●●● FREE delivery on orders above R500 in RSA ●●● DISCOUNT APPLIES TO ONLINE ORDERS ONLY ●●●

Nie-fiksie / Non-fiction
General / Algemeen

Results 1 to 15 of 121
Sorted by:  Price
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432304058

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 65
R 59You save R 6
This best-seller continues to provide novice drivers with a thorough grounding in everything they need to know to prepare for their learner's licence and K53 driving tests.
The text has been revised and updated to take account of changes in road traffic legislation and the practical requirements for the official K53
Defensive Driving system. There is also a new handy loose insert containing information on computerised testing and requirements.
This well-presented, user-friendly book combines all the elements needed to pass the written tests, yard test and road tests for motor vehicles, moter
cycles and heavy motor vehicles, and is the only manual that illustrates every rule of the road.
Taken together, the text, illustrations and self-tests are designed to reinforce the learning process and make it easier to pass the learner's or driver's test first time. The book is now packaged in a polybag which will contribute towards keeping the books clean, making them last longer.
Publication date: 2014-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432303433

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 65
R 59You save R 6
The Official K53 Pass Your Learner's Easily is a revised and updated edition of Pass Your Learner's Easily that you know so well. Pass Your Learner's Easily is a winning title, with over 2 million copies sold.

Because this all-ti me classic is so popular we have improved it without changing the winning formula. The text has been updated to include the latest information on the test and conforms to the K53 Driver's test. It is an essential aid for anyone studying for their learner's licence.

Contents: Introducti on; The learner's licence test; Vehicle Controls; The test-yourself system; The Defensive driving system (K53); Rules of the road; Road traffic signs and markings; Regulatory road signs; Warning road signs; Guidance and information road signs; Traffic signals; Road markings; Computerised testing information; Testyourself answers
Publication date: 2013-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432303440

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 65
R 59You save R 6
Die Amptelike K53 Slaag jou Leerlinglisensie Maklik is die herbewerkte en opgedateerde weergawe van die bekende Slaag jou Leerlinglisensie, 'n wentitel waarvan daar meer as 2 miljoen uitgawes verkoop is. Ons het juis daarom hierdie gids aangepas sonder om die wenformule te verander. Die teks is opgedateer met die nuutste inligting oor die toets en sluit die titel by die toets vir die K53-rybewys aan en is 'n noodsaaklike gids vir enige persoon wat vir hul leerlinglisensietoets voorberei.

Inhoud: Inleiding; Die toets vir 'n leerlinglisensie; Die voertuig se beheermeganismes; Die toets-jouself-stelsel; Die defensief-bestuur-stelsel (K53); Die reëls van die pad; Padverkeerstekens en padmerke; Regulerende padtekens; Waarskuwende padtekens; Gids- en inligti ngpadtekens; Verkeerseine; Padmerke; Gerekenariseerde toetsinligti ng; Toets jouself-antwoorde
Publication date: 2013-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432301989

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 65
R 59You save R 6
New from the publishers of various best-selling learner and driver manuals, Just the Test is perfect for anyone wanting to put in some additional practice before taking the learner's test. With over 160 questions ranging from Rules of the Road, Warning signs, Information signs and Road surface markings to Vehicle controls, Motorcycles and Regulatory signs, you will be fully accustomed to the style of questions employed in the actual learner's licence test once you have completed this test a few times. Where necessary, to aid the learning process questions are accompanied by full colour road signs and markings. It also includes a handy section on the learner's licence test requirements, licence codes and electronic testing.
Publication date: 2013-07-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432301996

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 65
R 59You save R 6
Nuut van die uitgewers van verskeie topverkopergidse vir die slaag van jou leerling- en bestuurslisensie, is Net die toets ideaal vir enige iemand wat so 'n bietjie meer oefening benodig voordat hulle die leerlinglisensie toets a?e. Met meer as 160 vrae wat alles dek van padreels, waarskuwingstekens, inligtingstekens en padmerktekens tot voertuigkontroles, motor?etse en reguleringstekens, sal jy die toets met selfvertroue a?e. Die vrae is waar nodig met padtekens en padmerktekens toegerus om die leerproses te vergemaklik. Die gids bevat ook 'n nuttige afdeling van wat op die dag van die toets benodig word, lisensiekodes en oor toetse wat elektronies afgele word.
Publication date: 2013-07-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432304065

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 70
R 63You save R 7
Dié topverkoper hou aan om 'n behoorlike grondslag, van alles wat nodig is om voor te berei vir die leerling- en bestuurderslisensietoets, aan beginners te bied.
Die teks is hersien en opgedateer om veranderinge in die pad- en verkeerswetgewing, asook die praktiese vereistes vir die amptelike K53 Defensiewe Bestuur-sisteem in ag te neem. Daar is ook 'n nuwe nuttige los invoegsel wat inligting en vereistes oor gerekenariseerde toetsing bevat.
Dié boek is goed aangebied en verbruikersvriendelik en kombineer al die elemente wat benodig word om die geskrewe, werf- en padtoetse vir motorfietse, motor's en swaar motorvoertuie te slaag. Dit is ook die enigste handleiding wat elke padreël illustreer.
Die teks, illustrasies en selftoetse is ontwerp om die leerproses oor te dra en dit makliker te maak om die leerling- of bestuurderslisensietoets die eerste keer te slaag. Die boek word nou in 'n plastieksakkie verpak, wat die boek skoon sal hou en langer laat hou.
Publication date: 2014-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432303280

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 70
R 63You save R 7
Revised and updated with a bright new cover to match, The New Official K53 Manual is a comprehensive and cost-effective guide to passing your learner's licence and K53 driver's licence the first time. Covering both light and heavy motor vehicles, and motorcycles, each chapter discusses the knowledge and skills expected of the learner driver/rider.

The learner's section explains the K53 Defensive Driving principles, road signs and rules of the road, with questions and detailed answers to test the learner's knowledge. At the end of this section there is a mock test similar to that compiled by traffic departments. A new and useful section which summarises additional items in the legislation has been slotted in after the test.

The driver's section explains how candidates are tested and what examiners look out for, with step-by-step instructions on how to perform every manoeuvre in both the yard and road tests. With detailed, full-colour illustrations throughout, this is the definitive manual for both the learner's and driver's tests. The manual's content is also the basis for an optional link to an online self-test facility.

Contents: The learner's licence test overview; Controls of the vehicle; Defensive driving the K53 way; Road signs overview; Regulatory signs overview; Warning signs; Information signs; Guidance signs; Road surface markings; Rules of the road; Learner's licence mock test (with answer sheet); The K53 driving licence test overview; Use of vehicle controls; The K53 actions explained; Motor vehicle driving test - the yard test, the road test; Motorcycle riding test - overview, pre-trip inspections and manoeuvres, riding skills test.
Publication date: 2013-10-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432303297

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 70
R 63You save R 7
Hersien, met opgedateerde inligting en 'n helder nuwe voorblad om daarby te pas, is Die Nuwe Amptelike K53-handleiding 'n omvattende en koste-effektiewe gids om jou te help slaag in die Leerling- en K53-Bestuurslisensietoetse. Elke hoofstuk bespreek wat van jou verwag sal word met die hantering van ligte en swaar motorvoertuie en motorfietse.

Die Leerlinglisensie-afdeling verduidelik die K53-beginsels van defensiewe bestuur, padtekens en padreëls, met vrae en antwoorde om jou kennis te toets. Aan die einde van dié afdeling is 'n oefentoets, soortgelyk aan die een wat deur verkeersdepartemente opgestel word. 'n Nuwe, nuttige afdeling wat addisionele items in die wetgewing opsom, is ná die toets bygevoeg.

Die Bestuurslisensie-afdeling verduidelik hoe kandidate getoets word en waarna eksaminators oplet, met stap-vir-stap-instruksies vir elke maneuver in die werf- en die padtoets. Met detail-illustrasies in volkleur, is dit beslis dié gids vir leerling- en bestuurslisensietoetse. Dié handleiding se inhoud vorm ook die basis vir 'n opsionele skakel tot 'n aanlyn-selftoetsfasiliteit.

Inhoud: Oorsig van die Leerlinglisensietoets; Die voertuig se kontroles; Defensief bestuur op die K53-manier; Oorsig van padtekens; Reguleringstekens; Waarskuwingstekens; Inligtingstekens; Gidstekens; Padmerke; Reëls van die pad; Leerlinglisensie-proeftoets (met antwoordblad); Oorsig van K53-bestuurstoets; Gebruik van die voertuig se kontroles; Verduideliking van die K53-aksies; Bestuurstoets vir ligte en swaar voertuie - Die werftoets; Die bestuurstoets; Motorfiets-rytoets - vooraf-inspeksies en maneuvers; Ryvaardighede-toets.
Publication date: 2013-10-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920268237

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 95
R 86You save R 9
Essential reading for everyone who drives a vehicle.

This book tells you how a few small changes in your way of driving will vastly improve the odds of arriving at your destination safely.
• Recognize prevent and avoid situations which may lead to collisions
• Remain in control of your vehicle
• Ensure that your vehicle is not a coffin on wheels
• Learn why passenger seatbelts at the back are even more important than those at the front
• The safe and correct approach to intersections and traffic circles
• The disadvantages AND advantages of speed
• Where to take advanced driving courses and what they can do for you
• Buying a vehicle - avoiding the pitfalls
Publication date: 2009-04-10
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928283379

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 120
R 108You save R 12
Met die deurlees van Jeanne Goosen se notaboeke, dagboeke, flardes en uitknipsels verskyn 'n verrassing! Die skrywer het deurentyd los gedagtes neergepen - nie net 'n paar nie, maar honderde gedagtes, te kosbaar om verlore te gaan: sêgoed, insigte, waarnemings, aforismes, mymerings . . . alles dáár, om oplaas in boekvorm met haar lesers gedeel te word.
Die aantekeninge weerspieël die merkwaardige intellektuele aktiwiteit van 'n denker-kunstenaar. Sy bemoei haar intens met letterkundige, filosofiese, politiese, wetenskaplike, sielkundige insae en bevindings wat sy soms ernstig, soms satiries en soms ook kru verwoord.
Die versameling is spesifiek nie volgens onderwerp geklassifiseer nie, maar lukraak soos die losstaande aantekeninge opeenvolgend gevind is. Daar is ook nie geredigeer om taalgebruik te verbeter nie. Jeanne Goosen praat hier in haar eie, unieke stem.

Voorbeelde:
Feite steur hulle nie aan sielkunde nie.
Ek moet probeer om nuwe foute te maak.
Date rape. Dit klink soos 'n nagereg.
Jy kan nie 'n held wees met R100 'n maand vir groceries nie.
'n Jakkals is 'n wolf wat blomme stuur.
As julle trou, word julle een. Watter een?
Moenie steel nie, die regering hou nie van kompetisie nie.
Moet nooit 'n geskenk aanvaar wat eet nie.
Publication date: 2019-12-23
Click to enlarge
Click to enlarge
9780627031298

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 140
R 126You save R 14
All students are required to write assignments. Despite this, there seem to be few books available that provide concise guidelines as to how to compile them. Those that are available are often outdated and complicated, and do not illustrate well how the information, once gathered, should be integrated and implemented. Assignment writing uses practical examples to show clearly how to approach and write an assignment. Contents include the following: The process of assessing, planning, writing, editing and handing in an assignment; Technical requirements, such as the use of scientific language, abbreviations, tables and figures, as well as neatness and binding; Referencing techniques and the compilation of a list of sources; Formatting the document, from cover to cover. Assignment writing is aimed at all students needing to produce assignments to the standard required by tertiary institutions.
Publication date: 2013-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432303211

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 150
R 135You save R 15
Comprehensively covering the latest official test syllabus of the K53 learner's and driver's tests, Topscore® K53 Learner's & Driver's Test Success is the all-in-one package for attaining a learner's or driver's licence for light and heavy vehicles, as well as motorcycles. In preparation for the learner's licence test, the CD includes all the study material, information on how candidates are tested, rules of the road, road signs and markings and relevant excerpts from the National Road Traffic Act. There are also computerised practice tests (with answers and explanations) and a self-assessment report. In preparation for the driving licence test, the CD includes an explanation of how the test is conducted and scored, all checks for a pre-trip inspection, defensive driving tips, animated step-by-step manoeuvres and the required K53 sequences. Interactive video clips and the 'untold rules' are included for both tests. The accompanying book, The Official K53 Just the Test presents another opportunity for candidates to test themselves via 174 test-yourself questions (and answers)
Publication date: 2013-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928426592

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 175
R 158You save R 17
The Twinkle In My Wrinkle is a practical guide written in a light conversational tone whilst addressing common challenges associated with aging.
For example:

Adapting to change
Negativity
Depression
Eating Habits
Decreasing Energy Levels
Memory Loss
Fearing A Fall
Children and grandchildren with differing priorities and lifestyles
Dealing With Feelings of worthlessness.
Pictures clearly illustrate movements and techniques, making it simple and user friendly. Included in the book is a poster with Mind Moves exercises grouped together to address the above mentioned challenges.
Publication date: 2019-05-27
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776095506

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 190
R 171You save R 19
Sometimes all we need is that tiny glimmer of hope, that tiny flickering flame in a room filled with darkness and despair, to turn our hearts and our minds around.' - Jarette Petzer, #ImStaying founder

In September 2019, Cape Town-based entrepreneur Jarette Petzer posted a video on Facebook. It was an emotional recognition of the difficulties faced by South Africa, as well as a heartfelt plea to nurture everything he loves about this country. Friends suggested that Petzer start a Facebook page to continue the conversation, and #ImStaying was born.

Within weeks, 400 000 South Africans of every race, socio-economic and political background joined the page to tell their stories of everyday life - of beauty, of hardship and the magnificence of their fellow citizens - and to share stories across cultural barriers, which many had never crossed before. By the end of December 2019, the page had more than a million followers, and it continues to grow.

Adhering to the maxim 'Good Thoughts. Good Words. Good Deeds.', #ImStaying is about South Africans creating social cohesion through storytelling - reaching out to each other to inspire real change in the country they love and want to see succeed, and shaping a new future
out of a painful past.

This book provides another platform for the diverse voices and stories of the #ImStaying movement, as well as giving an overview of how this uniquely South African group came about and why it's so important.
Publication date: 2020-07-24
Click to enlarge
Click to enlarge
9780627035302

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 200
R 180You save R 20
In haar `transformasie-trilogie' bestaande uit Country of My Skull (1998), A Change of Tongue (2003) en Begging to be Black (2009) artikuleer Antjie Krog haar kritiek op en weerstand teen bepaalde opvattings van Westerse moderniteit. Die nagevolge van kolonialisme in Suid-Afrika in die vorm van apartheid, en die modernistiese skepping van `ras' word as problematiese konsepte hanteer en Krog onderneem soektogte na 'n alternatiewe manier van wees in Suid-Afrika.

Jacomien van Niekerk karteer in `baie worde': Identiteit en transformasie by Antjie Krog die argumente wat in die loop van die trilogie opgebou word rondom die nou-vervlegte konsepte van kolonialisme/postkolonialisme, `ras', identiteit, 'n Afrika-wereldbeeld' en die Suid-Afrikaanse nasie-en maak as sodanig 'n bydrae tot aktuele diskoerse. Lof vir `baie worde': Identiteit en transformasie by Antjie Krog
Publication date: 2016-01-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.