●●● GRATIS aflewering op bestellings bo R500 in RSA ●●● AFSLAG SLEGS OP AANLYNBESTELLINGS ●●●

Nie-fiksie / Non-fiction
Regte / Law

Results 1 to 15 of 33
Gesorteer volgens:  Taal
Geen voorblad
9781838852122

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 275
Publikasiedatum: 2019-12-02
Geen voorblad
9780141041339

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 230
Publikasiedatum: 2010-06-30
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627036576

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 295
R 266Jy spaar R 29
Die arbeidswetgewing wat betrekking het op die onderwysomgewing is omvattend en dek 'n groot verskeidenheid aspekte waarmee almal binne hierdie omgewing op een of ander stadium te doen kry. Waar daar in die verlede moontlik 'n vae begrip van veral wette en regulasies ten opsigte van diensvoorwaardes by meeste werknemers in die onderwys teenwoordig was, is dit nou onontbeerlik om 'n basiese begrip van alle relevante wetgewing en regulasies wat van toepassing is, te he. Veral onderwysers kan hulle in die spreekwoordelike mynveld bevind indien hulle nie seker maak dat hulle oor die basiese kennis van onderwysreg beskik nie. Dit word gestaaf deur die talle hofsake, dispute, mediasie, dissiplinere verhore en die dikwels onaangename implikasies daarvan vir indiwidue (en hul gesinne) wat voortspruit uit aanklagte teen oortreders in alle sektore van die onderwys. Wetswysigings na aanleiding van veranderde omstandighede binne die onderwys, lei tot die behoefte om voortdurend op die hoogte van die implikasies en toepassing daarvan te wees. Hierdie dringende behoefte geld nie alleen vir skoolhoofde nie, maar vir elkeen betrokke by onderwys. Aan die een kant berus die korrekte toepassing en implementering by die beheerliggaam en die hoof van 'n inrigting, maar aan die anderkant raak dit die mense wat daar werksaam is. Die skrywers van hierdie boek het nie alleen 'n deeglike besef van hierdie noodsaaklike behoefte nie, hulle spreek dit ook baie effektief aan deur middel van hulle uiters waardevolle ervaring. Hierdie ervaring spruit voort uit praktiese betrokkenheid by die onderwys asook deeglike navorsing op die terrein van onderwysreg. Kennis van al die aspekte wat in hierdie boek aangespreek word, verbeter ongetwyfeld die kwaliteit van die onderrig- en leerproses in die klaskamer - 'n broodnodige doelwit om na te streef. Dit skep ook 'n veiliger omgewing waarbinne elkeen funksioneer. Persoonlik is ek baie dankbaar vir die bydrae wat deur middel van hierdie handige handleiding gemaak word tot die uiteindelike kwaliteit van onderwys in Suid Afrika.
Publikasiedatum: 2018-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920654542

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 242
R 218Jy spaar R 24
Die afgelope 21 jaar lank bemagtig Igna Klynsmith luisteraars deur sy RSG-program Regsake met kundige raad en praktiese insig oor regsake wat elkeen raak. Na aanleiding van die groot reaksie op sy program het hy en sy spesialisgaste 'n bruikbare bundel saamgestel wat praktiese regsadvies bied. Dit bevat 'n keur uit regsake van algemene belang asook hofsake wat die wêreld laat regop sit het. Wat sê die prokureur? wil jou as leser bemagtig met deskundige advies sodat jy ingelig is en weet waar om hulp te kry. Igna bring jou selfs tot binne die hofsale waar opspraakwekkende sake afspeel: gifmoordenaresse, Nuremberg, Nelson Mandela en Rivonia, 'n hofsaak teen kewers ...Dit is min dat 'n mens so 'n bundel teekom waarin kenners saamspan om die reg vir jou verstaanbaar te maak, maar sonder om tegniese kundigheid in te boet.
Publikasiedatum: 2014-06-13
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627023347

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 165
R 149Jy spaar R 16
Die Grondwet is die hoogste wet van die republiek en raak elke landsburger op verskeie maniere. Persoonlike regte word deur die Grondwet gewaarborg. Besonderhede oor die magte en pligte van die Parliment, die provinsiale wetgewer en plaaslike owerhede word in die Grondwet uiteengesit. In hierdie publikasie word die Grondwet in maklike taal verduidelik aan die mense vir wie dit geskryf is.
Publikasiedatum: 1997-01-12
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627035159

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 335
R 302Jy spaar R 33
What is the point of introducing and executing a policy, programme or project in the lifecycle of an organisation if no forethought has been given to how the success, failure or progressof the exercise will be periodically examined? Both private and public sector organisations need to be responsive to the expectations of their internal and external stakeholders to demonstrate that their performance not only yields the desired results in terms of the 'bottom line' but also that those results have integrity, i.e. what was planned is reflected in their processes and in what was eventually achieved. Monitoring and evaluation of policies, programmes and projects examines the key concepts and practices involved in performance tracking and evaluation. Monitoring and evaluation of policies, programmes and projects has drawn from the diverse experiences and expertise of the authors as well as from practical insights gained from practitioners and teaching students at various training courses, nationally and internationally. The balance between theory and practice makes it easy to understand and apply in the workplace, for the achievement of improved results. In this second edition, chapters have been expanded and re-focused to address emerging trends, and new chapters have been added to address institutionalising monitoring and evaluation to make it more participatory. Monitoring and evaluation of policies, programmes and projects remains both a conceptual text and an academic resource for university students, particularly those in management and public administration, as well as a reference work for practitioners and decision-makers in public and private sector organisations.
Publikasiedatum: 2019-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781776092857

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 320
R 288Jy spaar R 32
South Africa's first black lawyers and the birth of constitutionalism.

The Land Is Ours tells the story of South Africa's first black lawyers, who operated in the late nineteenth and early twentieth centuries. In an age of aggressive colonial expansion, land dispossession and forced labour, these men believed in a constitutional system that respected individual rights and freedoms, and they used the law as an instrument against injustice.

The book follows the lives, ideas and careers of Henry Sylvester Williams, Alfred Mangena, Richard Msimang, Pixley ka Isaka Seme, Ngcubu Poswayo and George Montsioa, who were all members of the ANC. It analyses the legal cases they took on, explores how they reconciled the law with the political upheavals of the day, and considers how they sustained their fidelity to the law when legal victories were undermined by politics.

The Land Is Ours shows that these lawyers developed the concept of a Bill of Rights, which is now an international norm. The book is particularly relevant in light of current calls to scrap the Constitution and its protections of individual rights: it clearly demonstrates that, from the beginning, the struggle for freedom was based on the idea of the rule of law.
Publikasiedatum: 2018-01-31
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627035135

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 585
R 527Jy spaar R 58
Essentially, good governance is the primary mission of the public sector. Effective policy management is a crucial component of good governance if the desired improvements in society are to be achieved. A thorough understanding of the nature, content, processes and outcomes of public policy is not only imperative for continually improving public sector governance but also vital for establishing good public management on a daily basis. The fourth edition of Improving public policy for good governance has been updated and revised substantially. It focuses on integrating the functionally specialised agencies of government, business, labour and civil society into a holistic and efficient policy network. This is necessary in an attempt to deal with the complexities of transformational leadership while addressing optimal development and public services delivery in society, amidst an ever-advancing digital era that is under increasing resource constraints. This book bridges the theory and practice of public policy by linking them in a user-friendly manner. It explains what public policy is and should be, why and how it is created, and how public policy content, processes, outputs and outcomes can be improved to promote optimal good governance. Furthermore, it shows how to achieve sustainable development goals in the information society of the 21st century, particularly in complex developing countries. This edition also contains a new chapter on competing values and the ethics of public policy. Among other issues, it addresses the intractable problems of corruption and nepotism that are endemic to any policy system. Each chapter also includes references to the latest published South African and international resources on various aspects of public policy. Improving public policy for good governance is essential reading material for all students, researchers and practitioners in the field of public policy who require knowledge, insight and/or practical skills in this important field. All contributors are experienced public-policy educators, practitioners and evaluators. Fanie Cloete is Emeritus Professor of Policy Analysis in the Department of Public Management and Governance at the University of Johannesburg, as well as in the School of Public Leadership at Stellenbosch University. He is also a legacy chair of the SA Monitoring and Evaluation Association. Christo de Coning is Professor Extraordinaire in the School for Public Leadership at Stellenbosch University, as well as the Founding Board Member of the Foundation for Sport, Development and Peace, and the Managing Director of the Institute for Sport and Development. Henry Wissink is Professor of Public Governance at the University of KwaZulu-Natal. He is also the former Dean and Head of the School of Management, IT and Governance at UKZN and former Professor and Dean of the Faculty of Commerce and Governmental Studies at the former PE Technikon, which became the Nelson Mandela Metropolitan Universit
Publikasiedatum: 2018-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627036590

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 295
R 266Jy spaar R 29
The labour law applicable to the education environment is comprehensive and covers a vast variety of aspects that everyone within that environment will encounter at one time or another. In the past, most employees in education may have had a vague understanding of particular laws and regulations regarding conditions of employment, but now it is essential to have a basic understanding of all relevant laws and regulations that apply. Teachers, especially, could find themselves in a proverbial minefield if they do not ensure that they have a working knowledge of education law. This is evidenced by the numerous lawsuits, disputes, mediations, disciplinary hearings and often unpleasant implications for individuals (and their families) that arise from charges against offenders in all sectors of education. Legislative changes resulting from altered circumstances in education have led to the need to be constantly aware of the implications and applications of such changes. This urgent need applies not only to principals but to everyone involved in education. On the one hand, the responsibility for correct application and implementation of education legislation lies with the governing body and the head of an institution, but on the other hand, it affects the people who work there. The authors of this book have a keen understanding of this vital need and address it most effectively from their own invaluable experience that stems from practical involvement and thorough research in the field of education. A sound working knowledge of all the aspects that are addressed in this book undoubtedly improves the quality of teaching and learning in the classroom - a critical goal that needs to be pursued. It also creates a safer environment in which everyone can operate. I am personally very grateful for the contribution that this handy guide makes to the ultimate quality of education in South Africa.
Publikasiedatum: 2018-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627034657

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 625
R 563Jy spaar R 62
Healthcare delivery in the 21st century has become increasingly complex and demanding. Clinical consultations frequently raise scientific, ethical and legal challenges. While scientific issues may be resolved using evidence-based medicine (EBM) approach, the ethical theory is needed to justify decision making in the face of ethical conflict. Medical ethics, law and human rights: a South African perspective provides the conceptual background and analytic skills necessary to assist with the resolution of ethical dilemmas encountered in the South African healthcare environment. Medical ethics, law and human rights: a South African perspective uses case studies to help the healthcare team to identify and analyse ethical, moral and value concepts, and to apply these to scenarios that they may encounter on a daily basis. Part 1 explores theories and principles of ethics (including African philosophy), introduces medical law, discusses health and human rights, and also makes the transition from theory to practice. Part 2 looks at specific topics in healthcare that raise challenges from an ethics perspective - HIV/AIDS, use of social media, euthanasia, human reproduction, genetics and genomics. In view of the increasing emphasis on ethical considerations in healthcare from the Health Professions Council of South Africa (HPCSA), coupled with the rising incidence of litigation in healthcare, Medical ethics, law and human rights: a South African perspective is essential reading for health science, law and philosophy students as well as practising healthcare professionals.
Publikasiedatum: 2017-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781770228238

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 300
R 270Jy spaar R 30
The law affects us all, and even your most basic day-to-day choices and actions have legal implications. Yet few people have much knowledge of the law or understand complicated legal terminology - and lawyers' fees are beyond many people's reach. This book will provide you with the necessary information on a wide range of legal issues that may impact on your daily life - at work, in the home, on the road, in the marketplace, and in the courtroom.

Written by experts specifically for the layperson, the book's everyday language is free of obscure legal jargon. It is easily understandable, informative and essential for each and every household in South Africa.

Praise for Everyone's Guide to South African Law

'Everyone's Guide to South African Law is the book for you ... translating usually unintelligible legal jargon into a format that everyone can understand. Everything you need to know in one book.' - Citizen

'This may well be the most valuable book you'll buy all year.' - Drum

'Exactly what a how-to book should be. Go and get a copy now.' - Star
Publikasiedatum: 2016-07-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627034060

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 435
R 392Jy spaar R 43
The term 'intergovernmental relations' refers to the way in which the different spheres of a government hierarchy relate to each other. This concept is of vital importance where there is a division of power at both administrative and legal levels among different spheres of government. Intergovernmental relations in South Africa examines the South African government's quest to enhance effective and efficient service delivery to the people. Case studies are included in all chapters to provide a hands-on approach to relate theory to practice. This book discusses four distinct approaches to the subject: the constitutional/legal approach, the democratic approach, the financial approach and the normative/operational approach. It culminates in a delineation of practical steps for the promotion of well-grounded intergovernmental relations, sustainable capacity building and trustworthy political accountability. The book also focuses on intergovernmental relations network and cooperative governance in South Africa as well as governmental relations in the BRICS countries. Intergovernmental relations in South Africa is suitable not only for academics but also for practitioners in the fields of public administration and management, political sciences, social sciences, law and other related disciplines.
Publikasiedatum: 2016-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627033797

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 440
R 396Jy spaar R 44
Human dignity, the achievement of equality and the advancement of human rights and freedoms are core principles in education in South Africa. The public school system in South Africa is large, diverse and every situation that arises in a school is governed by acts, regulations and policies. Every role player in education needs to know and understand the legal aspects pertaining to the basic rights and duties of all interested parties.
Publikasiedatum: 2016-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627032691

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 530
R 477Jy spaar R 53
The health services environment differs from other industries, as it deals with the wellbeing and lives of people. It is therefore imperative to understand: The importance of ethical codes; The correct way of dealing with labour-related issues. This work provides a practical and up-to-date guide for health services managers who deal with personnel and who wish to create a working environment that facilitates bilateral cooperation and avoid industrial action as far as possible. It sets out current legislation that affects both employers and employees and informs them of their rights and obligations in very clear terms, supplemented by ample practical examples and specimen documentation.
Publikasiedatum: 2016-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627033933

Nie-fiksie / Non-fiction: Regte / Law

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Regte / Law
R 520
R 468Jy spaar R 52
Employment relations, traditionally known as industrial or labour relations, forms an integral part of the activities of labour, employers and the government in business. It centres on balancing, integrating and reconciling the partly common and partly divergent interests of these parties. South African employment relations has reached the milestone of having been available for more than a quarter of a century and is the longest running book in this field in South Africa. This 8th edition of South African employment relations redefines the various role players in employment relations management and broadens the field to incorporate them. It brings the direction the labour market is going in terms of collective bargaining into sharper focus and proposes ways in which fair workplace relations can be established. It furthermore deals with the latest legislative developments, union activities and other contemporary issues. Besides the case studies and a comprehensive glossary, this edition now includes short inserts entitled 'ER in practice' to highlight the challenges posed by industry and the business community, and to empower readers and practitioners to utilise the insights gained from these examples with confidence in their daily business activities. Lecturer support material is also available. South African employment relations is aimed at both students and practitioners in this field.
Publikasiedatum: 2016-01-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.