●●● AFSLAG SLEGS OP AANLYNBESTELLINGS ●●●
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920356309

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 126
Graad 11 is 'n belangrike akademiese jaar, en waarskynlik die uitdagendste van jou skoolloopbaan. Ace It! Lewenswetenskappe Graad 11 bou voort op die kennis van Graad 10 en bied uitgebriede voorbeelde van begrippe wat jy benodig om met gemak na Graad 12 te vorder. Vaardighede wat verlede jaar vir jou nuut was, sal in hierdie studiegids hersien en vasgelê word.
Ace It! Lewenswetenskappe Graad 11 bevat ook die uiters belangrike Omgewingstudies-afdeling wat in jou Matriek eindeksamen sal voorkom. Eksaminators kla dat die leerders hierdie afdeling nie ordentlik hersien het nie. Wys hulle dat jy die uitsondering is en bou vanjaar en vorentoe, die regte grondslag.
Publikasiedatum: 2017-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780636135093

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 245
Publikasiedatum: 2012-12-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780636137882

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 297
Publikasiedatum: 2012-12-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781431009916

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 276
The Solutions for all programmes have been developed to support the content (knowledge, concepts and skills) contained in the National Curriculum Statement (NCS), as organised in the new Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS). The Solutions for all programmes have been organised to support teaching and learning in the classroom by presenting the material to be taught and practised in the classroom in 30-60 minute lessons.
Publikasiedatum: 2012-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920558383

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 209
Hierdie 3 in 1 studiegids dek die Graad 11 KABV-kurrikulum en sluit die volgende in: Omvattende Notas per Kwartaal, Vrae per Kwartaal en Volledige Antwoorde plus 2 Eksamenvraestelle & Memo's. Besigheidstudies vereis beide kennis en probleemoplossing: Die verduidelikings en illustrasies in hierdie boek vereenvoudig konsepte en help met begrip en gevallestudies wys leerders hoe om probleemoplossingstegnieke te implementeer. Die boek bied uitstekende ondersteuning vir alle leerders, ongeag hul vermoe, en die puntsgewyse styl en tabelformaat maak die inhoud meer toeganklik. Dit sal aan leerders alles bied wat hulle nodig het om in hierdie toenemend relevante en interessante vak, hul beste te bereik.
Publikasiedatum: 2016-12-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781776072026

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 208
Die Best Books Eksamenhulp Graad 11 Taal- en leesoefenboek sal Eerste Addisionele Taal-leerders help om hul taal- en leesvaardighede met behulp van taal- en begripsoefeninge te verbeter en Afrikaans makliker onder die knie te kry. Die boek is saamgestel volgens die vereistes van die KABV en die nuutste Afrikaanse woordelys en spelreëls, en is geskik vir gebruik in die klaskamer of tuis.
Publikasiedatum: 2020-03-25
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781776072088

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 208
Die Best Books Taal- en leesoefenboek vir Graad 11 Huistaal is 'n gebruikersvriendelike werkboek wat 'n wye verskeidenheid toeganklike opsommings en taaloefeninge bevat om leerders se taalkennis te versterk en sal help om Afrikaans makliker onder die knie te kry. Die taaloefeninge in dié boek sal die worstelende én die vooruitstrewende leerder help om beter te vaar in die eksamen.
Publikasiedatum: 2020-03-20
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781776070077

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 200
Hierdie gids is saamgestel volgens die voorskrifte van die KABV vir Graad 11 Huistaal. Die studiewerkgids sal leerders help om die roman se inhoud en struktuur te verstaan en om sinvol vir die eksamen voor te berei. Die gids bevat breedvoerige besprekings en toepassing van literêre begrippe vir die genre, kontekstuele vrae volgens kognitiewe vlakke, inhoudsvrae vir afronding vir die eksamen, onderwerpe en riglyne vir literêre opstelle, en verrykingsaktiwiteite om die leerder se belangstelling in en waardering vir die roman aan te wakker.

Die studiewerkgids bevat die volgende:

- in-diepte bespreking en toepassing van struktuur, styl, intrige, verteller en vertellersperspektief, karakter en karakterisering, konflik, milieu, tyd, verteller, tema en motiewe;
- kontekstualisering van die verhaal;
- pre-lees, tydens lees en post-lees wat toeligting, ontleding en vrae insluit;
- 'n kort opsomming van elke hoofstuk en kontekstuele vrae (met spasie vir leerderantwoorde) wat fokus op begrip van die inhoud van die verhaal;
- volledige woordverklarings; en
- toetse vir formele assessering/assesseringstake.
Publikasiedatum: 2016-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781776071548

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 175
Best Books Studiewerkgids: My Japan Hoe goed ken jy jou voorgeskrewe drama? Hierdie studiewerkgids is spesiaal saamgestel volgens die KABV om leerders te help om My Japan, die voorgeskrewe drama vir Graad 11 Huistaal, ten volle te verstaan en te geniet.  Word elke jaar gekoop. Agtergrond - mites/self-sny-subtema/tsoenami van 2011/Goth-subkultuur/kalligrafie in drama. Opsommings/vrae van tonele. Leer karakters ken. Bespreking van die drama. Post-leesverrykingsaktiwiteite. Konsepvraestel.
Publikasiedatum: 2016-11-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781770028722

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 285
Hou jy van fliek of om na 'n boeiende of grapperige sepie te kyk? Wel, nou kan jy dit albei in die Afrikaanse klas doen! Bladsak Graad 11 is 'n cool boek. Jy aan dit vreeslik geniet om Afrikaans te praat en te skryf terwyl jy na die tweede DVD van "Mandela-rylaan se stories" kyk - ons eie TV-sepie en wat spesiaal vir jou as leerder wat Afrikaans neem as Eerste Addisionele Taal, verfi lm is. Behalwe kyk, gaan jy ook:
lekker gesels en jou mening gee oor die film, karakters en gebeure,
in verskillende sosiale situasies kommunikeer,
vir begrip en pure genot interessante tekste lees,
verskeie visuele tekste verstaan en verduidelik,
vlot en ekspressief praat en toesprake lewer oor die sepie en ander funky onderwerpe,
noukeurig en krities na taalgebruik luister,
taalstrukture deeglik hersien en foutloos gebruik,
splinternuwe woorde en sinne gebruik,
heelwat transaksionele tekste beplan en skryf,
gereeld assessering van jou eie of jou maat se werk doen,
deeglik vir die eksamen voorberei aan die hand van die Taalgids en Letterkundegids.

Bladsak Graad 11 bevat omvattende, geintegreerde aktiwiteite wat propvol interessante idees en uitdagings is. Alles wat jy moet verstaan en ken om Afrikaans Eerste Addisionele Taal met vlieende vaandels te slaag, is in hierdie boek saamgevat.
Publikasiedatum: 2012-05-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781770028739

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 332
Hierdie unieke onderwysersgids en DVD ondersteun die onderwyser se taak deur:

- visuele geletterdheid maklik te kan onderrig aan die hand van 'n TV-sepie, Stories van Mandela-rylaan, wat spesiaal vir Bladsak verfi lm is
- 'n volledige antwoordsleutel vir elke episode te voorsien, asook riglyne, wenke en prosedures vir leeraktiwiteite in afdelings soos Padkoswenke, Bladsak kosblik, die Taalgids en Letterkundegids.
- ritse wenke vir doeltreffende luister, praat, lees, kyk, skryf en aanbied te gee
- te fokus op kommunikatiewe en teksgebaseerde benaderings wat onderrig en leer funksioneel en kreatief in die klaskamer laat plaasvind
- gepaste inhoud en kontekste, en 'n wye verskeidenheid tekssoorte aan te bied volgens eietydse temas
- bruikbare onderrigplanne vir elke episode, asook riglyne vir lesbeplanning en klaskamerpraktyk te voorsien
- 'n omvattende, formele assesseringsprogram vir graad 11, asook verskeie metodes en instrumente vir daaglikse assessering voor te stel.
- gratis visuele materiaal (plakkate) vir klaskamergebruik op die DVD te voorsien.
Publikasiedatum: 2012-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781776071661

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 150
Hierdie studiewerkgidse is spesiaal saamgestel om leerders in Gr 12 te help om hulle voorgeskrewe letterkundewerk ten volle te verstaan en te geniet. Soos die naam sê, is dit nie net 'n gids wat inhoud opsom, vertaal en bespreek nie, maar ook 'n werkboek waarin leerders aantekeninge kan maak. Dit maak hersiening vir die eksamen makliker en hou waardevolle notas bymekaar in een boek. Saamgestel volgens die KABV.
Publikasiedatum: 2019-06-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781431041763

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 62
Die eerste saad vir hierdie toneelstuk is reeds vyftig jaar gelede geplant. Dit het begin met 'n storie wat Athol Fugard se ma aan hom vertel het en met sy belofte aan haar om eendag 'n toneelstuk in haar moedertaal te skryf. Met die hulp van medeskrywer Riana Steyn se navorsing oor die karretjiemense het Die laaste karretjiegraf Fugard se eerste toneelstuk in Afrikaans, tot stand gekom. Dit is die verhaal van die Geduldgesin wat hul ouma Mieta in die Karooveld onder klippe begrawe soos dit die gebruik onder die karretjiemense is. Haar dood lei die einde van 'n leefwyse in.
Publikasiedatum: 2016-11-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781485308300

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 95
Jou venster op die Lae Lande (Nederland en België) en Europa!

Eenders & Anders voldoen aan al die vereistes van die Nasionale Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (NKABV) en kan as verryking saam met een van die hoofstukke in jou taalhandboek gebruik word. Dit sluit by die KABV-kurrikulum kwartaal 2, week 5 en 6 aan.

Die doel van hierdie lespakket is om jou 'n blik op die letterkunde, taal en kultuur van Nederland en Vlaandere (die Nederlandssprekende deel van België) te bied. Aan die einde van die lespakket gaan jy selfs 'n bietjie Nederlands praat.

Die teks is soms in Afrikaans en soms in Nederlands. Jy sal leer van die ooreenkomste (eenders) en die verskille (anders) tussen die twee tale. Vrae en opdragte word ingesluit.

Jy sal agterkom dat taalleer nie vir dooie fossiele en bleeksiele is nie. Met jou nuwe kennis van Nederlands sal jy skielik verstaan waar baie van die woorde en uitdrukkings in Afrikaans vandaan kom en hoe Afrikaans uit hoofsaaklik Nederlands ontwikkel het.

Taalleer word 'n opwindende ontdekkingstog!
Publikasiedatum: 2018-02-20
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781485308423

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 115
Hierdie lespakket - die eerste van 'n reeks wat van graad 6 tot graad 11 strek - het dit ten doel om leerders aan die Nederlandse kultuur, taal en letterkunde bekend te stel.

Leerders vertrek vanaf 'n bekende terrein (Afrikaans en Suid-Afrika) na nuwe wêrelde (Nederlands en Nederland en België). Hulle fokus op wat dieselfde in die verskillende lande en tale is, maar ondersoek ook dit wat anders is.
Die meeste leerders sal bekend wees met die legendariese karakters wat bespreek word, en sal besef dat ons kulture baie deel, maar dat daar tog verskille is - sommige oppervlakkig; ander meer diepgaande.

KURRIKULUM-INLIGTING
Die inhoud dek al die werk wat in week 5 en 6 in kwartaal 2 in die kurrikulum uiteengesit word, maar betrek ook werk uit ander weke. Dit is juis so gekies dat die Nederlandse lespakket ter verryking of as hersiening gebruik kan word. Die taalaspekte dek onder andere gedeeltes waar ooreenkomste en verskille tussen Afrikaans en Nederlands duidelik ter sprake is, naamlik spelling en woordeskatontwikkeling.
Publikasiedatum: 2018-02-20

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.