●●● GRATIS aflewering op bestellings bo R500 in RSA ●●● AFSLAG SLEGS OP AANLYNBESTELLINGS ●●●

Soek resultate: The Answer Series

Results 1 to 15 of 89
Gesorteer volgens:  Titel
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568955

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 159
R 143Jy spaar R 16
This book provides an accessible and effective revision tool for Grade 12 students. It may be used throughout the term as well as for exam preparation.

It includes:

A Quick Revision of all aspects of the CAPS curriculum. This section covers the essential theory and basic concepts.
7 Exam Papers with Suggested Answers. Clear guidelines for exam technique and layout are provided throughout.
The tips, comments and ongoing advice offered by the teacher-author develop confidence in the learners as they work systematically through the book.

The guidelines to calculations, summaries of useful terminology and abbreviations all contribute to a one-stop-book that thoroughly prepares the learner for tests and exams.

This study guide will develop accounting skills and improve the performance of Accounting learners regardless of their ability.
Publikasiedatum: 2015-06-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920297879

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 149
R 134Jy spaar R 15
This book - for GRADE 10's - stands on its own and is all the learner will need to achieve their full potential in Grade 10.

There are three components to this book:

NOTES & EXAMPLES BY TOPIC:
The notes and worked examples have been compiled by Ann Botha with her vast experience of teaching this subject.

QUESTIONS & ANSWERS BY TOPIC :
Each topic also has a copious amount of carefully selected and graded questions with answers to practice all the theory from the notes, and to build a thorough understanding
and mastery of each topic as you grow in confidence and expertise.

FULL EXAMS:
The book finishes with two exam papers and worked solutions, including hints and tips.
Publikasiedatum: 2013-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920558338

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 179
R 161Jy spaar R 18
The complete solution to Grade 11 Accounting with Notes, Questions, Answers and Full exams covering the entire curriculum.

This book is a stand-alone guide to any learner who wants to achieve their full potential in Grade 11.

There are three components to this CAPS-aligned book:

Comprehensive Notes with Worked Examples per Topic
Questions & Answers per Topic
Exam Papers & Answers with handy hints
The combination of detailed notes, worked examples, clear solutions, tips and focussed advice make this book a winner for a learner who needs practice and consolidation in this demanding subject. It enables learners to grasp the study material as a whole.

The wide variety of exercises prepares the learner according to the requirements of the CAPS curriculum.

This study guide provides a secure framework for a learner to develop the necessary skills to achieve their best in this grade as well as in Grade 12 Accounting.
Publikasiedatum: 2013-07-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568764

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 199
R 179Jy spaar R 20
This study guide offers the complete solution to a Grade 12 learner who aims to excel in this subject.

The book follows the CAPS curriculum and includes:

Comprehensive Notes with Worked Examples per Topic
Questions & Answers per Topic
Exam Papers & Answers with handy hints
The carefully selected questions are graded to develop a thorough understanding and growing confidence in the subject material.

The extensive notes, the additional explanations and detailed solutions consolidate the theory and motivate the learner to attempt more challenging questions and master the concepts.
Publikasiedatum: 2015-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568948

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 179
R 161Jy spaar R 18
Hierdie 3 in 1 studiegids is in ooreenstemming met die kurrikulum soos in die KABV vervat en die nuutste Eksamenriglyne opgestel. Dit dek die volgende 4 vaardighede:

Luister en Praat
Lees en Kyk
Skryf en Aanbied
Taalstrukture en -konvensies
Dit bied die volgende:

Breedvoerige Notas oor elk van die 4 vaardighede
Vrae en Antwoorde (Toets Jou Kennis) oor elk van die 4 vaardighede
5 Eksamenvraestelle en -memo's (Taal
Interessante, aktuele en inspirerende voorbeeldtekste word deurgaans voorsien om meer spesifieke vaardighede te ontwikkel. Die logiese uitleg en voorbeelde help met begrip en toeganklikheid van die kurrikuluminhoud.

Die Vrae en Antwoorde (Toets Jou Kennis), sowel as die 5 Eksamenvraestelle en -memo's, bied 'n gestruktureerde oorsig en vaslegging vir doeltreffende eksamenvoorbereiding.

Hierdie studiegids sal leerders in staat stel om Afrikaans EAT met selfvertroue te bemeester.
Publikasiedatum: 2017-11-30
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920297978

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 159
R 143Jy spaar R 16
Hierdie gewilde boek dek die KABV-kurrikulum en bied die volgende:

- Omvattende Notas per Kwartaal
- Vrae per Kwartaal
- Volledige Antwoorde
plus 'n Eksamenvraestel & -memo

Hierdie studiegids stel Besigheidstudies bekend as 'n relevante vak en bied duidelike, leersame verduidelikings wat vir leerders van alle vermoëns toeganklik is. Die eenvoudige, maar omvattende onderrigstyl motiveer hulle om teen hul eie pas te werk en in die vak uit te blink.
Publikasiedatum: 2013-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920558383

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 179
R 161Jy spaar R 18
Hierdie 3 in 1 studiegids dek die Graad 11 KABV-kurrikulum en sluit die volgende in: Omvattende Notas per Kwartaal, Vrae per Kwartaal en Volledige Antwoorde plus 2 Eksamenvraestelle & Memo's. Besigheidstudies vereis beide kennis en probleemoplossing: Die verduidelikings en illustrasies in hierdie boek vereenvoudig konsepte en help met begrip en gevallestudies wys leerders hoe om probleemoplossingstegnieke te implementeer. Die boek bied uitstekende ondersteuning vir alle leerders, ongeag hul vermoe, en die puntsgewyse styl en tabelformaat maak die inhoud meer toeganklik. Dit sal aan leerders alles bied wat hulle nodig het om in hierdie toenemend relevante en interessante vak, hul beste te bereik.
Publikasiedatum: 2016-12-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568818

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 199
R 179Jy spaar R 20
Hierdie 3 in 1 studiegids is in ooreenstemming met die nuutste Nasionale Eksamenriglyne geskryf en dek alle aspekte van die KABV-kurrikulum.

Dit bevat:

- Omvattende Notas per Kwartaal
- Moontlike Eksamenvrae oor elke onderwerp
- Antwoorde op alle vrae
plus 'n Eksamenvraestel en Memo

Hierdie boek bied die studiemateriaal in 'n toeganklike, georganiseerde, puntsgewyse formaat, met diagramme, tabelle en wenke, wat elke leerderstyl sal pas.

Eksamenvrae uit onlangse KABV-eksamens, aan die einde van elke onderwerp, help leerders om hul begrip te toets en hul vaardighede te oefen.

'n Waardevolle hulpmiddel om topsimbole in Besigheidstudies te behaal.
Publikasiedatum: 2016-08-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920297909

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 129
R 116Jy spaar R 13
This popular book covers the CAPS curriculum and offers:

- Comprehensive Notes per Term
- Questions per Term
- Detailed Answers
plus an Exam Paper & Memo

This study guide introduces Business Studies as a relevant subject and provides clear, instructive explanations that are accessible to learners of all abilities. The simple, but comprehensive style of teaching motivates them to work at their own pace and excel in the subject.
Publikasiedatum: 2013-05-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920558376

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 169
R 152Jy spaar R 17
This study guide covers the Grade 11 CAPS curriculum and includes:

- Comprehensive Notes per Term
- Questions per Term
- Detailed Answers
plus 2 Exam Papers & Memos

The explanations and illustrations simplify concepts and aid comprehension. The bulleted style and table formatting makes learning easy and the content more accessible.

This book will provide learners with all they need to achieve their best in this increasingly relevant and interesting subject.
Publikasiedatum: 2013-11-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568801

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 199
R 179Jy spaar R 20
This study guide was written in accordance with the latest Examination Guidelines and covers all aspects of the CAPS curriculum.

It contains:

- Comprehensive Notes per Term
- Possible Exam Questions for each topic
- Answers to all questions
plus an Exam Paper & Memo

This study guide presents the subject material in an accessible, organised format with bulleted summaries, diagrams, tables and hints to assist learners of all abilities and learning styles.

Exam questions from recent CAPS exams, at the end of each topic, enable learners to assess their understanding and also, to practise their skills.

A most valuable tool towards achieving top marks in Business Studies.
Publikasiedatum: 2015-03-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568788

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 169
R 152Jy spaar R 17
This study guide was written in accordance with the latest Examination Guidelines and covers all aspects of the CAPS curriculum.

It contains, FOR EACH TOPIC:

- Comprehensive Notes
- Questions
- Answers
plus a sample exam paper & memo

This book is a dependable, easy-to-follow guide for every Grade 12 Consumer Studies student. It contains thoroughly researched notes, clear illustrations, study tips and input from subject specialists. The bulleted notes, relevant diagrams and logical layout aid understanding and accessibility of the curriculum content.

The topic-based questions and answers, as well as an exam paper with memo, provide a structured outline for effective exam preparation. This 3-in-1 study guide provides the total package that a learner requires to excel in Consumer Studies.
Publikasiedatum: 2013-11-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920297893

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 149
R 134Jy spaar R 15
This study guide covers the Grade 10 CAPS curriculum and offers, FOR EACH TOPIC:

Comprehensive Notes
Questions
Answers
and includes:

Practical Work: Food Production
An Exam Paper & Memo

The detailed notes, practical tips, generous array of questions, answers and exam paper practice provide the Grade 10 learner with all the skills, content material and consolidation necessary to excel in this subject.

The bulleted style and table formatting makes learning easy and the content more accessible.

This book will enable learners to achieve top marks in this increasingly relevant and interesting subject.
Publikasiedatum: 2013-02-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781928354758

Leermiddels: Graad 9

Leermiddels  -  Graad 9
R 179
R 161Jy spaar R 18
Hierdie 3 in 1 KABV studiegids neem een van die mees uitdagende vakke in Graad 9 en bied die inhoud op 'n aanloklike, maklik toeganklike manier aan.

Die drie modules is in duidelik afgebakende onderwerpe van hanteerbare grootte gerangskik, en bied:

Verduidelikende Notas
Voorbeelde, Aktiwiteite en 'n Eksamenvraestel
Gedetailleerde Antwoorde en 'n Templaatboek (fotokopieerbaar)
Die logiese benadering en duidelikheid van die notas lei die leerder met gegradeerde vrae en antwoorde met verduidelikings deur elke inhoudsarea om deurlopende selfassessering te bied.

Eenvoudige, leerdervriendelike diagramme plaas die inhoud in konteks. Leerders word in elke module gehelp om die inhoud in perspektief te sien en hul vaardighede te bemeester.

Hierdie studiegids bied 'n kragtige inleiding tot Rekeningkunde, Ekonomie en Besigheidstudies in die hoër grade. Onderwysers en leerders, op verskillende vlakke van belangstelling en begrip, sal hierdie boek as 'n wenner beskou.
Publikasiedatum: 2017-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920297954

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 129
R 116Jy spaar R 13
This study guide covers the Grade 10 CAPS curriculum and provides a thorough introduction to Economics.

Arranged in TERMS, it offers:

Comprehensive Notes & Worked Examples per Term
Both Topic-based & Term-based Questions
Answers to all questions
plus 2 Original Exam Papers & Memos

The compact set of notes and associated questions form part of a successful study guide that is a proven route to the best results.

The focus is on understanding, exam preparation and providing a solid grounding for Economics in
Grades 11 and 12.

This study guide emphasizes the links between multiple economic factors that make this complex subject so interesting, setting learners up for success at this early stage.
Publikasiedatum: 2013-07-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.