●●● AFSLAG SLEGS OP AANLYNBESTELLINGS ●●●

Christelik / Christian
Bybelstudie / Bible Study

Results 1 to 15 of 22
Gesorteer volgens:  Titel
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781770006713

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 140
Openbaring met al die beelde en tekens is nog altyd as een van die moeilikste boeke in die Bybel be­skou. Baie mense lees dit nie omdat hulle net nie verstaan wat dit alles beteken nie.
'n Perspektief op Openbaring sal hierdie per­sepsie verander.
In hierdie boek bespreek Adrio König onder an­dere die betekenis van die getalle en simbole, die vreemde maniere waarop Openbaring gelees kan word, waarom dit geskryf is asook die skrywer en die tyd waarin dit geskryf is. Hy kyk ook na die ver­skillende standpunte oor Openbaring en die agter­grond waarteen dit gelees kan word. Daarna begin hy die boek Openbaring hoofstuk vir hoofstuk be­spreek. Elke vers word verklaar om die betekenis duideliker te maak. Aan die einde van elke hoofstuk is daar enkele vrae wat goed gebruik kan word vir individuele of groepstudie.
'n Perspektief op Openbaring sal lesers nuwe insig en kennis gee oor die laaste boek van die Bybel.
Publikasiedatum: 2018-12-04
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781431624997

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 199
Baie gelowiges hunker na 'n inniger verhouding met God en wil graag geestelik meer groei. In 12 Sleutels tot geestelike groei span vier bekende outeurs saam om vir gelowiges 12 Skrifbeginsels te gee wat ons geloofslewe moet kenmerk. Dit is Skrifbeginsels wat God wil hê aan die fondament van elke volgeling van Christus se geloofslewe moet lê:

• Geloofsekerheid
• Groei
• Gehoorsaam
• Groepe
• Gawes
• Getuig
• Genade
• Gebed
• Gaan
• Gee
• Genesing
• Gesin

12 Sleutels tot geestelike groei is ideaal vir persoonlike studie, maar is so saamgestel dat 'n mens groter waarde daaruit sal kry as dit as 'n handboek gebruik word vir kleingroepe.
Met die deurwerk van hierdie Bybelstudie sal lesers wonderlike groei en geestelike verryking ervaar. Dit sal hulle ook aanmoedig om die Woord beter te leer ken en meer vrug te dra in die Koninkryk.
Publikasiedatum: 2021-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781431618019

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 29
In 2017 is Gary Chapman se boek The 5 Love Languages al vir 25 jaar 'n New York Times-topverkoper. Duisende paartjies kan getuig van die lewensveranderende invloed wat dié boek, wat al in 50 tale vertaal is, op hulle verhoudings gehad het.
Die inhoud van hierdie gewilde boek is nou verwerk in 'n Bybelstudie, Vyf tale van die liefde - 'n Bybelstudie. In 7 weke openbaar die studie die verskillende maniere waarop mense hulle liefde uitdruk en bied ook die sleutel om mekaar se unieke behoeftes te verstaan. Met behulp van Skrifstudie, besprekingsvrae en praktiese wenke sal lesers ontdek dat indien hulle die regte beginsels toepas en mekaar se regte liefdestaal aanleer, hulle onbeskryflike bevrediging en vreugde in hulle huwelik sal ervaar omdat hulle werklik sal weet hoe om hulle liefde uit te druk en geliefd te voel. Agter in die Bybelstudie is daar ook handige riglyne vir groepleiers wat hulle voor en tydens sessies sal help.
Vyf tale van die liefde - 'n Bybelstudie sal 'n lewenslange positiewe impak maak op huwelike.
Publikasiedatum: 2018-06-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781431623433

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 229
Elke gelowige het die behoefte om geestelik te groei - om meer en meer soos Jesus te word.
Daarvoor het ons God se Woord nodig. 52 Weke van geestelike groei bied deur die loop van 11 hoofstukke (52 studies) vir gelowiges 'n pad na geloofsgroei deur te kyk na 11 boustene wat elke gelowige raak:
• Die Bybel as God se Woord
• Wie is God?
• Skepping
• Die mens
• Die Bose en sonde
• Jesus Christus
• Die heilsweg
• Die Heilige Gees
• Die kerk
• Die praktiese lewe van gelowiges
• Toekomsverwagting

Hierdie Bybelstudie sal lesers aanmoedig om in hulle persoonlike stiltetyd of ook saam met ander gelowiges in 'n kleingroep verder te ondersoek wat die Bybel oor elke tema sê. In 52 Weke van geestelike groei sal gelowiges ontdek die Bybel is nie net bedoel vir informasie nie, maar vir transformasie, en dat God lewens werklik kan verander.
Publikasiedatum: 2020-12-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781431607242

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 29
Baie gelowiges vra vandag: Hoe lank gaan God nog toelaat dat onskuldige mense swaarkry? Hoe lank nog voor God ons gebede beantwoord? Dit is wat Habakuk in 647 v.C. ook vir God gevra het.
In die 8 studies vir individuele of groepstudie in Al sou die vyeboom nie bot nie lei Riekert Botha gelowiÂ-ges om die regte vrae te vra en versterk te word deur die kragtige antwoorde wat Habakuk destyds in verwonÂ-dering oor God gelaat het.
Al sou die vyeboom nie bot nie bied die hele Habakuk uit die Nuwe Lewende Vertaling. Die onÂ-derÂ-afdelings word sinvol verdeel en beÂ-spreek. Daar is ook ruimte vir lesers om hul eie weergawe van Habakuk 3:17-19 neer te skryf.
Publikasiedatum: 2014-03-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781432124496

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 180
Join Priscilla Shirer in a 7-session Bible study that will challenge you to suit up, stand firm, and secure victory in your life.

All day, every day, an invisible war rages around you — unseen, unheard, yet felt throughout every aspect of your life. A devoted, devilish enemy seeks to wreak havoc on everything that matters to you: your heart, your mind, your marriage, your children, your relationships, your resilience, your dreams, your destiny. But his battle plan depends on catching you unaware and unarmed. If you're tired of being pushed around and caught with your guard down, this study is for you.

The enemy always fails miserably when he meets a woman dressed for the occasion. Join Priscilla Shirer in a 7-session Bible study that will challenge you to suit up, stand firm, and secure victory in your life. The Armor of God, more than merely a biblical description of the believer's inventory, is an action plan for putting it on and developing a personalized strategy to secure victory.
Publikasiedatum: 2018-02-28
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781431623389

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 229
Vir Christene wêreldwyd is die Naam Jesus glad nie onbekend nie. Die Seun van God het immers gekom om elkeen van ons te bevry van die mag van sonde. En tog gebeur dit dikwels dat soveel mense die volle impak van sy bediening op aarde geringskat.
Met hierdie Bybelstudie neem Stephan Joubert en Jan van der Watt die leser saam op 'n reis deur die vier Evangelies. Tydens hierdie twaalf weke sal jy Jesus opnuut ontdek, want Hy is nie net die Seun van God nie; Hy is self ook God. Selfs toe Hy Judea en Galilea se stofstrate kom aandurf het, het Hy nooit opgehou om God te wees nie. En in hierdie Bybelstudie maak die skrywers sy destydse optrede en woorde van toepassing op vandag.
Ons moet oppas om nie te eensydig na Jesus te kyk nie. Die hoofklem is dikwels dat Hy gekom het om vir ons sondes te sterf, en dit is ook so. Maar Hy was meer as net dit; Hy is die enigste voorbeeld wat ons ooit moet naleef.
Publikasiedatum: 2020-12-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780958377959

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 190
Dit is die verhaal van Henog, 'n man wat fisies met God gewandel het soos wat Adam gedoen het. 'n Engel bring vir Henog in beeld die gebeure wat aan die einde van die tyd sal plaasvind sodat hy die mensdom daaroor kan waarsku.
Publikasiedatum: 2012-05-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781431624072

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 145
Die Bergrede in Matteus 5-7 is waarskynlik die relevantste preek wat die wêreld nog gehoor het deur die grootste Leermeester van alle tye, Jesus Christus.
In Die Bergrede lei Andrie du Toit lesers in 27 hoofstukke in die dieper betekenis van Jesus se Bergrede. Hierdie vers vir vers Bybelstudie bevat ook agtergrond oor die Matteus-evangelie, verklarings van sommige Griekse woorde in die oorspronklike teks, asook diep-dink vrae vir individuele nadenke of groepbespreking aan die einde van elke hoofstuk.
Die Bergrede sal gelowiges wys hoe Jesus-volgelinge anders optree as die wêreld en hulle ʼn duideliker begrip gee van Jesus se opdragte vir die gemeenskap van die gelowiges.
Publikasiedatum: 2020-06-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780796322333

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 260
Ons glo in die Bybel, maar wat doen ons met sekere 'problematiese' tekste? Die Bybel in fokus is 'n hulpmiddel om die Bybel krities maar gelowig te lees. Dit verduidelik struikelblokke in die lees van die Bybel en gee hulpmiddels hoe om dit te oorkom. Dit bied ons ook vastrapplekke om te begin om opnuut God se stem uit die Bybel te hoor.
Publikasiedatum: 2020-05-30
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781431617449

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 49
Die Name van God is 'n unieke 52 week-Bybelstudie wat fokus op die Name van God en Jesus. Deur die verskille in Name soos Adonai, El Shaddai, Abba, Jesus, Lam van God en Prins van Vrede te ondersoek, sal jy 'n God ontmoet wat volkome heilig, kragtig, genadig en liefdevol is.
Elke week se studie bevat:

• Agtergrond-inligting om jou te help om die spesifieke Naam te verstaan.
• 'n Kerngedeelte uit die Bybel waarin die Naam die eerste keer of die betekenisvolste gebruik word.
• Besprekingsvrae vir individue of kleingroepe.
• 'n Lys Bybelgedeeltes vir verdere nadenke.

Die Name van God bevat addisionele vrae vir nadenke en verdere studie. In hierdie Bybelstudie sal individue of kleingroepe die belangrikste van God se Name verken soos dit in die Bybel openbaar word. Daar is ook 'n handige gids wat help met die uitspraak van die Name van God in antieke Hebreeus en Koine Grieks.
Publikasiedatum: 2018-06-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781431622436

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 160
Ontdek Jesus se karakter in sy 50 belangrikste en mees algemene Name en ervaar 'n dieper verhouding met Hom.

Wat beteken dit wanneer Jesus die Leeu van Juda, die Sleutel van Dawid, die Hoeksteen, die Erfgenaam en die Amen genoem word?

In Die Name van Jesus word 50 van die belangrikste en mees algemene Name verduidelik wat Jesus se familie, sy dissipels, vreemdelinge, Hyself, asook sy Vader Hom genoem het. Jesus se Name vertel ons meer van sy verhouding met sy God, die Heilige Gees en veral met ons - sy kinders.

Hierdie Name sal jou insig gee in die karakter van die groot Ek is, die Alles-in-een en bowenal - Jesus as ons persoonlike Verlosser en Leidsman. En namate ons Hom beter leer ken, sal ons verhouding met Hom verdiep.
Publikasiedatum: 2019-04-20
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780639607603

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 270
Die Psalms is hartswoorde wat uit die dankbare of gekwelde hart van mense na God toe opstyg. In die psalms praat en bid, sug en sing mense hulle hart voor God uit. Maar God praat ook daarin sy hart teenoor ons uit. In 'n sin is dit 'n gesprek van hart tot hart, 'n gesprek waarin mense die ruimte gegun word om die hele spektrum van hulle menslike emosies na God te bring, maar ook 'n gesprek waarin die hart van God oopgemaak word. Dit draai, soos min ander Skrifgedeeltes, veral die menslike kant van God se gesig na ons toe. Dit bied 'n dwarssnit deur die menslike hart, én 'n dwarssnit deur God se hart.
Prof. Johan Cilliers is 'n bekende skrywer van vele boeke wat praktiese kwessies oor geloof aanspreek. Die boek is in drie dele verdeel wat ons lewenservaring as verwonding, verwondering en verwagting aanspreek. Die tint van ons toekoms vervul 'n mens met verwondering en verwagting want ons weet: ons toekoms is met lig getint.
Publikasiedatum: 2021-08-27
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781431618576

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 39
God onderhou en regeer oor alles wat Hy gemaak het. Alles wat gebeur, vind plaas omdat dit God se wil is volgens sy plan, manier en tydsberekening. Soms roep Hy gewone mense om buitengewone take uit te voer.
Hierdie 10 weke lange studie oor die boek Ester bied 'n fassinerende historiese vertelling van God se voorsiening onder 'n aanslag om die Jode in ballingskap in die Persiese Ryk uit te roei. Jane Roach gebruik insigryke kommentaar, besprekingsvrae, getuienisse en lofsange terwyl sy lesers deur hierdie boeiende verhaal neem, karakters bekendstel en God se voorsiening uitwys.
Soos jy deur Ester werk, sal jy leer om God se hand in jou eie omstandighede raak te sien, om op Hom te steun met onverdeelde vertroue en aanbidding, en om 'n nuwe lewe van dankbaarheid, vrede en vreugde te ervaar.
Publikasiedatum: 2019-10-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781431613793

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 29
Wat is werklik belangrik - hoe die wêreld jou sien of hoe God jou sien? Dit is hierdie besef, en die heerlikheid wat in die toekoms wag, wat dit vir Christene draaglik maak wanneer hulle ervaar hoe die wêreld hulle eenkant toe stoot.
Johan Smit moedig lesers in Gereed vir die wederkoms? aan om te volhard en nie moed op te gee in hulle geloof nie. Dié Bybelstudie trek lesers se aandag in die 25 dele na die vooruitsig van die ewige lewe en om deur die krag van Christus lyding en vervolging te deurstaan.
Net soos die gelowiges aan wie Petrus sy briewe rig, moet gelowiges vandag ook opstaan vir dit waarin hulle glo. Johan Smit lig ook die riglyne uit wat Petrus se briewe vir Christene gee oor hoe om hulle geloof in die elkedagse lewenspraktyk sinvol te beoefen.
Gereed vir die wederkoms? is ideaal vir individue en ook vir kleingroepe. Dit bevat die volledige teks van Petrus se twee briewe.
Publikasiedatum: 2014-03-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.