●●● GRATIS KOERIER AFLEWERING OP BESTELLINGS BO R450 ●●●

Soek resultate: The Answer Series

Results 31 to 45 of 95
Gesorteer volgens:  Publikasiedatum
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568832

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 239
Hierdie omvattende studiegids dek die Graad 12 KABV-kurrikulum en is volgens die nuutste Eksamenriglyne geskryf. Dit bied.

- Omvattende Notas per Kwartaal
- Uitgewerkte Voorbeelde
- Onderwerpgebaseerde Vrae & Antwoorde
- Kwartaalgebaseerde Vrae & Antwoorde
- Oorspronklike Eksamenvraestelle & -memo's

In hierdie boek word 'n duidelike oorsig oor elke kwartaal en onderwerp gegee, wat die manier hoe hierdie uitdagende Graad 12-vak beskou word, verryk.

Die duidelikheid van die verduidelikings en illustrasies maak dit vir leerders met verskillende vermoëns en kennisvlakke moontlik om die kernkonsepte van hierdie fassinerende en relevante vak baas te raak.

Die noukeurig, gegradeerde vrae brei leerders se eksamenvaardighede en insig in die vak uit en motiveer hulle om uit te blink.
Publikasiedatum: 2016-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568726

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 239
Just like its successful predecessor, this CAPS Physical Sciences 2 in 1 book, which includes all Grade 11 content relevant to the matric exams, offers:

Questions & Detailed Answers arranged in TOPICS
10 Exam Papers & Memos, all with explanations & handy hints
The first section of this study guide focuses on a wide range of questions and answers per topic that are graded according to difficulty focuses on a wide range of questions and answers per topic that are graded according to difficulty.

This ensures that the learner gains a thorough understanding of the theory, techniques and concepts required by the curriculum.

The second section contains recent National and IEB exam papers - CAPS or adapted for CAPS - to prepare learners extensively for their final matric exams.

This book is an invaluable tool for consolidation and understanding of the study material as a whole throughout the year, while ensuring optimum, thorough exam preparation.
Publikasiedatum: 2016-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568825

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 239
This comprehensive Grade 12 CAPS study guide was written according to the latest Examination Guidelines. Arranged in TERMS, it offers: Comprehensive Notes & Worked Examples per Term, Both Topic-based & Term-based Questions and Answers to all questions plus an Original Exam Paper & Memo. In this book, clear outlines have been provided for all terms and topics, enhancing perspective in this challenging Grade 12 subject. The clarity of the explanations and illustrations enable learners of various abilities and knowledge levels to grasp the core concepts of this fascinating and relevant subject. The carefully graded questions promote subject insight and better exam skills, and thus motivate learners to excel.
Publikasiedatum: 2015-11-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568740

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 239
This 3 in 1 study guide, which complies with the requirements of the CAPS curriculum, is a best seller, bumper edition that offers an all-in-one solution to the challenge of mastering this demanding subject.

Arranged in TOPICS, it offers:

Comprehensive Notes and Worked Examples
Exercises & Exam Questions
Detailed Answers with Explanations & handy hints
This study guide covers all the basic concepts, laws, definitions and calculations in an uncomplicated, accessible style and enables learners to progress independently and at their own pace.

Learners can develop their scientific skills and improve their understanding in the subject by working systematically through each topic and its associated questions. The clearly laid out answers offer comprehensive support throughout this learning process.

Physical Sciences is a heavyweight subject, but this book offers the solution to achieving top results in both the CAPS and IEB final exams.
Publikasiedatum: 2015-11-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568719

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 239
Hierdie 3 in 1 studiegids is met uiterste noukeurigheid ontwikkel vir die groot aantal leerders wat vir hierdie gewilde vak inskryf.

Dit bevat:

Omvattende Notas en Uitgewerkte Voorbeelde in al 7 onderwerpe
Oefeninge en 'Toets jou Begrippe' vir elke onderwerp
Gedetailleerde Antwoorde met Verduidelikings & nuttige wenke
Dit bied bondige, toeganklike notas, duidelik uitgewerkte voorbeelde en vaslegging van konsepte deur gegradeerde oefeninge en toetse.

Hierdie boek word ten sterkste aanbeveel en waarborg sukses, maak voorsiening vir 'n wye verskeidenheid leerders deur die kurrikuluminhoud op 'n interessante en genotvolle manier aan te bied.

Hierdie boek is al wat jy nodig het om vir die eindeksamen in Wiskundige Geletterdheid voor te berei.
Publikasiedatum: 2015-10-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568962

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 239
Hierdie boek dien as 'n toeganklike en doeltreffende hersieningshulpmiddel vir Graad 12-leerders. Dit kan regdeur die kwartaal, asook vir eksamenvoorbereiding, gebruik word.

Dit sluit in:

'n Blitshersiening van alle aspekte van die KABV-kurrikulum. Die noodsaaklike teorie en basiese konsepte word in hierdie afdeling gedek.
7 Eksamenvraestelle en Voorgestelde Antwoorde. Duidelike riglyne vir eksamentegniek en uitleg word deurgaans gegee.
Die wenke, kommentaar en deurlopende advies deur die onderwyser-skrywer, bou leerders se selfvertroue soos hulle sistematies deur die boek werk.

Die riglyne ten opsigte van berekeninge, opsommings van nuttige terminologie en afkortings, dra alles by tot 'n een-stop-boek wat 'n leerder deeglik sal voorberei vir toetse en eksamens.

Hierdie studiegids sal Rekeningkundige vaardighede ontwikkel en Rekeningkundeleerders se prestasie verbeter, ongeag hul vermoë.
Publikasiedatum: 2015-08-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568955

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 239
This book provides an accessible and effective revision tool for Grade 12 students. It may be used throughout the term as well as for exam preparation.

It includes:

A Quick Revision of all aspects of the CAPS curriculum. This section covers the essential theory and basic concepts.
7 Exam Papers with Suggested Answers. Clear guidelines for exam technique and layout are provided throughout.
The tips, comments and ongoing advice offered by the teacher-author develop confidence in the learners as they work systematically through the book.

The guidelines to calculations, summaries of useful terminology and abbreviations all contribute to a one-stop-book that thoroughly prepares the learner for tests and exams.

This study guide will develop accounting skills and improve the performance of Accounting learners regardless of their ability.
Publikasiedatum: 2015-06-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920686512

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 159
Hierdie volledige samestelling van vrae en antwoorde, saamgestel deur 'n topspan wiskunde-deskundiges, is geskik vir eksamenhersiening. Die doel was, egter, om wiskundige denke en bekwaamheid verby die norm uit te brei.

Dit bevat:

10 Vraestel 1 Vraestelle met Memo's
10 Vraestel 2 Vraestelle met Memo's
Dit bevat oefenvraestelle en antwoorde, wat leerders in staat stel om te oefen hoe om die vraestel binne die vasgestelde tydsduur van die eksamen te voltooi. Dit beklemtoon ook die afdelings van die kurrikulum wat meer aandag verg.

Die handige wenke en gedetailleerde memo's help om die leerder se selfvertroue te ontwikkel sodat alle konsepte wat deel van die KABV/IEB-kurrikulum uitmaak, bemeester kan word.

Die wye reeks vrae sal die leerder se kennis verryk sodat vordering en uitnemendheid in hierdie uitdagende, lonende vak bespoedig word.
Publikasiedatum: 2015-05-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568795

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 239
Hierdie studiegids is in lyn met die nuutste Eksamenriglyne geskryf en dek alle aspekte van die KABV-kurrikulum.

Dit bevat, VIR ELKE ONDERWERP:

- Omvattende Notas
- Vrae
- Antwoorde
plus 'n model-eksamenvraestel en -memo

Hierdie boek is 'n betroubare, maklik-om-te-volg gids vir elke Graad 12-Verbruikerstudiesleerder. Dit bevat deeglik nagevorsde notas, duidelike illustrasies, studiewenke en bydraes van vakspesialiste. Die puntsgewyse notas, relevante diagramme en logiese uitleg help met begrip en toeganklikheid van die kurrikuluminhoud.

Die onderwerpgebaseerde vrae en antwoorde, sowel as 'n eksamenvraestel en memorandum, bied 'n gestruktureerde oorsig vir doeltreffende eksamenvoorbereiding.

Hierdie 3 in 1 studiegids verskaf die totale pakket wat 'n leerder nodig het om in Verbruikerstudies uit te blink.
Publikasiedatum: 2015-05-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568979

Leermiddels: Graad 9

Leermiddels  -  Graad 9
R 219
Hierdie Graad 9-publikasie bied uiters deeglike en omvattende oefeninge om noodsaaklike tegnieke en konsepte soos wat deur die Graad 9 KABV-kurrikulum vereis word, te bemeester. Dit bevat ook nuttige opsommings van feite en formules.

Hierdie 2 in 1 publikasie bevat:

Onderwerpgebaseerde Vrae en Antwoorde - om begrip van teorie, tegnieke en konsepte te bemeester
Eksamenvraestelle en Memo's wat leerders leer om teorie toe te pas
Die eerste afdeling bied vrae per onderwerp. Die vrae is gegradeer sodat die konsepte stap vir stap kan ontwikkel. Op hierdie manier word die begrip, kennis en selfvertroue van die leerder opgebou.

Die tweede afdeling bestaan uit eksamenvraestelle wat die standaard en gewigte per onderwerp soos deur KABV vereis, weerspieël. Gedetailleerde oplossings met aanvullende verduidelikings, notas en wenke ontwikkel die leerder se eksamenvaardighede.

Hierdie uiters volledige studiegids sal vir leerders op alle vlakke van bekwaamheid voordelig wees.
Publikasiedatum: 2015-05-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781928404149

Education: Grade 8

Education  -  Grade 8
R 439
The Maths Companion Workbooks for learners and teachers are innovative workbooks with units that each contain:

Worked Examples, Notes and Exercises
An End-of-Unit Test to assess progress and competence
These books are comprehensive and creative in their coverage of the Grade 8 Mathematics CAPS curriculum and are valuable for teachers and learners alike.

Maths Companion supports the learner and consolidates work completed in class. The notes and exercises are designed to guide learners towards a thorough understanding of the concepts covered.
Publikasiedatum: 2015-04-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781928404125

Education: Grade 8

Education  -  Grade 8
R 229
The Maths Companion Workbooks for learners and teachers are innovative workbooks with units that each contain:

Worked Examples, Notes and Exercises
An End-of-Unit Test to assess progress and competence
These books are comprehensive and creative in their coverage of the Grade 8 Mathematics CAPS curriculum and are valuable for teachers and learners alike.

Maths Companion supports the learner and consolidates work completed in class. The notes and exercises are designed to guide learners towards a thorough understanding of the concepts covered.
Publikasiedatum: 2015-04-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568702

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 239
This 3 in 1 study guide has been developed with meticulous care for the many learners enrolled for this popular subject.

It contains:
- Comprehensive Notes and Worked Examples for all 7 topics
- Exercises and 'Test your Understandings' for each topic
- Detailed Answers with Explanations & handy hints

It provides concise, accessible notes, clear worked examples and reinforcement of concepts through graded exercises and tests.

This book, a highly recommended, stand-alone guide to guaranteed success, caters for a wide spectrum of learners and stimulates interest and enjoyment of the curriculum content.

This book is all you need in order to prepare for the final Maths Literacy exam.
Publikasiedatum: 2015-04-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568801

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 239
This study guide was written in accordance with the latest Examination Guidelines and covers all aspects of the CAPS curriculum.

It contains:

- Comprehensive Notes per Term
- Possible Exam Questions for each topic
- Answers to all questions
plus an Exam Paper & Memo

This study guide presents the subject material in an accessible, organised format with bulleted summaries, diagrams, tables and hints to assist learners of all abilities and learning styles.

Exam questions from recent CAPS exams, at the end of each topic, enable learners to assess their understanding and also, to practise their skills.

A most valuable tool towards achieving top marks in Business Studies.
Publikasiedatum: 2015-03-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568993

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 159
Hierdie volledige samestelling van vrae en antwoorde, saamgestel deur 'n topspan wiskunde-deskundiges, is geskik vir eksamenhersiening. Die doel was, egter, om wiskundige denke en bekwaamheid verby die norm uit te brei.

Dit bevat:

10 Vraestel 1 Vraestelle met Memo's
10 Vraestel 2 Vraestelle met Memo's
Dit bevat oefenvraestelle en gedetailleerde antwoorde wat leerders in staat stel om te oefen hoe om die vraestel binne die vasgestelde tydsduur van die eksamen te voltooi. Dit beklemtoon ook dele van die kurrikulum wat meer aandag verg.

Hierdie studiegids bied uitgebreide oefening in die toepassing van teorie en die ontwikkeling van probleemoplossingstegnieke.

Dit sal leerders beslis in staat stel om al die konsepte wat vir beide die KABV- en IEB-eksamens benodig word, te bemeester en om puik te presteer!
Publikasiedatum: 2015-03-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.