Nie-fiksie / Non-fiction
Stokperdjies & Handwerk / Crafts & Hobbies & DIY

Results 1 to 15 of 156
Gesorteer volgens:  Publikasiedatum
Klik om te vergroot
9780799384673

Beatrix says: Become crochet-savvy

R 260
R 208Jy spaar R 52
Gone are the days when only grandmothers and spinsters would crochet doilies for sugar bowls! Crochet has developed into the number one craft hobby for both young and old with a colourful variety of crochet yarn and endless array of patterns available.
But what to do when you don't even know how to correctly grip a crochet hook? The simple answer is: Beatrix says: Get crochet savvy!
Beatrix says: Get crochet savvy! is a complete crochet guide and a comprehensive manual to introduce beginners to the art of crochet.
The full-colour photos and detailed instructions are complemented by beautiful crochet projects that will test your newfound skills. The book will also serve as an interesting reference source for expert hookies
The book includes the following:
Crochet hook sizes, types and the materials that hooks are made of (NB: it also includes a crochet hook conversion chart between US, UK and metric sizes)
Other tools of the trade e.g. stitch markers, yarn needles and measuring tools
How to correctly grip the crochet hook and yarn (and what to do if you are a lefty)
Crochet yarn e.g. the pros and cons of natural and artificial fibres, yarn weight, yarn substitutions and how to correctly calculate quantities
Colour theory and how to combine colours
How to read patterns and diagrams and a complete list of general terminology and abbreviations between US, UK and Afrikaans.
Publikasiedatum: 2017-11-30
Klik om te vergroot
9781432305703

The Field Guide to Knots

R 230
R 184Jy spaar R 46
Choose the right knot for the job with this unique guide to outdoor knots. Whether you need to build a shelter, abseil a cliff, tie up a horse or anchor a boat, you'll find the selection process in The Field Guide to Knots quick, easy, and unlike any other knot book. You'll learn not only how to tie knots, but also how to recognize and untie them, and how to assess your needs and choose from among the often bewildering options of knots, bends, hitches, loops and lashings. Clear step-by-step instructions accompanied by colourful diagrams make even complex knots easy to learn and remember. The Field Guide to Knots contains 70 carefully chosen knots that provide invaluable tools for safety, survival, and enjoyment of every outdoor sport.
Publikasiedatum: 2017-10-01
Klik om te vergroot
9780799382822

Upcycling-projekte: Palette

R 210
Palette: Upcycling-projekte bied 33 selfdoen palet-items waar die nederige palet omskep word in goedkoop, praktiese en eko-vriendelike meubels, dekor, speelgoed, tuinprodukte en geskenkitems. Upcycling is die term wat gebruik word vir kreatiewe herwinning van afvalmateriaal of onbruikbare, ongewensde items, om nuwe produkte wat waarde het te skep. Die boek is propvol kleurfoto's met maklike stap-vir-stap-verduidelikings van hoe om die rou palet uitmekaar te haal en jou eie projekte te beplan en te bou, tot verftegnieke om jou produkte mee af te rond. Die moeilikheidsgraad van die produkte wissel, so die boek is ideaal vir beginners asook selfdoen-entoesiaste met meer gevorderde vaardighede. Van die projekte sluit in: 'n wynrak, hangrak vir tuingereedskap, koffietafel, leunstoel, trousseaukis, boekrak, groenterakkie, fotoraam, planthouers, speelgoedkombuis, -trollie, en -huisie. Jason Kobrowisky is 'n gesoute meubelontwerper en houtwerker met in sy eie meubelfabriek in Johannesburg. Hout, en veral herwinning van hout, lê hom na aan die hart, en hy is baie lief daarvoor om iets moois en nuuts uit afvalhout te skep.
Publikasiedatum: 2017-09-11
Klik om te vergroot
9780799384659

Upcycling-projects: Pallets

R 210
R 168Jy spaar R 42
Pallets: Upcycling projects offers 33 DIY pallet items where the humble pallet is transformed into affordable, practical and eco-friendly furniture, decor, toys, garden products and gifts. Upcycling is the term that is used for the creative recycling of discarded materials or unusable or unwanted items to create new products. The book is packed with full-colour photos and easy to follow step-by-step instructions - from how to dismantle the raw pallet and how to plan and build your own projects, to paint techniques to finish off your products. The difficulty of the projects varies, so the book is ideal for beginner crafters and DIY enthusiasts with more advanced skills. Some of the projects include: a wine rack, garden tool rack, coffee table, easy chair, trousseau chest, book case, vegetable rack, photo frame, planters, toy kitchen, trolley and playhouse. Jason Kobrowisky is an experienced furniture designer and wood worker who owns a furniture factory in Johannesburg. Wood, and especially reclaiming wood, lies close to his heart, and he is very fond of creating something beautiful and new out of discarded wood.
Publikasiedatum: 2017-09-11
Klik om te vergroot
9781928376026

Découpage jou tuiste

R 225
Découpage, een van die gewildste handwerksoorte wat weer sy verskyning, is ideaal om bykans enigiets te versier!

Découpage, een van die gewildste handwerksoorte wat onlangs weer sy verskyning gemaak het, is ideaal om bykans enigiets te versier: van klein kissies tot groot meubelstukke. Dit skop af met materiaal en toerusting, die voorbereiding van basisse, kies van servette, papier en lap, snytegnieke en hoe om die regte produk vir jou projek te kies en bespreek dan meer as 50 aanvallige projekte met duidelike stap-vir-stap-aanwysings en lieflike foto's van die eindproduk.

Met die huidige fokus op herwinning is découpage 'n prettige en maklike manier om enigiets 'n nuwe baadjie te gee omdat dit op so 'n groot verskeidenheid oppervlakke kan werk - van glas en plastiek tot lap en hout. Danksy die beskikbaarheid van soveel doelspesifieke produkte kan jy die tradisionele en nuwe tegnieke kombineer in 'n legio moontlikhede.

Die boek is geskik vir beginners, en 'n sekere bron van inspirasie vir meer gevorderede handwerkers. Die projekte wissel van plekmatjies en blikke, tot groter projekte soos stoele, 'n bedkopstuk en 'n fotomuur.
Publikasiedatum: 2017-07-01
Klik om te vergroot
9780798174015

Hallo, Hekel

R 310
Hallo, Hekel is 'n hekelboek soos min, waar 'n enkele patroon geneem word en op vier verskillende maniere vertolk word na gelang van jou styl - hetsy boheems, kunstig, klassiek of romanties. Patrone, wat wissel in moeilikheidsgraad, sluit mooi goed vir jouself, jou huis, babas en kinders en selfs geskenke in. Daar is ook voorstelle om dieselfde patroon vir meer as een projek te gebruik. Hallo, Hekel is net die ding as hekel jou passie is.
Publikasiedatum: 2017-07-01
Klik om te vergroot
9780798174022

Hello, Crochet

R 310
R 248Jy spaar R 62
In this unusual crochet book, each pattern is used as a base for four different interpretations, depending on your style - bohemian, artistic, classic or romantic. The patterns range in difficulty, and include pretty things for yourself, your home, babies and children, and for use as gifts. There are also suggestions for using the same pattern for more than one project. The perfect book for anyone who loves to crochet.
Publikasiedatum: 2017-07-01
Klik om te vergroot
9781928376019

Decoupage your home

R 225
R 180Jy spaar R 45
One of the most popular crafts to re-emerge recently, decoupage is ideal to decorate just about anything.

Starting with tools and materials, preparation of bases and blanks, choosing napkins, paper and fabric, cutting techniques and finding the perfect product for the effect you want to achieve, the book contains more than 50 appealing projects with clear step by step instructions and photographs.

Following the trend to upcycle, decoupage is a fun and easy way to transform just about anything as it works on a wide range of surfaces, from glass and plastic to fabric and wood. Combining traditional and new techniques with the huge variety of specialist products available today there is no limit to what you can achieve.

Suitable for beginners, this lavishly illustrated book will also inspire experienced crafters. The text is packed with useful information, helpful hints and sound advice.
Publikasiedatum: 2017-07-01
Klik om te vergroot
9780799382815

Beatrix sê : Raak Hekel-slim

R 260
Die dae toe net oumas en oujongnooiens doilies vir suikerpotjies wou hekel is lankal verby! Hekel het ontwikkel in die nommer een kunstige tydverdryf vir jonk en oud, met 'n groot verskeidenheid hekelgare in alle kleure van die reënboog en eindelose patroonmoontlikhede. Maar hoe gemaak indien jy selfs nie eers weet hoe om 'n hekelpen korrek vas te hou nie? Die oplossing vir jou penarie is: Beatrix sê: Raak hekel-slim! Beatrix sê: Raak hekel-slim is 'n volledige hekelhandleiding en die perfekte allesomvattende gids om beginners aan die kunsvorm van hekel bekend te stel. Die volkleurfoto's en haarfyn instruksies word gekomplementeer deur spoggerige hekelprojekte wat jou nuwe vaardighede toets. Die boek sal ook as 'n nuttige naslaanbron vir die gesoute handwerker dien. Die boek verduidelik die volgende: ï‚· Hekelpengroottes, -tipes en waarvan dit gemaak word (NB: dit sluit ook 'n hekelpen-omskakelingstabel tussen VS, VK en metrieke mates in) ï‚· Ander hekelgereedskap bv. kettingmerkers, stopnaalde en meetapperate ï‚· Hoe om die hekelpen en draad vas te hou (en wat om te doen as jy linkshandig is) ï‚· Hekeldraad bv. die voor-en nadele van natuurlike en kunsmatige vesels, die gewig van hekelgare en om hoeveelhede benodig uit te werk ï‚· Kleurteorie en hoe om kleure te kombineer ï‚· Lees van patrone en diagramme en 'n volledige lys van al die steekafkortings tussen VS, VK en Afrikaans
Publikasiedatum: 2017-07-01
Klik om te vergroot
9780798175890

Hekel teëlmotiewe met 'n verskil

R 195
Motiewe met 'n verskil. Vind Marokkaanse, Delftse, Persiese en Mediterreense blokpatrone met interessante tegnieke, soos oppervlakwerk, wat op verskeie maniere gebruik kan word. Elke patroon bevat 'n diagram, die grootte, die aantal kleure, die moeilikheidsgraad en die volledige patroon. Deur 'n topverkoper-outeur.
Publikasiedatum: 2017-05-01
Klik om te vergroot
9780798175913

Crochet tile motifs with a difference

R 195
R 156Jy spaar R 39
Crochet is a new worldwide trend, popular with old and young, with the well- known granny square making a reappearance everywhere. In this new crochet book by a top-selling author you will find motifs with a difference: Moroccan, Delft, Persian and Mediterranean block patterns made with interesting techniques that can be used in different ways, ranging from carpets to clothes. Each pattern has a diagram, the size, colours being used, degree of difficulty and the complete pattern.
Publikasiedatum: 2017-05-01
Klik om te vergroot
9781591865988

The Book of Home How-To

R 475
R 150Jy spaar R 325
All the do-it-yourself information you need for your home repairs: easy to search through, even easier to use.

The editors at Cool Springs Press know a thing or two about DIY home improvement and maintenance; we've been writing about it for the past quarter-century, and we have more than a few bestsellers under our tool belts. Until now, there's been one thing missing: an ultimate, fully-loaded, ridiculously overpacked reference book for every home project you can dream of; the compilation of our longstanding expertise; the home how-to book to crush all others. The good news doesn't stop there; BLACK+DECKER The Book of Home How-To is designed to reflect the way we search for information today. You won't find chapters or long, boring introductions or even a table of contents. This book is an A-to-Z encyclopedia with precise how-to instructions and clear photos packed onto every page. With an expanded index that is incredibly intuitive and a simple, alphabetical strategy for organizing the information, you won't spend precious time wading through stuff you don't need to know. Finding first-rate information on home care has never been easier, and all the most common tasks around your home are covered--including electrical, plumbing, flooring, walls, windows and doors, cabinetry, insulating, heating and cooling, roofing and siding, and just about any repair or remodeling project you can imagine.
Publikasiedatum: 2017-05-01
Klik om te vergroot
9780799382877

Vrouekeur 50 breipatrone

R 290
Vrouekeur 50 breipatrone bied 'n breibonanza vir die ywerige handwerker. Christa Swanepoel en Vrouekeur bied 50 splinternuwe breipatrone in een boek, opgedeel in 5 temas: Babas, Meisies, Seuns, Mans en Troeteldiere. Die moeilikheidsgraad van die patrone en tegnieke wat gebruik word wissel, wat die boek ideaal maak vir beginners asook brei-entoesiaste met meer gevorderde vaardighede. Projekte wat aangepak word wissel van skattige babamussies en -truitjies tot truie, serpe en musse vir kinders en vir mans. Troeteldierliefhebbers sal mal wees oor die hoofstuk wat items vir troeteldiere, soos verskeie hondejassies, 'n drasak, katbedjie en - speelgoed, bevat! Die boek bevat ook 'n lys van brei-afkortings in Afrikaans en Engels.
Publikasiedatum: 2017-05-01
Klik om te vergroot
9781432308247

200 Crochet Designs

R 150
R 120Jy spaar R 30
With a wide variety of styles ranging from the traditional to the contemporary, 200 Crochet Designs is a wonderful reference for any crocheter, from the beginner to the experienced. The book presents each pattern in clear step-by-step instructions with a crochet chart and a colour photograph.

The introduction provides an essential guide for beginners, explaining how to crochet in clear and simple steps with illustrations.

Getting started with crochet couldn't be simpler - in no time at all, the crafter will be able to apply the basic stitches to create pretty crochet squares that can be used to make accessories, or turned into beautiful decorations for the home. More experienced crocheters will be tempted to get creative with the many new patterns and configurations, including playful colour work and pretty shaped motifs.

The finished squares can be sewn or crocheted together to create beautiful blankets, afghans and scarves, placemats, pillows, garlands and more. The chapter on shapes features stars, flowers and butterflies that can be used to embellish just about anything.
Publikasiedatum: 2017-02-01
Klik om te vergroot
9780799382693

Upcycling-projekte: Opgedollie

R 210
Upcycling is die term wat gebruik word vir kreatiewe herwinning van afvalmateriaal of onbruikbare, ongewensde items, om nuwe produkte te skep wat waarde het. Upcycling is nie net 'n manier om jou deel vir die aarde met sy oorvol ashope te doen nie, maar ook 'n manier om pragtige nuwe items te skep uit rommel wat skynbaar geen nut meer het nie. In hierdie boek gebruik die skrywer afvalitems soos aluminiumblikkies, tydskrifte, ou denims, ritssluiters, plate, draad en kombuisware om splinternuwe, byderwetse juweliersware, handsakke, houers en geskenkitems te maak. Die projekte is maklik genoeg vir handwerkbeginners en dit word stap vir stap met foto's verduidelik.
Publikasiedatum: 2017-02-01

© All Rights Reserved 2017
A Product of CEIT Development