●●● FREE COURIER DELIVERY ON ORDERS OVER R450 WITHIN RSA BORDERS ●●●

Search results: Riekert Botha

Results 1 to 11 of 11
Sorted by:  Publication date
Click to enlarge
Click to enlarge
9781431624829

Christelik / Christian: Devotionals General / Dagstukke - Algemeen

Christelik / Christian  -  Devotionals General / Dagstukke - Algemeen
R 249
Is jy op soek na vrede? 'n Kalm oomblik te midde van die chaos? Voel dit of selfs één dag sonder bekommernisse eenvoudig buite jou bereik is?
Riekert Botha se raad om ons woeste wêreld te navigeer, is reguit: Fokus op Jesus. Wanneer jou hele lewe op Hom gefokus is, word jou visie helder, jou prioriteite duidelik en onmoontlike situasies hanteerbaar. Jy kan rus in die wete dat Jesus jou krag is en dat Hy al is wat jy nodig het.
Hý is jou stilte in die storm.
Wees oor niks besorg nie is 'n treffer-dagboek met 366 dagstukke wat jou sal lei om elke dag daarop te fokus om Jesus, jou Verlosser, beter te leer ken sodat jy kan groei in 'n meer volwasse volgeling wat ook vir die wêreld sal wys hoekom Jesus ook die antwoord op húl soeke na vrede is.
Publication date: 2021-06-27
Click to enlarge
Click to enlarge
9781431623969

Christelik / Christian: Bible Study / Bybelstudie

Christelik / Christian  -  Bible Study / Bybelstudie
R 89
Van die vroegste tye af,word God se kinders gewaarsku teen vals leraars. Ook in Paulus se tyd wat daar oënskynlik vals leraars in die Kolossense-gemeente. Daarom het Paulus aan die gemeente geskryf om die waarheid omtrent Jesus Christus te bevestig sodat hulle enige misleiding sou kon herken.
In Kolossense - 'n Bybelstudie ondersoek Riekert Botha die identiteit van Christus in 'n vers-vir-vers bespreking van hierdie Bybelboek. Die 10 studies gee agtergrond oor Paulus se verhouding met die gemeente, asook die redes vir sy brief aan hulle. Elke hoofstuk eindig met vrae en aan die einde van die Bybelstudie is daar 'n diagram om 30 eienskappe van Jesus wat in die brief voorkom, in te vul. Daar is ook 'n blokkiesraaisel met die name van die persone wat in die brief genoem word. Hierdie Bybelstudie is vir groepe of individue.
Publication date: 2018-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781431607235

Christelik / Christian: Christian Living / Christelike Leefwyse

Christelik / Christian  -  Christian Living / Christelike Leefwyse
R 179
Hoeveel mense het al Openbaring gelees en álles verstaan? Tog sê Riekert Botha Openbaring kán verstaan word. Die sleutel lê in een spesifieke vraag: “Wat het Openbaring beteken vir die eerste mense aan wie dit geskryf was?”
Riekert kyk in Openbaring ontsluit na die volgende aspekte wat vorm gee aan hierdie Bybelboek:
• Wie was die oorspronklike ontvangers van die boodskap?
• Wat was die omstandighede waarin hulle geleef het?
• Watter spesiale behoeftes of sake het moontlik aanleiding gegee tot die skrywe van die boek?
• Wat was God se boodskap aan daardie mense in daardie tydvak en spesiale omstandighede?
Riekert bespreek dan die boodskap aan die sewe gemeentes en die sewe visioene in Openbaring teen hierdie agtergrond.
Openbaring ontsluit bied 'n verrassende, vars perspektief op die laaste boek in die Bybel. Dit is ideaal vir elkeen wat 'n verstaanbare uitleg van Openbaring wil hê.
Publication date: 2017-08-17
Click to enlarge
Click to enlarge

SUPPLIER OUT OF STOCK

9781431611553

Christelik / Christian: Bible Study / Bybelstudie

Christelik / Christian  -  Bible Study / Bybelstudie
R 100
Riekert Botha neem lesers in Ek is tot alles in staat deur die vreugde-brief Filippense en daag elkeen uit om die ware betekenis van dié bekende boek te ontdek.
Dié bekende skrywer en radiopersoonlikheid breek Filippense in 10 studies op om te sien wat hierdie boek vir elkeen individueel, asook in die groter prentjie van die boek wil sê.
Eerstens word daar gekyk vir wie die boek oorspronklik geskryf is en wat die boodskap vir hulle was. Dan kan die leser uitvind wat hierdie boek vir hom of haar persoonlik sê. Ons omstandighede is vandag anders as die eerste lesers van die brief s'n, maar God se boodskap bly dieselfde deur al die eeue heen. Groot gedeeltes Bybelteks uit die NLV in Ek is tot alles in staat sorg ook vir maklike naslaan.
Publication date: 2017-08-17
Click to enlarge
Click to enlarge

SUPPLIER OUT OF STOCK

9781431615117

Christelik / Christian: Bible Study / Bybelstudie

Christelik / Christian  -  Bible Study / Bybelstudie
R 180
Is surrogaatmoederskap verkeerd? Wat het Kersbome met Kersfees te doen? Het diere siele? Kan ons vandag nog engele sien?
Etiese vrae soos dié maal daagliks in Christene se koppe. En dan is daar nog geloofsÂ-vrae soos: Wat beteken erfsondes? Wat is die regte manier van 'rus' op die Sabbat/Sondag? Is dit verkeerd om Paasfees vir my kinders eiers in die tuin weg te steek?
In 300 Geloofsvrae en Bybelse antwoorde gee Riekert Botha BybelsÂ-gebaseerde antwoorde op 300 van hierdie kopkrapÂ-per-vrae. Om naslaan te vergemaklik is die vrae onder 13 verskillende afdelings gesorteer wat insluit: die Bybel as Woord van God; kerk en gemeentelede; etiese kwessies; die wil van God; engele, gerubs en serafs; hemel en hiernamaals; sonde, verlossing en redding; en lyding.
Dié boek is van onskatbare waarde vir almal wat daarmee worstel om hulle geloof en daaglikse lewe bymeÂ-kaar uit te bring.
Publication date: 2017-04-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781431610112

Christelik / Christian: Christian Living / Christelike Leefwyse

Christelik / Christian  -  Christian Living / Christelike Leefwyse
R 90
Vind vreugde en genesing in saamwees met ander gelowiges.
Besef jy dat die gemeenskap van gelowiges God se skepping is en nie deur mense uitgedink is nie?
Riekert Botha en Albert Theron daag jou in Wanneer seerkry en God se koninkryk ontmoet uit om eers te vergeet wat jy 'weet' van gemeentes. Gaan terug na die kern van die saak en ontdek hoekom God gemeentes geskep het. Besef dat dit Sy eiendom is en ook die draers van Sy lig en waarheid in die gemeenskap. Dan sal jy weer opnuut die vreugde en genesing in die saamwees met gelowiges ontdek wat jou sal help om te groei en te ontwikkel in Christus - die Een waarop jou fokus moet wees.

Wanneer seerkry en God se koninkryk ontmoet se praktiese aanslag sal jou veilig laat voel in die geborgenheid van die eenheid wat God daargestel het.

Oor die Outeurs
Riekert Botha is 'n tentmakerleraar en was voorheen leraar van die Baptiste-gemeente op Vredendal in die Wes-Kaap. Riekert beskik oor die grade BTh (honneurs) van die Global University en 'n MTh van die Northwestern Theological Seminary, waar hy ook sy PhD in berading ontvang het. Riekert is die skrywer van die bekende Pleisters vir die siel-reeks. Hy is getroud met Pippa en hulle het drie kinders.

Albert Theron se bediening het 25 jaar gelede momentum verkry vanuit 'n sendingskool in Nelspruit. Hy was al in verskeie hoedanighede betrokke, van gemeenteplanter tot musiekleier en die hele spektrum tussenin. Hy bedien tans die Goudini-gemeente in Christus. Albert is oor die hele land betrokke by bedieningsgeleenthede en is ook mede-administrateur van die blad In Jesus se voetspore. Hy bestuur ook sy eie webblad, blog en dagstukkies wat weekliks elektronies uitgestuur word.
Publication date: 2016-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge

SUPPLIER OUT OF STOCK

9781415328149

Christelik / Christian: Christian Living / Christelike Leefwyse

Christelik / Christian  -  Christian Living / Christelike Leefwyse
R 20
Ons wil almal graag lank leef en gesond wees. Ons is dus voordurend besig om na ons liggame om te sien en seker te maak ons eet reg, drink die regte aanvullings en kry genoeg oefening. Maar wat van daardie deel van ons - die eintlike deel wat saakmaak - wat ons nie kan sien nie? Moet ons nie juis ekstra moeite doen om ons siele te voed nie? In hierdie reeks, Vitamiene vir die siel, bied Riekert en Pippa Botha net die regte dosis daaglikse aanvullings vir die siel met oordenkings en Skrifbeloftes wat jou siel sal voed en jou geestelik sal versterk. Liefde, nes waarheid, is soos suurstof. Jy kan nie daarsonder nie. Jou siel sal versmoor. Om verander te word na die karakter van God, is om met liefde deurdrenk te raak. God se liefde is die lied van my siel. God se liefde is ook die lied van sy wese! God het nie net lief nie, Hy is liefde. En namate 'n mens in jou verhouding met God groei, kom jy agter dat jou vermoe om lief te he, vergroot. Vitamiene vir die siel vir liefde en vreugde ondersoek die wese van God se liefde en die praktiese maniere waarop gelowiges sy liefde kan ervaar en uitleef. Onderwerpe sluit in: Liefde is grensloos; Liefde is onvoorwaardelik; Liefde kry innig jammer; Wat sou liefde gedoen het?; Liefde onderrig. Riekert en Pippa se praktiese oordenkings en die meegaande Skrifbeloftes sal jou in staat stel om geestelik te groei, want die praktiese uitleef van God se waarhede bring volwassenheid en bou karakter.
Publication date: 2015-08-01
Click to enlarge
Click to enlarge

SUPPLIER OUT OF STOCK

9781431610839

Christelik / Christian: Men's Interest / Mans

Christelik / Christian  -  Men's Interest / Mans
R 200
In die vier Evangelies lê 'n skatkis van wyshede wat Jesus self met die mense om Hom gedeel het. Met Jesus se woorde vir mans daag Riekert Botha mans uit om werklik te luister na wat Jesus gesê het.
Die 366 kort en kragtige boodskappe deur hierdie bekende radio-persoonlikheid en skrywer is die ideale dagboek vir mans. Elke dagstuk begin met 'n teksvers wat Jesus se woorde bevat . Mans sal Jesus se woorde vanuit 'n nuwe perspektief beskou as hulle hierdie kort aanhalings van ons groot Leermeester saam met Riekert bestudeer. Temas soos reg en verkeerd, Jesus se gesindheid en vertroosting word saam met stukkies raad, uitdagings en aanmoediging van die beste Ondersteuner wat daar is, oorgedra.
Elke dagstuk in Jesus se woorde vir mans word afgerond met 'n gebed vir die dag. Praktiese toepassing om nie net Jesus se woorde te hoor nie, maar dit ook te gaan uitleef!
Publication date: 2015-04-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432121747

Christelik / Christian: Devotionals Men / Dagstukke - Mans

Christelik / Christian  -  Devotionals Men / Dagstukke - Mans
R 249
The four Gospels are a treasure trove of wisdom and truths that Jesus shared with those around Him. Words of Jesus for Men is the perfect devotional for men with its 366 succinct messages by well-known radio personality and author, Riekert Botha. Each devotion begins with a Scripture verse consisting of Jesus' words. Men will view Jesus' words from a fresh perspective by studying short Scripture quotations from our Master Teacher with Riekert. Themes such as right and wrong, Jesus' example and love are passed on with nuggets of advice, challenges and encouragement. Each devotion in Words of Jesus for Men is accompanied by a prayer for the day or a practical application to not just listen to Jesus' words, but to LIVE them!
Publication date: 2015-04-01
Click to enlarge
Click to enlarge

SUPPLIER OUT OF STOCK

9781431609994

Christelik / Christian: Christian Living / Christelike Leefwyse

Christelik / Christian  -  Christian Living / Christelike Leefwyse
R 190
Is jy op soek na pleisters wat jy op enige seer kan plak? Ook die diep binne-in jou?
Dan is Riekert Botha se Pleisters vir die siel - omnibus net die medisyne wat jy nodig het. Hierdie boek is 'n verwerking van Riekert en Derrich Gardner se Saterdagoggend-gesprekke op RSG. Riekert het hierdie platvorm vir ses jaar gebruik om vir mense die beste nuus ooit te verkondig.
Elke hoofstuk in hierdie omnibus kyk na verskeie vrae rondom 'n kwessie wat deel vorm van die Christen se daaglikse lewe en denkwêreld. Die gedeelte eindig dan met 'n "pleister" of troosboodskap wat die seer rondom die bepaalde kwessie kan genees.
Riekert bespreek relevante vrae wat gelowiges daagliks hoor of self vra, soos: "Hoekom moet ons bid as God in elk geval alles weet?", "Hoekom het God Vigs toegelaat?" en "Gaan my troeteldiere hemel toe?"
Pleisters vir die siel - omnibus, met sy meer as 90 geestelike pleisters, is 'n moet vir lesers. Die kort boodskappe het waarlik 'n kragtige impak.
Publication date: 2014-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781431607242

Christelik / Christian: Bible Study / Bybelstudie

Christelik / Christian  -  Bible Study / Bybelstudie
R 29
Baie gelowiges vra vandag: Hoe lank gaan God nog toelaat dat onskuldige mense swaarkry? Hoe lank nog voor God ons gebede beantwoord? Dit is wat Habakuk in 647 v.C. ook vir God gevra het.
In die 8 studies vir individuele of groepstudie in Al sou die vyeboom nie bot nie lei Riekert Botha gelowiÂ-ges om die regte vrae te vra en versterk te word deur die kragtige antwoorde wat Habakuk destyds in verwonÂ-dering oor God gelaat het.
Al sou die vyeboom nie bot nie bied die hele Habakuk uit die Nuwe Lewende Vertaling. Die onÂ-derÂ-afdelings word sinvol verdeel en beÂ-spreek. Daar is ook ruimte vir lesers om hul eie weergawe van Habakuk 3:17-19 neer te skryf.
Publication date: 2014-03-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.