●●● GRATIS KOERIER AFLEWERING OP BESTELLINGS BO R450 ●●●

Soek resultate: The Answer Series

Results 76 to 90 of 95
Gesorteer volgens:  Publikasiedatum
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920558321

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 239
Hierdie studiegids wat aan die KABV-vereistes voldoen, vereenvoudig die teorie van Graad 11 Fisiese Wetenskappe en bou die leerders se selfvertroue op deur verstaanbare verduidelikings tesame met hersieningsvrae.

Die gids is in ONDERWERPE ingedeel en bevat:

Omvattende Notas en Uitgewerkte Voorbeelde
Oefeninge & Eksamenvrae
Gedetailleerde Antwoorde met Verduidelikings & handige wenke
Met die ondersteuning wat hierdie studiegids aan die Graad 11-leerder bied, word probleemoplossende vaardighede ontwikkel sowel as die regte benadering om die vakkennis te bemeester.

Die vrae wat van eenvoudig tot meer kompleks gegradeer is, toets die leerder se vordering regdeur die jaar en is veral op eksamenvoorbereiding gemik.

Praktiese wenke word verskaf om algemene foute uit te wys en te verseker dat leerders 'n stewige basis vir die daaropvolgende Graad 12-kurrikulum vaslê.
Publikasiedatum: 2013-06-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920297886

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 219
Hierdie studiegids is noodsaaklik om die Rekeningkunde-kurrikulum in Graad 10 - 12 aan te durf. Die boek is in logiese afdelings ingedeel; elke afdeling verduidelik basiese terminologie, konsepte en prosesse aan die leerder sodat hierdie uitdagende vak bemeester kan word.

Dit sluit in:

Omvattende Notas met Uitgewerkte Voorbeelde vir elke Onderwerp
Vrae & Antwoorde vir elke Onderwerp
Eksamenvraestelle en Antwoorde sowel as handige wenke
Hierdie studiegids is propvol spesifiek gekose, gegradeerde vrae en oplossings wat die teorie toepas en so daartoe lei dat elke onderwerp deeglik verstaan word.

Leerders sal vinnig deur die afdelings vorder en selfvertroue sowel as kundigheid opbou soos wat hulle elke oefening suksesvol voltooi.

Die geheim van hierdie vak is om te OEFEN en dit is wat hierdie boek jou in staat stel om te doen! Dit sal vir die leerder voel asof 'n ervare onderwyser 'teenwoordig' is om elke wenk en stukkie raad wat regdeur die boek voorkom, aan te bied.

Die opsommings en verduidelikings maak die studiemateriaal as 'n geheel verstaanbaar en dit motiveer die leerder om in die vak uit te blink.
Publikasiedatum: 2013-05-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920297909

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 219
This popular book covers the CAPS curriculum and offers:

- Comprehensive Notes per Term
- Questions per Term
- Detailed Answers
plus an Exam Paper & Memo

This study guide introduces Business Studies as a relevant subject and provides clear, instructive explanations that are accessible to learners of all abilities. The simple, but comprehensive style of teaching motivates them to work at their own pace and excel in the subject.
Publikasiedatum: 2013-05-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920558314

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 239
A CAPS-aligned study guide that simplifies the theory of Grade 11 Physical Sciences and builds confidence through clear explanations supported by revision questions.

Arranged in TOPICS, it offers:

- Comprehensive Notes and Worked Examples
- Exercises & Exam Questions
- Detailed Answers with Explanations & handy hints

This book provides a solid support for the Grade 11 learner to develop problem-solving skills and the right approach to mastering the subject material.

The questions, ranging from simple to more complex, assess the progress of the learner throughout the year and particularly in exam preparation.

Practical hints are provided to highlight common errors and build a solid grounding for the upcoming Grade 12 curriculum.
Publikasiedatum: 2013-04-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920297992

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 219
Hierdie studiegids dek die Graad 10 KABV-kurrikulum en bied 'n deeglike inleiding tot Ekonomie.

Die gids is in KWARTALE ingedeel en bevat:

Omvattende Notas & Uitgewerkte Voorbeelde per Kwartaal
Beide Onderwerpgebaseerde & Kwartaalgebaseerde Vrae
Antwoorde op alle vrae
plus 2 Oorspronklike Eksamenvraestelle & -memo's

Hierdie kompakte stel notas en vrae wat daarby pas, vorm deel van 'n suksesvolle studiegids wat 'n bewese weg na die beste resultate is.

Die fokus is op begrip, eksamenvoorbereiding en om 'n stewige grondslag vir Ekonomie in Graad 11 en 12 te bied.

Hierdie studiegids beklemtoon die skakels tussen veelvuldige ekonomiese faktore wat hierdie komplekse vak so interessant maak en plaas leerlinge, in 'n vroeë stadium, op 'n suksesvolle roete in hierdie vak.
Publikasiedatum: 2013-03-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920558253

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 239
This book covers the Grade 11 CAPS curriculum as implemented in 2013.

It offers:

Comprehensive NOTES per module
Questions, 'Rapid fires' per module
Detailed memos
The notes, questions and answers in this book transform a content-heavy Grade 11 curriculum into manageable and accessible study material.

The explanations are clear-cut and easy to comprehend. Learners are given an insight into the linked interaction of all living things.

Bulleted summaries and clear diagrams enhance the learning experience and boost understanding of challenging topics.

The graded questions (and answers) provided for each unit secure thorough mastery of the challenges of this major subject and the 'Rapid fire' questions at the end of each module test and ensure the consolidation of essential terminology.

Extension questions develop the learner's examination skills and perception of the biological world.

This study guide advantages learners of all levels of ability to achieve their best results.
Publikasiedatum: 2013-03-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920297831

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 219
This study guide provides a solid foundation for Grade 11 and 12 Physical Sciences.

Arranged in TOPICS, it offers:

- Comprehensive Notes and Worked Examples
- Exercises & Exam Questions
- Detailed Answers with Explanations & handy hints

The learner is taken step by step through the theory, techniques and basic concepts that form part of this challenging subject.

The format is designed to guide the learner through the essential principles to a point where they can tackle more complex problems with confidence.

The clear, concise notes and graded questions comply with the requirements of the CAPS curriculum and develop a thorough understanding of each topic.
Publikasiedatum: 2013-03-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920297657

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 250
This learner's book, based on the CAPS curriculum, presents the curriculum in 12 learner-friendly modules and includes ample interactive exercises.
Publikasiedatum: 2013-03-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920297978

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 219
Hierdie gewilde boek dek die KABV-kurrikulum en bied die volgende:

- Omvattende Notas per Kwartaal
- Vrae per Kwartaal
- Volledige Antwoorde
plus 'n Eksamenvraestel & -memo

Hierdie studiegids stel Besigheidstudies bekend as 'n relevante vak en bied duidelike, leersame verduidelikings wat vir leerders van alle vermoëns toeganklik is. Die eenvoudige, maar omvattende onderrigstyl motiveer hulle om teen hul eie pas te werk en in die vak uit te blink.
Publikasiedatum: 2013-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920297916

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 219
This valuable study guide, based on the CAPS curriculum, covers 6 topics and, for each topic, includes:

Comprehensive Notes, Key Terms & Timelines
Questions & Essays
Answers to questions and essays
plus: Exam Papers & Memos

This book is a well-substantiated portrayal of the periods and cultures covered by the Grade 10 History curriculum. Many photographs and excerpts are used to contextualise events and make the subject accessible.

The key terms and timelines provide easy referencing for every topic.

A wide variety of source-based and essay questions are supplied and the detailed answers and model essays explicitly illustrate the skills that learners are being expected to master.

This book is a valuable tool for establishing a sound understanding of the History curriculum.

Teachers can request a free image CD to accompany the use of this book in the classroom. This CD also shows learners how mind-maps can be used as a way of summarising key content.
Publikasiedatum: 2013-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920297893

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 219
This study guide covers the Grade 10 CAPS curriculum and offers, FOR EACH TOPIC:

Comprehensive Notes
Questions
Answers
and includes:

Practical Work: Food Production
An Exam Paper & Memo

The detailed notes, practical tips, generous array of questions, answers and exam paper practice provide the Grade 10 learner with all the skills, content material and consolidation necessary to excel in this subject.

The bulleted style and table formatting makes learning easy and the content more accessible.

This book will enable learners to achieve top marks in this increasingly relevant and interesting subject.
Publikasiedatum: 2013-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920297879

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 219
This book - for GRADE 10's - stands on its own and is all the learner will need to achieve their full potential in Grade 10.

There are three components to this book:

NOTES & EXAMPLES BY TOPIC:
The notes and worked examples have been compiled by Ann Botha with her vast experience of teaching this subject.

QUESTIONS & ANSWERS BY TOPIC :
Each topic also has a copious amount of carefully selected and graded questions with answers to practice all the theory from the notes, and to build a thorough understanding
and mastery of each topic as you grow in confidence and expertise.

FULL EXAMS:
The book finishes with two exam papers and worked solutions, including hints and tips.
Publikasiedatum: 2013-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920297800

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 219
Hierdie boek - vir graad 10's - word op sy eie beskou as die mees deeglike manier, wat tans beskikbaar is, waarop die nuwe graad 10 kurrikulum behandel is. Dit sluit alles in wat die leerder nodig het om sy/haar volle potensiaal te bereik in graad 10 en 'n sterk basis te le vir sukses in graad 11 en 12. Die notas en uitgewerkte voorbeelde is deur Anne Eadie saamgestel, as 'n hoogtepunt en uitvloeisel van meer as 30 jaar se wiskunde-onderrig in die klaskamer en ekstra lesse. Dit lei die leerder op 'n duidelike en verstaanbare manier deur al die graad 10-konsepte sodat hy/sy dit kan verstaan, vermy die wanopvattings, en verduidelik alles vanaf eerste beginsels. Elke onderwerp het ook 'n groot aantal vrae en antwoorde, wat sorgvuldig uitgekies en gegradeer is, om die teorie in die notas te oefen en om 'n deeglike begrip te kry van elke onderwerp en dit te bemeester, soos jou vertroue en kundigheid toeneem. Die boek word afgesluit met twee eksamenvraestelle met uitgewerkte oplossings en wenke.
Publikasiedatum: 2013-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920297961

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 219
Hierdie studiegids dek die Graad 10 KABV-kurrikulum en bied VIR ELKE ONDERWERP:

Omvattende Notas
Vrae
Antwoorde
en sluit ook in:

Praktiese Werk: Voedselproduksie
'n Eksamenvraestel & -memo

Die volledige notas, praktiese wenke, groot verskeidenheid vrae, antwoorde en oefening in die beantwoord van 'n eksamenvraestel, bied aan die Graad 10-leerder al die vaardighede, inhoudsmateriaal en vaslegging wat nodig is om in hierdie vak uit te blink.

Die puntsgewyse styl en tabelformaat maak die leerproses maklik en die inhoud meer toeganklik.

Hierdie boek sal leerders in staat stel om top punte te behaal in hierdie toenemend relevante en interessante vak.
Publikasiedatum: 2013-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920297794

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 219
This three-in-one book provides an extremely thorough treatment of the CAPS curriculum. It offers a 'fresh start' to learners with gaps in their understanding from previous years.

It contains:

Comprehensive Notes and Worked Examples per topic
Exercises that are graded to promote logic and develop techniques in each topic
Detailed Solutions for all exercises
plus a fully explained comprehensive exam (paper 1 and paper 2) for thorough consolidation and final exam preparation.

This 3 in 1 study guide will equip a learner to achieve their full potential in Grade 10 and put all the building blocks in place for success in Grade 11 and 12 Mathematics, notably in Algebra, Euclidean and Analytical Geometry and Trigonometry.

Extensive practice through the carefully selected examples and exercises will build a thorough understanding and mastery of each topic as the learner grows in confidence and expertise.

The learner will GET IT, learn to overcome misconceptions and understand all concepts from first principles.
Publikasiedatum: 2012-06-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.