●●● FREE delivery on orders above R500 in RSA ●●● DISCOUNT APPLIES TO ONLINE ORDERS ONLY ●●●

Search results: Clive Gibson

Results 1 to 15 of 15
Sorted by:  Publication date
Click to enlarge
Click to enlarge

SUPPLIER OUT OF STOCK

9781770228207

Nie-fiksie / Non-fiction: Law / Regte

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Law / Regte
R 280
R 252You save R 28
The one guide no employer or employee can do without! South African labour legislation prescribes to employers and employees what they are able to do, when they are allowed to do it, and how. It is, in reality, a potential minefield. But help is now at hand with Everyone's Guide to Labour Law, which aims to assist employers and employees in respect of their rights, duties and obligations in most labour-related matters. It deals simply with the relevant legislation and the most common pitfalls, as well as the processes and procedures that must be followed. This comprehensive, current and informative book makes complex Acts accessible and easy to understand, while practical examples provide clarity and better understanding.
Publication date: 2015-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432304065

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 70
R 63You save R 7
Dié topverkoper hou aan om 'n behoorlike grondslag, van alles wat nodig is om voor te berei vir die leerling- en bestuurderslisensietoets, aan beginners te bied.
Die teks is hersien en opgedateer om veranderinge in die pad- en verkeerswetgewing, asook die praktiese vereistes vir die amptelike K53 Defensiewe Bestuur-sisteem in ag te neem. Daar is ook 'n nuwe nuttige los invoegsel wat inligting en vereistes oor gerekenariseerde toetsing bevat.
Dié boek is goed aangebied en verbruikersvriendelik en kombineer al die elemente wat benodig word om die geskrewe, werf- en padtoetse vir motorfietse, motor's en swaar motorvoertuie te slaag. Dit is ook die enigste handleiding wat elke padreël illustreer.
Die teks, illustrasies en selftoetse is ontwerp om die leerproses oor te dra en dit makliker te maak om die leerling- of bestuurderslisensietoets die eerste keer te slaag. Die boek word nou in 'n plastieksakkie verpak, wat die boek skoon sal hou en langer laat hou.
Publication date: 2014-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432304058

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 65
R 59You save R 6
This best-seller continues to provide novice drivers with a thorough grounding in everything they need to know to prepare for their learner's licence and K53 driving tests.
The text has been revised and updated to take account of changes in road traffic legislation and the practical requirements for the official K53
Defensive Driving system. There is also a new handy loose insert containing information on computerised testing and requirements.
This well-presented, user-friendly book combines all the elements needed to pass the written tests, yard test and road tests for motor vehicles, moter
cycles and heavy motor vehicles, and is the only manual that illustrates every rule of the road.
Taken together, the text, illustrations and self-tests are designed to reinforce the learning process and make it easier to pass the learner's or driver's test first time. The book is now packaged in a polybag which will contribute towards keeping the books clean, making them last longer.
Publication date: 2014-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge

SUPPLIER OUT OF STOCK

9781770226623

Nie-fiksie / Non-fiction: Business / Besigheid

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Business / Besigheid
R 190
R 171You save R 19
A new breakthrough technique to successfully conclude sales ... every time.If you close more sales, you'll make more money, right? Research has revealed that more sales are successfully concluded when a technique is used whereby the salesperson asks questions of a client rather than just informing them of a product or service.Sell Well: How to nail every sale, every time introduces this technique and shows how to best utilise it in the market so that you, too, can excel at selling. Because earning a decent, even spectacular, living from selling is now within your reach. This is the book every salesperson, whether new or experienced, should not be without.So what are you waiting for? Read Sell Well and start applying the techniques to your selling today.
Publication date: 2014-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432303211

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 150
R 135You save R 15
Comprehensively covering the latest official test syllabus of the K53 learner's and driver's tests, Topscore® K53 Learner's & Driver's Test Success is the all-in-one package for attaining a learner's or driver's licence for light and heavy vehicles, as well as motorcycles. In preparation for the learner's licence test, the CD includes all the study material, information on how candidates are tested, rules of the road, road signs and markings and relevant excerpts from the National Road Traffic Act. There are also computerised practice tests (with answers and explanations) and a self-assessment report. In preparation for the driving licence test, the CD includes an explanation of how the test is conducted and scored, all checks for a pre-trip inspection, defensive driving tips, animated step-by-step manoeuvres and the required K53 sequences. Interactive video clips and the 'untold rules' are included for both tests. The accompanying book, The Official K53 Just the Test presents another opportunity for candidates to test themselves via 174 test-yourself questions (and answers)
Publication date: 2013-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432303440

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 65
R 59You save R 6
Die Amptelike K53 Slaag jou Leerlinglisensie Maklik is die herbewerkte en opgedateerde weergawe van die bekende Slaag jou Leerlinglisensie, 'n wentitel waarvan daar meer as 2 miljoen uitgawes verkoop is. Ons het juis daarom hierdie gids aangepas sonder om die wenformule te verander. Die teks is opgedateer met die nuutste inligting oor die toets en sluit die titel by die toets vir die K53-rybewys aan en is 'n noodsaaklike gids vir enige persoon wat vir hul leerlinglisensietoets voorberei.

Inhoud: Inleiding; Die toets vir 'n leerlinglisensie; Die voertuig se beheermeganismes; Die toets-jouself-stelsel; Die defensief-bestuur-stelsel (K53); Die reëls van die pad; Padverkeerstekens en padmerke; Regulerende padtekens; Waarskuwende padtekens; Gids- en inligti ngpadtekens; Verkeerseine; Padmerke; Gerekenariseerde toetsinligti ng; Toets jouself-antwoorde
Publication date: 2013-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432303433

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 65
R 59You save R 6
The Official K53 Pass Your Learner's Easily is a revised and updated edition of Pass Your Learner's Easily that you know so well. Pass Your Learner's Easily is a winning title, with over 2 million copies sold.

Because this all-ti me classic is so popular we have improved it without changing the winning formula. The text has been updated to include the latest information on the test and conforms to the K53 Driver's test. It is an essential aid for anyone studying for their learner's licence.

Contents: Introducti on; The learner's licence test; Vehicle Controls; The test-yourself system; The Defensive driving system (K53); Rules of the road; Road traffic signs and markings; Regulatory road signs; Warning road signs; Guidance and information road signs; Traffic signals; Road markings; Computerised testing information; Testyourself answers
Publication date: 2013-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432303297

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 70
R 63You save R 7
Hersien, met opgedateerde inligting en 'n helder nuwe voorblad om daarby te pas, is Die Nuwe Amptelike K53-handleiding 'n omvattende en koste-effektiewe gids om jou te help slaag in die Leerling- en K53-Bestuurslisensietoetse. Elke hoofstuk bespreek wat van jou verwag sal word met die hantering van ligte en swaar motorvoertuie en motorfietse.

Die Leerlinglisensie-afdeling verduidelik die K53-beginsels van defensiewe bestuur, padtekens en padreëls, met vrae en antwoorde om jou kennis te toets. Aan die einde van dié afdeling is 'n oefentoets, soortgelyk aan die een wat deur verkeersdepartemente opgestel word. 'n Nuwe, nuttige afdeling wat addisionele items in die wetgewing opsom, is ná die toets bygevoeg.

Die Bestuurslisensie-afdeling verduidelik hoe kandidate getoets word en waarna eksaminators oplet, met stap-vir-stap-instruksies vir elke maneuver in die werf- en die padtoets. Met detail-illustrasies in volkleur, is dit beslis dié gids vir leerling- en bestuurslisensietoetse. Dié handleiding se inhoud vorm ook die basis vir 'n opsionele skakel tot 'n aanlyn-selftoetsfasiliteit.

Inhoud: Oorsig van die Leerlinglisensietoets; Die voertuig se kontroles; Defensief bestuur op die K53-manier; Oorsig van padtekens; Reguleringstekens; Waarskuwingstekens; Inligtingstekens; Gidstekens; Padmerke; Reëls van die pad; Leerlinglisensie-proeftoets (met antwoordblad); Oorsig van K53-bestuurstoets; Gebruik van die voertuig se kontroles; Verduideliking van die K53-aksies; Bestuurstoets vir ligte en swaar voertuie - Die werftoets; Die bestuurstoets; Motorfiets-rytoets - vooraf-inspeksies en maneuvers; Ryvaardighede-toets.
Publication date: 2013-10-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432303280

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 70
R 63You save R 7
Revised and updated with a bright new cover to match, The New Official K53 Manual is a comprehensive and cost-effective guide to passing your learner's licence and K53 driver's licence the first time. Covering both light and heavy motor vehicles, and motorcycles, each chapter discusses the knowledge and skills expected of the learner driver/rider.

The learner's section explains the K53 Defensive Driving principles, road signs and rules of the road, with questions and detailed answers to test the learner's knowledge. At the end of this section there is a mock test similar to that compiled by traffic departments. A new and useful section which summarises additional items in the legislation has been slotted in after the test.

The driver's section explains how candidates are tested and what examiners look out for, with step-by-step instructions on how to perform every manoeuvre in both the yard and road tests. With detailed, full-colour illustrations throughout, this is the definitive manual for both the learner's and driver's tests. The manual's content is also the basis for an optional link to an online self-test facility.

Contents: The learner's licence test overview; Controls of the vehicle; Defensive driving the K53 way; Road signs overview; Regulatory signs overview; Warning signs; Information signs; Guidance signs; Road surface markings; Rules of the road; Learner's licence mock test (with answer sheet); The K53 driving licence test overview; Use of vehicle controls; The K53 actions explained; Motor vehicle driving test - the yard test, the road test; Motorcycle riding test - overview, pre-trip inspections and manoeuvres, riding skills test.
Publication date: 2013-10-01
Click to enlarge
Click to enlarge

SUPPLIER OUT OF STOCK

9781432302276

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 65
R 59You save R 6
Each requirement of the test is set out in a clear, easy-to-read style. As a learner driver, you are guided through all the information you need to master the rules of the road and traffic signs - everything you need to know to pass the test first time and at a budget price!
Publication date: 2013-07-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432301996

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 65
R 59You save R 6
Nuut van die uitgewers van verskeie topverkopergidse vir die slaag van jou leerling- en bestuurslisensie, is Net die toets ideaal vir enige iemand wat so 'n bietjie meer oefening benodig voordat hulle die leerlinglisensie toets a?e. Met meer as 160 vrae wat alles dek van padreels, waarskuwingstekens, inligtingstekens en padmerktekens tot voertuigkontroles, motor?etse en reguleringstekens, sal jy die toets met selfvertroue a?e. Die vrae is waar nodig met padtekens en padmerktekens toegerus om die leerproses te vergemaklik. Die gids bevat ook 'n nuttige afdeling van wat op die dag van die toets benodig word, lisensiekodes en oor toetse wat elektronies afgele word.
Publication date: 2013-07-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432301989

Nie-fiksie / Non-fiction: General / Algemeen

Nie-fiksie / Non-fiction  -  General / Algemeen
R 65
R 59You save R 6
New from the publishers of various best-selling learner and driver manuals, Just the Test is perfect for anyone wanting to put in some additional practice before taking the learner's test. With over 160 questions ranging from Rules of the Road, Warning signs, Information signs and Road surface markings to Vehicle controls, Motorcycles and Regulatory signs, you will be fully accustomed to the style of questions employed in the actual learner's licence test once you have completed this test a few times. Where necessary, to aid the learning process questions are accompanied by full colour road signs and markings. It also includes a handy section on the learner's licence test requirements, licence codes and electronic testing.
Publication date: 2013-07-01
Click to enlarge
Click to enlarge

SUPPLIER OUT OF STOCK

9781770224902

Nie-fiksie / Non-fiction: Current Affairs / Aktuele Sake

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Current Affairs / Aktuele Sake
R 250
R 225You save R 25
Whether you want to buy a television or a car, provide a service, fi le a consumer complaint or return an item to a seller, you need to know your rights under the new Consumer Protection Act ...

The CP Act has given every South African rights and obligations that up until now have not been an issue, and ignorance of the law is not a defence. This easily accessible guide explains how, among other things, the CP Act aims to:
- Promote and protect the economic interests of consumers;
- Improve access to, and the quality of, information that is necessary so that consumers are able to make informed choices;
- Protect consumers from hazards to their well-being and safety;
- Develop effective means of redress for consumers; and
- Promote and provide for consumer education.

Everyone's Guide to the Consumer Protection Act is therefore essential reading for all South Africans - every home should have one.
Publication date: 2013-02-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920572808

Nie-fiksie / Non-fiction: Crossword Puzzles & Games / Blokraaisels & Speletjies

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Crossword Puzzles & Games / Blokraaisels & Speletjies
R 100
R 90You save R 10
This new-format, new edition of the African Wildlife Quiz Book will provide hours of fun for people of all ages. Packed with quizzes, crosswords, word searches, brainteasers and interesting facts, it offers competitive games for lively groups, or a quiet challenge for solitary users.
Publication date: 2012-10-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781770223714

Nie-fiksie / Non-fiction: Business / Besigheid

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Business / Besigheid
R 240
R 216You save R 24
Taxpayers often pay over more to the Receiver than required, and nowhere is this more evident than in the payment of Value Added Tax. There are thousands of VAT vendors in South Africa who are obliged to prepare a VAT return every two months. On the face of it, the process is very simple: record the VAT paid in respect of producing your product or service, subtract from this the VAT received in respect of your product or service, and pay the balance over to the Receiver.
Publication date: 2012-04-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.