use and implications of technology on a daily basis.
Publikasiedatum: 2012-01-03

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.