●●● FREE delivery on orders above R500 in RSA ●●● DISCOUNT APPLIES TO ONLINE ORDERS ONLY ●●●
Click to enlarge
Click to enlarge
9781107678347

Leermiddels: Graad 7

Leermiddels  -  Graad 7
R 457
Ken & Verstaan Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7 is deur 'n ervare span geskryf, ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe en toeganklike reeks help die leerders om die inhoud van en vaardighede vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe maklik baas te raak. Die omvattende Leerdersboek verduidelik sowel kernbegrippe as ekonomie- en rekeningkundeterme in toeganklike taal, sluit voorbeelde uit die leerders se omgewings in, voorsien woordverklarings in die kantlyn asook 'n volledige woordelys aan die einde van die boek, bied geleentheid vir gereelde konsolidering van nuutverworwe kennis in die afdelings vir hersiening en eksamenvoorbereiding. Die innoverende Onderwysersgids bevat 'n volledige onderrigrooster vir moeitevrye beplanning, riglyne vir die aanbieding en assessering van elke les, antwoorde op al die aktiwiteite in die Leerdersboek, 'n omvattende woordelys, fotokopieerbare assesseringstake, toetse en voorbeeldvraestelle en memorandums, fotokopieerbare template en hulpbronne vir die onderwyser. Die Onderwysersgids sluit ook in 'n CD-ROM met PowerPoint-aanbiedings vir gebruik in die klaskamer. Die CD bied interessante voorbeelde om nuwe begrippe te verduidelik, alle oplossings vir aktiwiteite en assesseringstake asook talle grafika en tabelle om die leerervaring te verryk.
Publication date: 2013-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781107637948

Leermiddels: Graad 7

Leermiddels  -  Graad 7
R 457
Ken & Verstaan Natuurwetenskappe Graad 7 is deur 'n ervare span onderwysers geskryf, ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe kursus is maklik om te gebruik en help nie net leerders om noodsaaklike inhoud en vaardighede in die vak onder die knie te kry nie, maar gee hulle die bes moontlike grondslag waarop hulle hul wetenskapkennis kan voortbou. Die innoverende Onderwysersgids bevat: 'n werkskedule vir die hele jaar om beplanning maklik te maak, riglyne oor die onderrig van elke les en elke vorm van assessering asook stapsgewyse ondersteuning met die aanbieding van aktiwiteite, fotokopieerbare assesseringsvorms, toetse en voorbeeld-vraestelle met hulle memorandums.
Publication date: 2013-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781107688216

Leermiddels: Graad 7

Leermiddels  -  Graad 7
R 457
Ken & Verstaan Wiskunde Graad 7 is deur 'n ervare span skrywers ontwikkel om die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) vir Wiskunde ten volle te ondersteun. Hierdie nuwe kursus is maklik om te gebruik en help leerders nie alleen om belangrike vaardighede in die vak te ontwikkel nie, maar gee aan hulle ook die bes moontlike basis waarop hulle hul Wiskunde-kennis kan voortbou. Die innoverende Onderwysersgids sluit in: 'n gedetailleerde onderrigplan om beplanning in die klaskamer te ondersteun, onderrigwenke wat die onderwyser verdere leiding met betrekking tot die onderwerpe in die leerdersmateriaal gee, uitgewerkte antwoorde vir al die aktiwiteite in die Leerdersboek, fotokopieerbare hulpmiddels om in die klaskamer te gebruik.
Publication date: 2013-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781107613294

Education: Grade 7

Education  -  Grade 7
R 457
Study & Master Creative Arts Grade 7 has been especially developed by an experienced author team for the Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS). This new and easy-to-use course helps learners to master essential content and skills in Creative Arts. The innovative Teacher's Guide includes guidance on the teaching of each lesson of the year and on assessment, answers to all the activities in the Learner's Book, photocopiable tests and examinations, photocopiable templates and resources for the teacher, photocopiable consolidation, extension and revision activities, as well as a CD with recordings to support the Dance and Music topics. The comprehensive Learner's Book includes hundreds of good-quality illustrations, photographs and diagrams in full-colour. It offers extended contents pages for easy daily planning, explains key concepts as well as dance, drama, music and visual arts terminology in accessible language, includes a complete glossary and provides for frequent consolidation in its Review and Assessment tasks sections.
Publication date: 2013-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781107698703

Education: Grade 7

Education  -  Grade 7
R 457
Study & Master Economic and Management Sciences Grade 7 has been especially developed by an experienced author team for the Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS). This new and easy-to-use course helps learners to master essential content and skills in Economic and Management Sciences. The innovative Teacher's Guide includes extended contents pages for easy daily planning, guidance on the teaching and assessment of each lesson, answers to all the activities in the Learner's Book, a comprehensive glossary, photocopiable assessment tasks, tests and exemplar examination papers and memorandums, photocopiable templates and resources for the teacher.
Publication date: 2013-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781107615311

Education: Grade 7

Education  -  Grade 7
R 457
Study & Master Technology Grade 7 has been specially developed by experienced educators to meet all the requirements of the Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS). This new and easy-to-use course not only helps learners master essential content and skills in the subject, but gives them the best possible foundation on which to develop and build their Technology knowledge and understanding. The innovative Teacher's Guide includes: an expanded contents page and a work schedule for the year, guidance on the teaching of each lesson and on each form of assessment, step-by-step support in the teaching of activities and the carrying out of practical tasks, photocopiable record sheets and templates, as well as additional worksheets to support your teaching.
Publication date: 2013-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781107634541

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 457
Ken & Verstaan Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 8 is deur 'n ervare span geskryf, ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe en toeganklike reeks help die leerders om die inhoud van en vaardighede vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe maklik baas te raak. Die omvattende Leerdersboek verduidelik sowel kernbegrippe as ekonomie- en rekeningkundeterme in toeganklike taal, sluit voorbeelde uit die leerders se omgewings in, voorsien woordverklarings in die kantlyn asook 'n volledige woordelys aan die einde van die boek, bied geleentheid vir gereelde konsolidering van nuutverworwe kennis in die afdelings vir hersiening en eksamenvoorbereiding. Die innoverende Onderwysersgids bevat 'n volledige onderrigrooster vir moeitevrye beplanning, riglyne vir die aanbieding en assessering van elke les, antwoorde op al die aktiwiteite in die Leerdersboek, 'n omvattende woordelys, fotokopieerbare assesseringstake, toetse en voorbeeldvraestelle en memorandums, fotokopieerbare template en hulpbronne vir die onderwyser. Die Onderwysersgids sluit ook in 'n CD-ROM met PowerPoint-aanbiedings vir gebruik in die klaskamer. Die CD bied interessante voorbeelde om nuwe begrippe te verduidelik, alle oplossings vir aktiwiteite en assesseringstake asook talle grafika en tabelle om die leerervaring te verryk.
Publication date: 2013-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781107660212

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 457
Ken & Verstaan Natuurwetenskappe Graad 8 is deur 'n ervare span onderwysers geskryf, ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe kursus is maklik om te gebruik en help nie net leerders om noodsaaklike inhoud en vaardighede in die vak onder die knie te kry nie, maar gee hulle die bes moontlike grondslag waarop hulle hul wetenskapkennis kan voortbou. Die innoverende Onderwysersgids bevat: 'n werkskedule vir die hele jaar om beplanning maklik te maak, riglyne oor die onderrig van elke les en elke vorm van assessering asook stapsgewyse ondersteuning met die aanbieding van aktiwiteite, fotokopieerbare assesseringsvorms, toetse en voorbeeld-vraestelle met hulle memorandums.
Publication date: 2013-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781107634343

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 457
Ken & Verstaan Wiskunde Graad 8 is deur 'n ervare span skrywers ontwikkel om die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) vir Wiskunde ten volle te ondersteun. Hierdie nuwe kursus is maklik om te gebruik en help leerders nie alleen om belangrike vaardighede in die vak te ontwikkel nie, maar gee aan hulle ook die bes moontlike basis waarop hulle hul Wiskunde-kennis kan voortbou. Die innoverende Onderwysersgids sluit in: 'n gedetailleerde onderrigplan om beplanning in die klaskamer te ondersteun, onderrigwenke wat die onderwyser verdere leiding met betrekking tot die onderwerpe in die leerdersmateriaal gee, uitgewerkte antwoorde vir al die aktiwiteite in die Leerdersboek, fotokopieerbare hulpmiddels om in die klaskamer te gebruik.
Publication date: 2013-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781107652798

Education: Grade 8

Education  -  Grade 8
R 457
Study & Master Creative Arts Grade 8 has been especially developed by an experienced author team for the Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS). This new and easy-to-use course helps learners to master essential content and skills in Creative Arts. The innovative Teacher's Guide includes guidance on the teaching of each lesson of the year and on assessment, answers to all the activities in the Learner's Book, photocopiable tests and examinations, photocopiable templates and resources for the teacher, photocopiable consolidation, extension and revision activities, as well as a CD with recordings to support the Dance and Music topics. The comprehensive Learner's Book includes hundreds of good-quality illustrations, photographs and diagrams in full-colour. It offers extended contents pages for easy daily planning, explains key concepts as well as dance, drama, music and visual arts terminology in accessible language, includes a complete glossary and provides for frequent consolidation in its Review and Assessment tasks sections.
Publication date: 2013-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781107629103

Education: Grade 8

Education  -  Grade 8
R 457
Study & Master Economic and Management Sciences Grade 8 has been especially developed by an experienced author team for the Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS). This new and easy-to-use course helps learners to master essential content and skills in Economic and Management Sciences. The innovative Teacher's Guide includes extended contents pages for easy daily planning, guidance on the teaching and assessment of each lesson, answers to all the activities in the Learner's Book, a comprehensive glossary, photocopiable assessment tasks, tests and exemplar examination papers and memorandums, photocopiable templates and resources for the teacher.
Publication date: 2013-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781107630918

Education: Grade 8

Education  -  Grade 8
R 457
Study & Master Technology Grade 8 has been specially developed by experienced educators to meet all the requirements of the Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS). This new and easy-to-use course not only helps learners master essential content and skills in the subject, but gives them the best possible foundation on which to develop and build their Technology knowledge and understanding. The innovative Teacher's Guide includes: an expanded contents page and a work schedule for the year, guidance on the teaching of each lesson and on each form of assessment, step-by-step support in the teaching of activities and the carrying out of practical tasks, photocopiable record sheets and templates, as well as additional worksheets to support your teaching.
Publication date: 2013-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781107625396

Leermiddels: Graad 9

Leermiddels  -  Graad 9
R 457
Ken & Verstaan Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 9 is deur 'n ervare span geskryf, ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe en toeganklike reeks help die leerders om die inhoud van en vaardighede vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe maklik baas te raak. Die omvattende Leerdersboek verduidelik sowel kernbegrippe as ekonomie- en rekeningkundeterme in toeganklike taal, sluit voorbeelde uit die leerders se omgewings in, voorsien woordverklarings in die kantlyn asook 'n volledige woordelys aan die einde van die boek, bied geleentheid vir gereelde konsolidering van nuutverworwe kennis in die afdelings vir hersiening en eksamenvoorbereiding. Die innoverende Onderwysersgids bevat 'n volledige onderrigrooster vir moeitevrye beplanning, riglyne vir die aanbieding en assessering van elke les, antwoorde op al die aktiwiteite in die Leerdersboek, 'n omvattende woordelys, fotokopieerbare assesseringstake, toetse en voorbeeldvraestelle en memorandums, fotokopieerbare template en hulpbronne vir die onderwyser. Die Onderwysersgids sluit ook in 'n CD-ROM met PowerPoint-aanbiedings vir gebruik in die klaskamer. Die CD bied interessante voorbeelde om nuwe begrippe te verduidelik, alle oplossings vir aktiwiteite en assesseringstake asook talle grafika en tabelle om die leerervaring te verryk.
Publication date: 2013-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781107653047

Leermiddels: Graad 9

Leermiddels  -  Graad 9
R 457
Ken & Verstaan Natuurwetenskappe Graad 9 is deur 'n ervare span onderwysers geskryf, ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe kursus is maklik om te gebruik en help nie net leerders om noodsaaklike inhoud en vaardighede in die vak onder die knie te kry nie, maar gee hulle die bes moontlike grondslag waarop hulle hul wetenskapkennis kan voortbou. Die innoverende Onderwysersgids bevat: 'n werkskedule vir die hele jaar om beplanning maklik te maak, riglyne oor die onderrig van elke les en elke vorm van assessering asook stapsgewyse ondersteuning met die aanbieding van aktiwiteite, fotokopieerbare assesseringsvorms, toetse en voorbeeld-vraestelle met hulle memorandums.
Publication date: 2013-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781107618855

Leermiddels: Graad 9

Leermiddels  -  Graad 9
R 457
Ken & Verstaan Wiskunde Graad 9 is deur 'n ervare span skrywers ontwikkel om die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) vir Wiskunde ten volle te ondersteun. Hierdie nuwe kursus is maklik om te gebruik en help leerders nie alleen om belangrike vaardighede in die vak te ontwikkel nie, maar gee aan hulle ook die bes moontlike basis waarop hulle hul Wiskunde-kennis kan voortbou. Die innoverende Onderwysersgids sluit in: 'n gedetailleerde onderrigplan om beplanning in die klaskamer te ondersteun, onderrigwenke wat die onderwyser verdere leiding met betrekking tot die onderwerpe in die leerdersmateriaal gee, uitgewerkte antwoorde vir al die aktiwiteite in die Leerdersboek, fotokopieerbare hulpmiddels om in die klaskamer te gebruik.
Publication date: 2013-12-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.