AFSLAG SLEGS OP AANLYNBESTELLINGS ●●● GRATIS aflewering op bestellings bo R450 in RSA

Nie-fiksie / Non-fiction
Taal & Letterkunde / Language & Literature

Results 1 to 15 of 42
Gesorteer volgens:  Prys
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781485306863

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 750
R 675Jy spaar R 75
In hierdie boek- wat in twee dele gepubliseer is en gedeeltelik gebaseer is op E.H. Raidt se Afrikaans en sy Europese verlede - word opnuut gekyk na Afrikaans se veelkantige herkoms: die Europese geskiedenis van Afrikaans (grondig vernuwe en beduidend aangevul) én veral Afrikaans se Afrikaherkoms - oor die opbouproses sedert die 17de eeu om Afrikaans in 1925 as amptelike taal erken te kry, Afrikaans se ontwikkeling as volwaardige standaardtaal in die 20ste eeu en veral die aanneem van die funksies wat hiermee gepaard gaan, Afrikaans se ongelukkige apartheidsverlede en die bevrydings- en versoeningsprosesse wat hierna nodig was. Die wit verlede van Afrikaans word aangevul met die bruin en swart verlede sodat ʼn gedeelde verlede van die sprekers van Afrikaans na vore kom.

Die storie van Afrikaans is die biografie van Afrikaans soos dit op drie kontinente ontwikkel het: in Europa (waar die ontwikkeling van Nederlands as die basisvorm van Afrikaans gedokumenteer en uitgebeeld word), in Afrika (waar die 17de-eeuse Hollandse dialek met verloop van tyd onder eiesoortige omstandighede en onder invloed van verskeie faktore uiteindelik volwaardig Afrikaans geword het) en vanuit Asië (waar die impak van die taal van die slawe die wordende Afrikaans beïnvloed het tot die vorm wat dit wel geword het). Die outeurs gee aan die hand van talle illustrasies 'n nuwe, meer volledige en inklusiewe blik op Afrikaans se ingewikkelde verlede.

In Deel 1 is die Europese verlede van Afrikaans weergegee. In Deel 2 kom die Afrikaverlede van Afrikaans aan bod. Die boek verken paaie wat nog nie voorheen ontgin is nie en dit sal ʼn besliste bydrae tot die debat oor Afrikaans se verlede wees.
Publikasiedatum: 2019-04-30
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627031069

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 555
R 500Jy spaar R 55
Die Afrikaanse literatuur het 'n aangrypende lewe in Afrika oopgeskryf. Hierdie lewe kry sy beslag in 'n boeiende takelwerk verse, in 'n kennis van die aand en deur die oë van 'n siener in die suburbs. Kannas kom huis toe en Poppies loop die lange swerfjare deur.

Nie slegs die belletrie (die arbeid van skeppende skrywers) is indrukwekkend nie, maar ook die getuienis van kundige lesers - die leesaktiwiteite van akademici wat sin moet maak van skeppende arbeid, wat die patrone moet oplê en die teoretiese lense instel op die gedig, die toneelstuk, die essay, die drama of roman.

Akademies gesproke is Perspektief en profiel 'n onontbeerlike handleiding. Dit is tans die belangrikste beskouing van ons skryfwerk in Afrikaans en die begeleidende literêre gesprek. Dit bied insig in die oeuvres van die belangrikste skrywers (die 'profiel' in die boektitel), maar is ook 'n bestekopname van verskuiwende teoretiese gesigspunte en aksente en 'n kartering van die gebied, vandaar die 'perspektief'.

Dit toon by implikasie oortuigend aan hoedat die Afrikaanse letterkunde aansluit in suid-suidverband met ander literature van die halfrond, en ondersoek die historiese en tydgenootlike noordsuid-bande en -spanninge. Ook verken dit die skryftegnieke en die produksie en resepsie van die Afrikaanse teks in Afrika. Dis 'n boek wat sensitief is vir die polities-kulturele omgewing wat steeds omvorm word deur die momentum geskep deur die koms van demokrasie in 1994.

Eerder as om 'n literatuurgeskiedenis te probeer wees wat die fi nale woord wil spreek en ondubbelsinnig kanoniseer, word die literatuur hier as strydperk aangebied. Hierdie veelstemmige gesprek matig sigself as literatuurgeskiedenis nie objektiwiteit aan nie, maar huldig verskeidenheid en teenspraak.

Perspektief en profiel toon aan dat die Afrikaanse letterkunde diep geënt is in die kontinent Afrika.
Dit boekstaaf die geestesprestasie van mense aan die suidpunt van 'n uitdagende kontinent. Dit is
mense wat rekenskap gee van hul ontheemding en twyfel, maar ook van inburgering en liefde vir die land, van verwantskap met landgenote wat ander geskiedenisse en huistale het. Dis 'n literatuur van hierwees en aanhanklikheid aan plant en dier, landskap en leemte.

Perspektief en profiel verskyn tydens die groot wending. Dis 'n tyd waarin die Boek soos geslagte dit sedert Gutenberg geken het weens die oorgang na digitaliteit onder beleg kom. Die tydsbesteding aan ernstig lees as aktiwiteit verskraal en hierdie boek is 'n tydige herinnering aan die tydsaamheid en denke wat in 'n literatuur opgesluit is.

Die boek verdien 'n staanplek in elke Afrikaanssprekende gesin se boekrak of lêplek in hul e-boek-biblioteek. Dit is onontbeerlik vir die student en die akademikus. As jy wil weet hoe jou voorgeslagte hul hierwees verwoord het en hoe jou tydgenote jou eie situasie stem gee, is hierdie boek jou toevlug.

Etienne van Heerden
Hofmeyr Professor
Skool vir Tale en Letterkunde
Universiteit van Kaapstad


Perspektiewe
Perspektief op die Afrikaanse poësie - Die poësie van voor 1900 tot 1960 - Heinrich Ohlhoff
Die Afrikaanse poësie 1960-2012 - B.J. Odendaal
Die Afrikaanse uitgewersbedryf - Francis Galloway & Rudi (M.R.) Venter

Profiele
Riana Scheepers | Karel Schoeman | A.H.M. Scholtz | Dan Sleigh | Adam Small | Bartho Smit | Hettie Smit | Lina Spies | J.C. Steyn | Wilma Stockenström | Alexander Strachan | Barend J. Toerien | Totius | Jochem van Bruggen | C.M. van den Heever | Toon van den Heever | Marita van der Vyver | Ernst van Heerden | Etienne van Heerden | Johannes van Melle | Marlene van Niekerk | Piet van Rooyen | Eben Venter | F.A. Venter | A.G. Visser | G.A. Watermeyer | George Weideman | Ingrid Winterbach
Publikasiedatum: 2016-11-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627031052

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 555
R 500Jy spaar R 55
Perspektief en profiel - 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis in drie dele (1998, 1999, 2006) is die enigste omvattende Afrikaanse literatuurgeskiedenis wat tans op die mark is. Dit word wyd benut hier én in die buiteland. Van die belangrikste skrywers soos Etienne van Heerden, Marlene van Niekerk, Eben Venter, Alexander Strachan, Ingrid Winterbach en Breyten Breytenbach het egter sedert die verskyning van die deel waarin hulle oeuvres behandel is, van hul beste werk gelewer. Dit het daarom tyd geword om 'n totaal bygewerkte uitgawe die lig te laat sien. Boonop bied dit die geleentheid om van die perspektiewe by te werk én selfs nuwes (bv oor die uitgewerswese en kinder- en jeugliteratuur) in te sluit. Dit kan met reg beweer word dat hierdie literatuurgeskiedenis toenemend bykans alle relevante aspekte van die Afrikaanse literêre veld dek.

'n Nuwe uitgawe het ook die voordeel dat dit die geleentheid bied om jonger literatore as medewerkers te betrek. Nie net is hulle die akademici van die toekoms nie, maar bring hulle meestal ander (teoretiese) perspektiewe wat verrykend inwerk op die geheel.
Hierdie nuwe uitgawe is ingrypend herstruktureer; telkens met enkele perspektiewe en 'n aantal profiele, alfabeties ingedeel. Hierdie uitgawe (Deel 2) bevat die volgende perspektiewe: Drama: 'n oorsig vanaf 1990-2010; perspektief op die Afrikaanse drama: 1906-1966; die Afrikaanse vroueskrywer; 'n perspektief op die Afrikaanse literêre tydskrifte én ? perspektief op kinder- en jeugliteratuur. Die profiele strek van P.J. Haasbroek tot Ina Rousseau (H-R).


Perspektiewe
Drama: 'n Oorsig vanaf 1990-2010
Perspektief op die Afrikaanse drama: 1906-1966
Die Afrikaanse vroueskrywer
'n Perspektief op die Afrikaanse literêre tydskrifte
'n Perspektief op kinder- en jeugliteratuur

Profiele
P.J. Haasbroek (korter prosa) | P.J. Haasbroek (langer prosa) | Joan Hambridge | Daniel Hugo | Ingrid Jonker | Elsa Joubert | Olga Kirsch | Koos Kombuis | Uys Krige | Antjie Krog | Louis Kruger | C.J. Langenhoven | C. Louis Leipoldt | Etienne Leroux | Anna M. Louw | N.P. van Wyk Louw | W.E.G. Louw | Lucas Malan | D.F. Malherbe | Eugene Marais | Johann Lodewyk Marais | Dalene Matthee | M.E.R. | John Miles | Deon Meyer | Petra Muller | W. Odendaal | D.J. Opperman | Deon Opperman | P.J. Philander | H.J. Pieterse | S.J. Pretorius | Koos Prinsloo | Jan Rabie | Ina Rousseau
Publikasiedatum: 2016-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627031045

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 555
R 500Jy spaar R 55
Perspektief en profiel - 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis in drie dele (1998, 1999, 2006) is die enigste omvattende Afrikaanse literatuurgeskiedenis wat tans op die mark is. Dit word wyd benut hier én in die buiteland. Van die belangrikste skrywers soos Etienne van Heerden, Marlene van Niekerk, Eben Venter, Alexander Strachan, Ingrid Winterbach en Breyten Breytenbach het egter sedert die verskyning van die deel waarin hulle oeuvres behandel is, van hul beste werk gelewer. Dit het daarom tyd geword om 'n totaal bygewerkte uitgawe die lig te laat sien. Boonop bied dit die geleentheid om van die perspektiewe by te werk én selfs nuwes (bv. oor die uitgewerswese en kinder- en jeugliteratuur) in te sluit. Dit kan met reg beweer word dat hierdie literatuurgeskiedenis toenemend bykans alle relevante aspekte van die Afrikaanse literêre veld dek.

'n Nuwe uitgawe het ook die voordeel dat dit die geleentheid bied om jonger literatore as medewerkers te betrek. Nie net is hulle die akademici van die toekoms nie, maar bring hulle meestal ander (teoretiese) perspektiewe wat verrykend inwerk op die geheel.

Hierdie nuwe uitgawe is ingrypend herstruktureer, telkens met enkele perspektiewe en 'n aantal profiele, alfabeties ingedeel. Hierdie uitgawe (Deel 1) bevat die volgende perspektiewe: 'Klein begin is aanhou wen' (oor die ontstaansgeskiedenis van die Afrikaanse letterkunde); 'n blik op die Nederlandstalige Suid-Afrikaanse letterkunde, 1652-1925; inleiding tot buite-kanonieke Afrikaanse kulturele praktyke; en 'n perspektief op die Afrikaanse prosa. Die profiele strek van Hennie Aucamp tot Henriette Grové (A-G).


Perspektiewe
Klein begin is aanhou wen - 'n perspektief op die aanvangsfase van die Afrikaanse letterkunde
Nederlandstalige Suid-Afrikaanse letterkunde, 1652-1925
'n Inleiding tot buite-kanonieke Afrikaanse kulturele praktyke
Prosa: 'n Oorsig van die Twintigste eeu

Profiele
Hennie Aucamp | Hennie Aucamp as digter | Pirow Bekker | Eleanor Baker | Chris Barnard | Gerhard J. Beukes | Peter Blum | Boerneef | Breyten Breytenbach | André P. Brink | Eveleen Castelyn | Jan F.E. Celliers | T.T. Cloete | Sheila Cussons | W.A. de Klerk | Johann de Lange | Abraham de Vries | Izak de Villiers | Reza de Wet | E.K.M. Dido | I.D. du Plessis | P.G. du Plessis | Elisabeth Eybers | Louis Estherhuizen | H.A. Fagan | Pieter Fourie | Jeanne Goosen | Tom Gouws | Rachelle Greeff | J.F.W. Grosskopf | Henriette Grové
Publikasiedatum: 2015-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627036095

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 500
R 450Jy spaar R 50
Norme vir Afrikaans (nou reeds in 'n sesde uitgawe) het sedert 1989 bewys gelewer dat dit 'n besonder effektiewe bron is vir gebruik in taalkundeklaskamers van tersiêre instellings en selfs in skole. Die boek is aan die een kant 'n praktiese naslaanbron wat as basis vir eie taalontwikkeling kan dien. Aan ander kant word in die aanpak prober om taalteorie en taalpraktyk te versoen. Dat die outeur hierin geslaag het, is bewys deur die gereelde bywerk van die boek en die wye gebruik daarvan.
In die besonder fokus die boek op die verskeidenheid “norme” wat 'n mens in gedagte moet hou by die praktiese gebruik van Afri-kaans, onder meer die beginsels onderliggend aan hierdie norme, en dan ook die identifisering van belangrike en nuttige bronne van taaladvies oor problematiese taalsake. Die doel van die boek is nie om streng “normatief” te probeer voorskryf nie, maar eerder om leiding te gee in die hantering van praktiese taalkwessies met as vertrekpunt gefundeerde taalteoretiese kennis oor die Afrikaanse taalkunde. Die boek is nou al deeglik gevestig as 'n omvattende en uiters bruikbare hulpmiddel vir sowel student as dosent en is die vrug van die outeur se jarelange ondervinding as taaldosent en navorser. Daar word ook rekening gehou met die geleidelike herstandaardisering van Afrikaans, vandaar die nuwe subtitel “Moderne Standaardafrikaans”, wat 'n aanduiding is dat Afrikaans in die proses is om te moderniseer vir 'n nuwe geslag gebruikers.
Die riglyne van die elfde uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS) (2017) is volledig in hierdie uitgawe verreken.
Publikasiedatum: 2018-02-05
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781868901012

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 500
R 450Jy spaar R 50
Hierdie uitgawe bied die mees omvattende versameling Afrikaanse spreekwoorde, uitdrukkings en hulle herkoms en is 'n moet-hê naslaanbron vir Afrikaanse en Engelse taalgebruikers.
Publikasiedatum: 2009-11-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780798148139

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 480
R 432Jy spaar R 48
'Soos Piet Cillié (of Dante of Tom Stoppard of Koos de la Rey of wie ook al) gesê het ...' Wil jy ook soms 'n sin so begin? Dan moet jy dadelik Die Groot Aanhalingsboek aanskaf. Die meeste van hierdie versameling van meer as 4 000 aanhalings, ingedeel in 59 temas, sal jy nie sommer agter enige klip of op die internet raakloop nie. Die boek bevat ook 'n kort omskrywing van elke aangehaalde persoon, met 'n register agterin van wie wat gesê het.
Publikasiedatum: 2007-09-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780987025692

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 461
R 415Jy spaar R 46
'Ons gaan 'n taal maak': Afrikaans sedert die Patriot-jare deur die taalhistorikus, prof. J.C. Steyn, vertel die verhaal van Afrikaans as moderne taal. Die titel van hierdie monumentale werk eggo die leuse van een van die vroegste taalstryders wat geglo het dat Afrikaans 'gemaak' kan word.

Die boek vertel die verhaal vanaf die taal se nederige begin in die 19de eeuse koerant, Die Afrikaanse Patriot, tot by vandag se trotse taalbakens soos kykNET, Naspers en LitNet. Dit volg die ontwikkeling van die eerste beskeie Afrikaanse toneelopvoerings tot by hedendaagse kunstefeeste en van die ontstaan van die Genootskap van Regte Afrikaners tot by instellings soos die Solidariteit Beweging.

'Ons gaan 'n taal maak' kyk nie net na die groei en ontwikkeling van Afrikaans nie, maar ondersoek ook die talryke terugslae en probleme wat die taal se sprekers moes oorkom - van die onderdrukking deur die Milner-bewind tot die benadeling deur die ANC-regering; van die skade weens apartheid tot by die verliese vanweë transformasie.

Rolspelers in hierdie verhaal sluit onder andere bekendes in soos S.J. du Toit, Gustav Preller, C.J. Langenhoven, N.P. van Wyk Louw en Breyten Breytenbach, maar ook ander minder bekendes (wie se bydraes dikwels onderskat word) soos Oom Lokomotief, Jannie de Waal, Vader Kestell en F.V. Engelenburg.

Die ernstige taalkwessies wat in 'Ons gaan 'n taal maak' ondersoek word, word deurlopend met humoristiese staaltjies en soms treurige anekdotes afgewissel.

'Ons gaan 'n taal maak': Afrikaans sedert die Patriot-jare is in opdrag van Kraal Uitgewers geskryf en daarmee rond Steyn die kultuurhistoriese en taalpolitieke navorsing af waarmee hy meer as 'n kwarteeu besig is.
Publikasiedatum: 2014-09-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781485300380

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 450
R 405Jy spaar R 45
In hierdie boek- wat in twee dele gepubliseer word en gedeeltelik gebaseer is op E.H. Raidt se Afrikaans en sy Europese verlede - word opnuut gekyk na Afrikaans se veelkantige herkoms: die Europese geskiedenis van Afrikaans (grondig vernuwe en beduidend aangevul) én veral Afrikaans se Afrikaherkoms - oor die opbouproses sedert die 17de eeu om Afrikaans in 1925 as amptelike taal erken te kry, Afrikaans se ontwikkeling as volwaardige standaardtaal in die 20ste eeu en veral die aanneem van die funksies wat hiermee gepaard gaan, Afrikaans se ongelukkige apartheidsverlede en die bevrydings- en versoeningsprosesse wat hierna nodig was. Die wit verlede van Afrikaans word aangevul met die bruin en swart verlede sodat ʼn gedeelde verlede van die sprekers van Afrikaans na vore kom.

Die storie van Afrikaans is die biografie van Afrikaans soos dit op drie kontinente ontwikkel het: in Europa (waar die ontwikkeling van Nederlands as die basisvorm van Afrikaans gedokumenteer en uitgebeeld word), in Afrika (waar die 17de-eeuse Hollandse dialek met verloop van tyd onder eiesoortige omstandighede en onder invloed van verskeie faktore uiteindelik volwaardig Afrikaans geword het) en in Asië (waar die impak van die taal van die slawe die wordende Afrikaans beïnvloed het tot die vorm wat dit wel geword het). Die outeurs gee aan die hand van talle illustrasies 'n nuwe, meer volledige en inklusiewe blik op Afrikaans se ingewikkelde verlede.

In Deel 1 word die Europese verlede van Afrikaans weergegee. In Deel 2 kom die Afrikaverlede van Afrikaans aan bod. Die boek verken paaie wat nog nie voorheen ontgin is nie, en dit sal ʼn besliste bydrae tot die debat oor Afrikaans se verlede wees.
Publikasiedatum: 2017-12-13
Geen voorblad
9780195997361

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 448
R 403Jy spaar R 45
Publikasiedatum: 2017-01-10
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627028144

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 439
R 395Jy spaar R 44
Norme vir Afrikaans het oor jare al bewys gelewer dat dit 'n besonder effektiewe bron is vir gebruik in taalkundeklaskamers van tersiêre instellings en selfs in skole. Die boek is 'n praktiese naslaanbron wat as basis vir eie taalontwikkeling kan dien. In die aanpak word probeer om taalteorie en taalpraktyk te versoen.
In die besonder fokus die boek op die 'norme' wat 'n mens in gedagte moet hou by die praktiese gebruik van Afrikaans, o.m. die beginsels onderliggend aan hierdie norme, en dan ook die identifisering van belangrike en nuttige bronne van taaladvies oor problematiese taalsake. Die doel van die boek is nie om streng 'normatief' te probeer voorskryf nie, maar eerder om leiding te gee met die hantering van praktiese taalkwessies met as vertrekpunt gefundeerde taalteoretiese kennis oor die Afrikaanse taalkunde. Die boek is 'n omvattende en uiters bruikbare hulpmiddel vir sowel student as dosent en is die vrug van die outeur se jarelange ondervinding as taaldosent.
Publikasiedatum: 2011-11-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780241379868

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 430
R 387Jy spaar R 43
Want to learn Spanish fast? This practical, user-friendly, and uniquely visual Spanish language course is perfect for busy people. Teach yourself Spanish in just 12 weeks with DK's Complete Language Pack, which includes an easy-to-follow course, a pocket-sized Spanish phrase book, and a guide to the essentials of Spanish grammar.

The course book in this comprehensive starter pack is DK's 15 Minute Spanish, which has 12 chapters spanning a range of practical themes, including socializing, business, food and drink, travel, and shopping. Each chapter is broken down into 15-minute lessons, which combine vocabulary and grammar essentials with attractive full-colour photographs. Review modules help you track your progress and identify where you need further practice.

The Complete Language Pack also contains a visual Spanish phrase book - including the essential words and phrases you need to get by in Spanish - and a guide to the basics of Spanish grammar. Two free audio apps (one for the 15 Minute book and one for the phrase book) enable you to hear Spanish words and phrases spoken by native speakers. Use the apps alongside the Language Pack's easy-to-use pronunciation guides to perfect your pronunciation and practise Spanish conversation in real-life situations. Whether you're starting from scratch or want to brush up your Spanish, the Complete Language Pack makes Spanish language learning quick, easy, and fun.
Publikasiedatum: 2019-06-18
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780241379844

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 430
R 387Jy spaar R 43
Want to learn French fast? This practical, user-friendly, and uniquely visual French language course is perfect for busy people. Teach yourself French in just 12 weeks with DK's Complete Language Pack, which includes an easy-to-follow course, a pocket-sized French phrase book, and a guide to the essentials of French grammar.

The course book in this comprehensive starter pack is DK's 15 Minute French, which has 12 chapters spanning a range of practical themes, including socializing, business, food and drink, travel, and shopping. Each chapter is broken down into 15-minute lessons, which combine vocabulary and grammar essentials with attractive full-colour photographs. Review modules help you track your progress and identify where you need further practice.

The Complete Language Pack also contains a visual French phrase book - including the essential words and phrases you need to get by in French - and a guide to the basics of French grammar. Two free audio apps (one for the 15 Minute book and one for the phrase book) enable you to hear French words and phrases spoken by native speakers. Use the apps alongside the Language Pack's easy-to-use pronunciation guides to perfect your pronunciation and practise French conversation in real-life situations. Whether you're starting from scratch or want to brush up your French, the Complete Language Pack makes French language learning quick, easy, and fun.
Publikasiedatum: 2019-06-18
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781485301141

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 415
R 374Jy spaar R 41
Hierdie omvattend herbewerkte uitgawe van die Stylboek wat in 2006 gepubliseer is, is 'n ideale naslaanbron vir almal wat in Afrikaans skryf. Dit is gerig op studente, akademici, redakteurs, joernaliste, resensente, redigeerders, taalpraktisyns en opvoeders.
Skryfbeginsels word in die teks op eenvoudige en verstaanbare wyse verduidelik en met talle voorbeelde toegelig.
In die afdelings oor styl word verduidelik op watter wyse 'n teks oortuigend en aantreklik, duidelik en bondig aangebied kan word sodat effektief gekommunikeer kan word. Die gepaste toon vir verskillende kontekste, wat van formeel na informeel kan wissel, word uiteengesit en in 'n aparte hoofstuk word toeligtend oor die styl van wetenskaplike tekste geskryf. Twee toevoegings by die oorspronklike boek is 'n afdeling oor die styl van literêre analises en resensies en 'n hoofstuk gewy aan 'regte' en 'verkeerde' taalgebruik.
Publikasiedatum: 2015-05-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920188535

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 399
R 359Jy spaar R 40
Hierdie lywige bundel van sowat 700 bladsye is deur Heilna du Plooy saamgestel uit briewe van Elize Botha en verskeie skrywers en ander bekendes. Skrywers en digters soos Audrey Blignault, Hennie Aucamp, NP van Wyk Louw, Elisabeth Eybers, Lina Spies en baie ander het met Botha gekorrespondeer. Party briewe is diep ontroerend, ander laat jou hardop lag en 'n klompie lees jy herhaaldelik om die besonderse insig daarin. Die briefskrywers skets die klein en groot gebeure in hulle lewens, deel hul menings oor boeke en mense en vertel van die dinge wat hul lewens moeilik of vreugdevol maak. Dit is 'n intieme teks wat by baie lesers byval sal vind.
Publikasiedatum: 2017-09-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.