DISCOUNT ONLY ON ONLINE PURCHASES

Search results: BEST BOOKS

Results 1 to 15 of 764
Sorted by:  Publication date
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776071975

Leermiddels: Graad 3

Leermiddels  -  Graad 3
R 100
R 90You save R 10
Die Nuwe Alles-In-Een se Pret met spel-werkboek vir Graad 3 Huistaal sal kinders opgewonde maak oor spelling en klanke! Dit hersien eers die klanke en spelling van Graad 1 en 2, en gee dan aandag aan lettergreepverdeling, meervoude, verkleinwoorde en spelreëls vir Graad 3. Die vlot herkenning en skryf van die eerste 300 sigwoorde word ingeoefen.
Publication date: 2018-11-06
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776071951

Leermiddels: Graad 1

Leermiddels  -  Graad 1
R 100
R 90You save R 10
Die Nuwe Alles-In-Een se Pret met spel-werkboek vir Graad 1 Huistaal sal kinders opgewonde maak oor spelling en klanke! Hierdie boek bevat meer as 30 speletjies wat die klanke asook sig- en spelwoorde op 'n prettige wyse inoefen. Stap-vir-stap voorafriglyne word vir die onderwyser of ouer gegee. Dié werkboek vir Graad 1 gee in besonder aandag aan die leer van die verskillende klanke, en die lees en skryf van woorde wat dié klanke bevat. Die eerste 110 hoëfrekwensie-sigwoorde word geoefen.
Publication date: 2018-11-06
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776071968

Leermiddels: Graad 2

Leermiddels  -  Graad 2
R 100
R 90You save R 10
Die Nuwe Alles-In-Een se Pret met spel-werkboek vir Graad 2 Huistaal sal kinders opgewonde maak oor spelling en klanke! Hierdie boek bevat 40 kaart-, bord- en bewegingspeletjies wat die voorgeskrewe klanke en die sig- en spelwoorde vir Graad 2 op 'n prettige wyse inoefen. Die speletjies gaan gepaard met werkvelle ter inskerping. Die speletjies bevat stap vir stap voorafinligting met riglyne vir die onderwyser of ouer.
Publication date: 2018-11-06
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776071999

Education: Grade 2

Education  -  Grade 2
R 100
R 90You save R 10
The New All-In-One Spelling Made Fun in Grade 2 Workbook for Home Language will encourage learners to learn to spell and work with sounds! It comprises 40 games (with guidelines for the teacher/parent) with the prescribed sounds as well as sight and spelling words.

The New All-In-One Spelling Made Fun in Grade 2 Workbook revises the sounds for Grade 1, and then for Grade 2. The first 200 high-frequency sight words and first spelling rules are taught.
Publication date: 2018-11-06
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776071982

Education: Grade 1

Education  -  Grade 1
R 100
R 90You save R 10
The New All-In-One Spelling Made Fun Workbook for Grade 1 Home Language will encourage learners to learn to spell and work with sounds! This workbook comprises more than 30 games and 15 worksheets for enrichment with the prescribed sounds as well as sight and spelling words and step by step guidelines for the teacher/parent.

This book pays attention to the acquisition of the different sounds, and the reading and writing of these words. The first 110 high-frequency sight words are practiced.
Publication date: 2018-11-06
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776071906

Education: Pre-school

Education  -  Pre-school
R 125
R 113You save R 12
Die tweede aktiwiteitsboek sluit aan by temas wat in die eerste boek gedoen is, en brei daarop uit met dertig splinternuwe 3D en 2D volkleuraktiwiteite. 'n Verwyderbare handleiding in die middel van dié boek bied praktiese wenke vir elke aktiwiteit en tema. Wenke word byvoorbeeld gegee vir bewegingsaktiwiteite, liedjies en rympies en die oordra van algemene agtergrondkennis. Dit verduidelik ook hoe die handwerkaktiwiteite aangepak moet word.

Temas wat behandel word, sluit in: 'Goggas', 'Water', 'My klere en liggaam', 'Plaasdiere', 'Diere wat binne en buite die water woon'

Die verskillende ouderdomme voorskoolse kinders verskil geweldig van mekaar ten opsigte van liggaamlike en emosionele ontwikkeling. Daarom is al die wenke duidelik gegradeer vir peuters, kleuters en kinders op pad na Graad R en Graad 1.

Die Voorskoolse aktiwiteitsboek 1 en 2 is al wat u nodig het om leermateriaal vir kinders van 18 maande tot vyf jaar te bied. Dit word ook in Graad RR (groep 3) gebruik.
Publication date: 2018-10-20
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776071890

Leermiddels: Voorskool

Leermiddels  -  Voorskool
R 125
R 113You save R 12
Die tweede aktiwiteitsboek sluit aan by temas wat in die eerste boek gedoen is, en brei daarop uit met 30 splinternuwe volkleuraktiwiteite. 'n Verwyderbare handleiding in die middel van dié boek bied praktiese wenke vir elke aktiwiteit/tema. Wenke word byvoorbeeld gegee vir bewegingsaktiwiteite, liedjies en rympies en die oordra van algemene agtergrondkennis. Temas wat behandel word, sluit in, bv.: 'Goggas', 'Water', 'My klere en liggaam', 'Plaasdiere', 'Diere wat binne en buite die water woon'.
Publication date: 2018-10-20
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776071883

Leermiddels: Graad 9

Leermiddels  -  Graad 9
R 180
R 162You save R 18
Hierdie oefenboek sal jou taalvaardighede op 'n interaktiewe manier ontwikkel. Dit bevat taal- en begripsoefeninge, sommer alles-in-een. Dit sal jou taalkennis (van woordsoorte, klankleer en sinsleer tot betekenisleer) verryk en jou help om Afrikaans onder die knie te kry. Die lees- en begripsoefeninge in hierdie boek bevat uittreksels uit die jongste jeugboeke vir lekkerleesgenot terwyl jy leer.

Hierdie oefenboek

is saamgestel volgens die vereistes van die KABV.
bied begripstoetse.
bied agt hoofstukke met taaloefeninge.
bied oefenvraestelle vir toets- en eksamenvoorbereiding.
is gebruikersvriendelik.
bevorder taal- en leesvermoë.
bied toeganklike opsommings van taalkonvensies en -strukture.
bevat Engels en Afrikaans as instruksietaal.
Hierdie oefenboek bou op die basiese taalstrukture en -konvensies wat jy alreeds begin leer het en ontwikkel jou kennis van Afrikaans as addisionele taal.

Die antwoordstel is op www.bestbooks.co.za beskikbaar.

*Ook vir gebruik deur IEB-leerders.
Publication date: 2018-03-09
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776071876

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 165
R 149You save R 16
Hierdie oefenboek sal jou taalvaardighede op 'n interaktiewe manier ontwikkel. Dit bevat praktiese taal- en begripsoefeninge, sommer alles-in-een. Dit sal jou taalkennis verryk en jou help om Afrikaans onder die knie te kry. Die lees- en begripsoefeninge in hierdie boek bevat uittreksels uit die jongste jeugboeke en ander tekssoorte vir lekkerleesgenot terwyl jy leer.

Taalstrukture en -konvensies wat in hierdie boek behandel word, sluit in:

klankleer
woordvorming
selfstandige naamwoorde en voornaamwoorde
byvoeglike naamwoorde
werkwoorde en bywoorde
ander woordsoorte soos lidwoorde, voorsetsels en voegwoorde
sinsleer
betekenisleer.
Hierdie oefenboek bied begripstoetse in elke hoofstuk met taaloefeninge wat op afdeling volg. Daar is ook agt hersieningsvraestelle vir toetsvoorbereiding sowel as 'n oefenvraestel vir eksamenvoorbereiding. Die toeganklike opsommings van taalkonvensies en -strukture in Engels en Afrikaans sal jou voorbereid in die Afrikaans-klaskamer maak.

Onthou, hierdie oefenboek bou op die basiese taalstrukture en -konvensies wat jy alreeds begin leer het en ontwikkel jou kennis van Afrikaans as addisionele taal.

Die Best Books Eksamenhulp Graad 9 Taal- en leesoefenboek vir Eerste Addisionele Taal dek die Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring.

Die antwoordstel is gratis op www.bestbooks.co.za beskikbaar.

*Ook vir gebruik deur IEB-leerders.
Publication date: 2018-03-09
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776071838

Leermiddels: Graad 3

Leermiddels  -  Graad 3
R 126
R 113You save R 13
Die Leer lees en skryf-werkboek vir Graad 3 Afrikaans Huistaal is saamgestel die KABV volgens die KABV en maak dit maklik om leerders in die klas of tuis 'n kurrikulumgebaseerde hupstoot te gee met die leer van Afrikaans Huistaal.

Die leeslesse, handskrif- en taaloefeninge in dié werkboek sal leerders se woordeskat verbeter, hulle help om met selfvertroue en begrip te lees, hulle help om die uitspraak van klanke korrek aan te leer en hul handskrifvaardighede ontwikkel. Die illustrasies, met 'n Suid-Afrikaanse aanslag, help om leerders te stimuleer en betrokke te hou.

Die boek is uiteengesit volgens die voorgeskrewe KABV-volgorde vir die leer van klanke, drukhandskrif en taalwerk in Graad 3.

Die handskrifoefeninge, skrifstrokies en skrifpatrone is daarop gemik om letterformasievaardighede en druk- en lopende skrif in die regte lettertipe en met die korrekte reëlspasiëring, soos wat die KABV dit vereis, te oefen.​
Publication date: 2017-10-13
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776071869

Education: Grade 3

Education  -  Grade 3
R 126
R 113You save R 13
Die Learn to Read and Write werkboek vir Graad 3 Afrikaans Huistaal is saamgestel die KABV volgens die KABV en maak dit maklik om leerders in die klas of tuis 'n kurrikulumgebaseerde hupstoot te gee met die leer van Afrikaans Huistaal.

Die leeslesse, handskrif- en taaloefeninge in dié werkboek sal leerders se woordeskat verbeter, hulle help om met selfvertroue en begrip te lees, hulle help om die uitspraak van klanke korrek aan te leer en hul handskrifvaardighede ontwikkel. Die illustrasies, met 'n Suid-Afrikaanse aanslag, help om leerders te stimuleer en betrokke te hou.

Die boek is uiteengesit volgens die voorgeskrewe KABV-volgorde vir die leer van klanke, druk- en lopende handskrif en taalwerk in Graad 3.

Die handskrifoefeninge, skrifstrokies en skrifpatrone is daarop gemik om letterformasievaardighede en druk- en lopende skrif in die regte lettertipe en met die korrekte reëlspasiëring, soos wat die KABV dit vereis, te oefen.​
Publication date: 2017-10-13
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776071821

Leermiddels: Graad 2

Leermiddels  -  Graad 2
R 126
R 113You save R 13
Die Leer lees en skryf-werkboek vir Graad 2 Afrikaans Huistaal is saamgestel die KABV volgens die KABV en maak dit maklik om leerders in die klas of tuis 'n kurrikulumgebaseerde hupstoot te gee met die leer van Afrikaans Huistaal.

Die leeslesse, handskrif- en taaloefeninge in dié werkboek sal leerders se woordeskat verbeter, hulle help om met selfvertroue en begrip te lees, hulle help om die uitspraak van klanke korrek aan te leer en hul handskrifvaardighede ontwikkel. Die illustrasies, met 'n Suid-Afrikaanse aanslag, help om leerders te stimuleer en betrokke te hou.

Die boek is uiteengesit volgens die voorgeskrewe KABV-volgorde vir die leer van klanke, druk- en lopende handskrif en taalwerk in Graad 2.

Die handskrifoefeninge, skrifstrokies en skrifpatrone is daarop gemik om letterformasievaardighede en druk- en lopende skrif in die regte lettertipe en met die korrekte reëlspasiëring, soos wat die KABV dit vereis, te oefen.​
Publication date: 2017-10-06
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776071814

Leermiddels: Graad 1

Leermiddels  -  Graad 1
R 126
R 113You save R 13
Die Leer lees en skryf-werkboek vir Graad 1 Afrikaans Huistaal is saamgestel die KABV volgens die KABV en maak dit maklik om leerders in die klas of tuis 'n kurrikulumgebaseerde hupstoot te gee met die leer van Afrikaans Huistaal.

Die leeslesse, handskrif- en taaloefeninge in dié werkboek sal leerders se woordeskat verbeter, hulle help om met selfvertroue en begrip te lees, hulle help om die uitspraak van klanke korrek aan te leer en hul handskrifvaardighede ontwikkel. Die illustrasies, met 'n Suid-Afrikaanse aanslag, help om leerders te stimuleer en betrokke te hou.

Die boek is uiteengesit volgens die voorgeskrewe KABV-volgorde vir die leer van klanke, drukhandskrif en taalwerk in Graad 1.

Die handskrifoefeninge, skrifstrokies en skrifpatrone is daarop gemik om letterformasievaardighede en druk- en lopende skrif in die regte lettertipe en met die korrekte reëlspasiëring, soos wat die KABV dit vereis, te oefen.​
Publication date: 2017-10-06
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776071852

Education: Grade 2

Education  -  Grade 2
R 126
R 113You save R 13
The New All-In-One Learn to Read and Write Workbook for Grade 2 has been compiled to the requirements of CAPS and is designed to give learners a head start in learning English Home Language, at home and in class.

The activities will strengthen learners' language knowledge by giving them the opportunity to practise reading, handwriting and writing skills at the correct level. Reading lessons are graded and phonics, spelling and language rules are presented step by step. Eye span, sight word vocabulary and sentence structure to be mastered by learners in Grade 2 have been taken into account.

The reading lessons are followed by word and language exercises for the learners to complete. Handwriting strips and writing patterns give the learners the opportunity to practise letter formation skills, print and cursive handwriting skills, correct pencil grip and writing in the correct font type and line spacing. The handwriting strips help to inculcate sounds, spelling and sight words.
Publication date: 2017-10-06
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776071845

Education: Grade 1

Education  -  Grade 1
R 126
R 113You save R 13
The New All-In-One Learn to Read and Write Workbook for Grade 1 has been compiled to the requirements of CAPS and is designed to give learners a head start in learning English Home Language, at home and in class.

The activities will strengthen learners' language knowledge by giving them the opportunity to practise reading, handwriting and writing skills at the correct level. Reading lessons are graded and phonics, spelling and language rules are presented step by step. Eye span, sight word vocabulary and sentence structure to be mastered by learners in Grade 1 have been taken into account.

The reading lessons are followed by word and language exercises for the learners to complete. Handwriting strips and writing patterns give the learners the opportunity to practise letter formation skills, print handwriting skills, correct pencil grip and writing in the correct font type and line spacing as prescribed. The handwriting strips help to inculcate sounds, spelling and sight words.
Publication date: 2017-10-06

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.