●●● GRATIS KOERIER AFLEWERING OP BESTELLINGS BO R450 ●●●

Soek resultate: The Answer Series

Results 1 to 15 of 95
Gesorteer volgens:  Publikasiedatum
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781928404552

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 189
The Answer Series AP Maths books follow the latest IEB AP Maths curriculum for Grade 10 to 12. They are extremely comprehensive and accessible and will support self-study initiatives for learners and teachers new to this subject, one which is a significant 'step-up' to tertiary education, especially in the fields of the Sciences.
Our TEXTBOOKS:
Compulsory Modules
BOOK 1: Calculus & Algebra plus full solutions in a separate booklet
Elective Modules
BOOK 2: Finance & Modelling, Matrices & Graph Theory and Statistics, plus full solutions in a separate booklet
OR, these Elective Modules can be purchased separately as
Finance & Modelling (full solutions included),
Matrices & Graph Theory (full solutions included), or
Statistics (full solutions included).
Key Features:
Complete curriculum coverage
Comprehensive Notes and Worked Examples
Copious, graded Exercises
Exam question practice for each topic
Detailed solutions and explanations provided for ALL questions
Gradual conceptual development throughout
The Answer Series AP Maths books will afford learners the opportunity to reinforce concepts and accelerate their progress with some independence, while equipping them to succeed in the final exam and enter tertiary education with confidence.
Publikasiedatum: 2022-01-03
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781928404262

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 339
The Answer Series AP Maths books follow the latest IEB AP Maths curriculum for Grade 10 to 12. They are extremely comprehensive and accessible and will support self-study initiatives for learners and teachers new to this subject, one which is a significant 'step-up' to tertiary education, especially in the fields of the Sciences.
Our TEXTBOOKS:
Compulsory Modules
BOOK 1: Calculus & Algebra plus full solutions in a separate booklet
Elective Modules
BOOK 2: Finance & Modelling, Matrices & Graph Theory and Statistics, plus full solutions in a separate booklet
OR, these Elective Modules can be purchased separately as
Finance & Modelling (full solutions included),
Matrices & Graph Theory (full solutions included), or
Statistics (full solutions included).
Key Features:
Complete curriculum coverage
Comprehensive Notes and Worked Examples
Copious, graded Exercises
Exam question practice for each topic
Detailed solutions and explanations provided for ALL questions
Gradual conceptual development throughout
The Answer Series AP Maths books will afford learners the opportunity to reinforce concepts and accelerate their progress with some independence, while equipping them to succeed in the final exam and enter tertiary education with confidence.
Publikasiedatum: 2022-01-03
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781928404576

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 189
The Answer Series AP Maths books follow the latest IEB AP Maths curriculum for Grade 10 to 12. They are extremely comprehensive and accessible and will support self-study initiatives for learners and teachers new to this subject, one which is a significant 'step-up' to tertiary education, especially in the fields of the Sciences.
Our TEXTBOOKS:
Compulsory Modules
BOOK 1: Calculus & Algebra plus full solutions in a separate booklet
Elective Modules
BOOK 2: Finance & Modelling, Matrices & Graph Theory and Statistics, plus full solutions in a separate booklet
OR, these Elective Modules can be purchased separately as
Finance & Modelling (full solutions included),
Matrices & Graph Theory (full solutions included), or
Statistics (full solutions included).
Key Features:
Complete curriculum coverage
Comprehensive Notes and Worked Examples
Copious, graded Exercises
Exam question practise for each topic
Detailed solutions and explanations were provided for ALL questions
Gradual conceptual development throughout
The Answer Series AP Maths books will afford learners the opportunity to reinforce concepts and accelerate their progress with some independence while equipping them to succeed in the final exam and enter tertiary education with confidence.
Publikasiedatum: 2022-01-02
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781928404569

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 189
The Answer Series AP Maths books follow the latest IEB AP Maths curriculum for Grade 10 to 12. They are extremely comprehensive and accessible and will support self-study initiatives for learners and teachers new to this subject, one which is a significant 'step-up' to tertiary education, especially in the fields of the Sciences.
Our TEXTBOOKS:
Compulsory Modules
BOOK 1: Calculus & Algebra plus full solutions in a separate booklet
Elective Modules
BOOK 2: Finance & Modelling, Matrices & Graph Theory and Statistics, plus full solutions in a separate booklet
OR, these Elective Modules can be purchased separately as
Finance & Modelling (full solutions included),
Matrices & Graph Theory (full solutions included), or
Statistics (full solutions included).
Key Features:
Complete curriculum coverage
Comprehensive Notes and Worked Examples
Copious, graded Exercises
Exam question practice for each topic
Detailed solutions and explanations provided for ALL questions
Gradual conceptual development throughout
The Answer Series AP Maths books will afford learners the opportunity to reinforce concepts and accelerate their progress with some independence, while equipping them to succeed in the final exam and enter tertiary education with confidence.
Publikasiedatum: 2022-01-02
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781928405252

Leermiddels: Graad 9

Leermiddels  -  Graad 9
R 219
Hierdie Graad 9 Natuurwetenskappe handboek en studiegids is 'n belangrike nuwe toevoeging tot ons Wetenskappe-reeks wat van onskatbare waarde sal wees in die ontrafeling van 'n uitdagende kurrikulum.
Dit sluit in:

Omvattende Vaardighede-afdeling,
Geordende, maklik-om-te-volg Notas
Onderwerpgebaseerde Vrae
Volledige Antwoorde
Sleutelkenmerke:
Vaardighede-afdeling:
stap-vir-stap verduideliking van wetenskaplike ondersoek
geïllustreerde opsomming van voorstelling van data (tabelle/grafieke/diagramme)
uitgewerkte voorbeeld van 'n wetenskaplike ondersoek vraag
uitgebreide lys van Aksiewerkwoorde om die fokuspunt van vrae te identifiseer
duidelike, selfverduidelikende diagramme met byskrifte
verrykingsbrokkies om bespreking uit te lok
visuele opsommende vloeidiagramme
wye reeks vrae met volledige antwoorde
wenke en onderwyser-geselsboksies vir konteks en duidelikheid
Hierdie studiegids lê 'n stewige grondslag vir sukses in Lewenswetenskappe en Fisiese Wetenskappe. Dit moedig onafhanklike leer aan, verhoed die ontstaan van algemene wanopvattings en ontwikkel selfvertroue vir die aanpak van wetenskaplike leerinhoud.
Publikasiedatum: 2021-06-04
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781928405245

Education: Grade 9

Education  -  Grade 9
R 219
This Grade 9 Natural Sciences handbook and study guide is a major newcomer to our Sciences range that will prove invaluable in unpacking a challenging curriculum. It includes:
Comprehensive Skills Section
Organised, easy-to-follow Notes
Topic-based Questions
Detailed Answers
Key Features:
Skills section:
a step-by-step explanation of the scientific investigation
an illustrated summary of representing data (tables/graphs/diagrams)
worked example of a scientific investigation question
expanded Action Verbs list to identify the focal point of questions
clear, self-explanatory diagrams with annotated labels
enrichment snippets to stimulate discussion
visual summary flow diagrams
extensive range of questions with detailed answers
tips and teacher-talk boxes to provide context and clarity
This study buddy establishes a solid groundwork for success in Life Sciences and Physical Sciences. It motivates independent learning, avoids the rooting of common misconceptions and develops confidence in tackling scientific material.
Publikasiedatum: 2021-06-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781928404446

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 239
This Grade 11 English Home Language 3in1 study guide offers a full walkthrough for learners writing both the DBE (National) exams and the IEB exams, and offers an original DBE-style Paper 1 and an original IEB-style Paper I. The book is organised into bite sized, manageable chunks, focusing on one thing at a time so that you can confidently explore and begin to master the four main skills - Listening & Speaking; Reading & Viewing; Writing & Presenting; Language Structures & Conventions. Key Features:

Comprehensive, memorable notes on each of the 4 skills
Carefully selected exercises with full answers on each of the skills
Sample paper 1's and memos (DBE and IEB)
Publikasiedatum: 2020-12-30
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781928404392

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 239
Hierdie 2 in 1-studigids bied die uitdagende inhoud van Graad 12 Landbouwetenskappe in 'n maklik-om-te-gebruikformaat aan, wat deurlopende hersiening sowel as vaslegging voor die eksamen aanmoedig. Soos jy metodies deur hierdie studiegids werk, sal jy al beter voorbereid raak om in jou eksamens uitstekende punte te behaal.
Publikasiedatum: 2020-12-30
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781928404385

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 239
This 2in1 study guide presents the challenging content material of Grade 12 Agricultural Sciences in an easy-to-use format that stimulates consistent
Publikasiedatum: 2020-12-30
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781928404187

Education: Grade 9

Education  -  Grade 9
R 439
The Grade 9 Maths Companion Workbooks are comprehensive and creative in their coverage of the CAPS curriculum. They are a valuable tool for both the learner and the teacher. These workbooks help to ensure that all learners are brought up to a common standard, filling all gaps that may have opened in their mathematical content
This book contains of 3 books in a set
Publikasiedatum: 2020-12-30
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781928404163

Education: Grade 9

Education  -  Grade 9
R 229
The Grade 9 Maths Companion Workbooks are comprehensive and creative in their coverage of the CAPS curriculum. They are a valuable tool for both the learner and the teacher. These workbooks help to ensure that all learners are brought up to a common standard, filling all gaps that may have opened in their mathematical content
Publikasiedatum: 2020-12-30
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568948

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 239
Hierdie 3 in 1 studiegids is in ooreenstemming met die kurrikulum soos in die KABV vervat en die nuutste Eksamenriglyne opgestel. Dit dek die volgende 4 vaardighede:

Luister en Praat
Lees en Kyk
Skryf en Aanbied
Taalstrukture en -konvensies
Dit bied die volgende:

Breedvoerige Notas oor elk van die 4 vaardighede
Vrae en Antwoorde (Toets Jou Kennis) oor elk van die 4 vaardighede
5 Eksamenvraestelle en -memo's (Taal
Interessante, aktuele en inspirerende voorbeeldtekste word deurgaans voorsien om meer spesifieke vaardighede te ontwikkel. Die logiese uitleg en voorbeelde help met begrip en toeganklikheid van die kurrikuluminhoud.

Die Vrae en Antwoorde (Toets Jou Kennis), sowel as die 5 Eksamenvraestelle en -memo's, bied 'n gestruktureerde oorsig en vaslegging vir doeltreffende eksamenvoorbereiding.

Hierdie studiegids sal leerders in staat stel om Afrikaans EAT met selfvertroue te bemeester.
Publikasiedatum: 2017-11-30
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568900

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 239
This CAPS study guide highlights how political and economic forces have influenced the course of history. It uses the Cold War and its aftermath as the thread that links up all six of the matric topics. Nevertheless, it is careful to show a range of perspectives, and to show how the same events can be seen through different lenses.

For each of the six topics, this study guide offers:

useful definitions
comprehensive notes with revealing quotations
illustrations of people, places and events
diagrams, tables and maps that make relationships and comparisons explicit
visual summaries for the easy recall of key points
source-based questions and answers, and
essay questions, with notes on how to respond, as well as example essays.
The book also includes useful exam guidance and a practice exam, with answers and example essays. However, it is important to note that the essays in this book are not 'model essays' to be learnt. They are included to demystify what is required to achieve a high mark. We hope that after reading them learners will understand the requirements of the essay genre, and be better equipped to express their own opinions within an essay format.

All the pictures in the book are available as part of our PowerPoint presentations, which can be downloaded for free from our website (www.theanswer.co.za). Teachers who order books for their class can also request these PowerPoint presentations to be sent to them on a CD.

Note to IEB learners: While all the practice questions in this book come from DBE (National) exams, the comprehensive notes will still benefit learners who are preparing for the IEB exam.
Publikasiedatum: 2017-04-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781928354734

Education: Grade 9

Education  -  Grade 9
R 219
This 3 in1 CAPS study guide takes one of the most challenging subjects in Grade 9 and presents the content in an appealing, easy-to-access style.

The three modules are arranged in clearly defined, bite-sized topics and offer:

Explanatory Notes
Examples, Activities and an Exam Paper
Detailed Answers and a photocopiable Template Book
The logical approach and clarity of the notes guide the learner through each content area with graded questions and annotated answers to provide ongoing self-assessment.

Simple, learner-friendly diagrams put the material into context. Learners are empowered to gain perspective and master their skills in each module.

This study guide provides a potent introduction to Accounting, Economics and Business Studies in the higher grades. Teachers and learners of varying levels of interest and understanding will find this book a winner.
Publikasiedatum: 2017-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781920568931

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 239
This book, structured according to the CAPS curriculum, covers the following 4 skills:

Listening and Speaking
Reading and Viewing
Writing and Presenting
Language Structures and Conventions.
It offers:

Comprehensive Notes on each of these 4 skills
Exercises with answers on each of the skills
Sample Paper 1's and Memos (DBE and IEB)
The book caters for learners writing both the DBE (National) exams and the IEB exams, and offers an original DBE-style Paper 1 and an original IEB-style Paper I.

The notes and exercises are very comprehensive, focusing on one thing at a time so that learners consciously engage with specific aspects of the English language.

Examples are given for the written texts that a learner might have to produce in an exam, as well as many of the spoken texts that will be assessed. Specific attention is given to the use of PowerPoint slides in formal speeches.

A colour CD with PowerPoint slides on the prepared speech and visual literacy is available to teachers using this book in the classroom.

Teachers who choose this book might also find it beneficial to start using it with their Grade 11s.
Publikasiedatum: 2017-01-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.